รายการพระเครื่อง

ชื่อ รูปหล่อโบราณรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช "ชื่น นภวงศ์" ปี 2507 เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเป็นประธานในพิธี วัดบวรนิเวศ
ชื่อพระ รูปหล่อโบราณรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช "ชื่น นภวงศ์" ปี 2507 เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเป็นประธานในพิธี วัดบวรนิเวศ
รายละเอียดพระ "พระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ." .... รูปหล่อโบราณรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช "ชื่น นภวงศ์" ปี 2507 เนื้อโลหะผสม ในหลวงเสด็จเป็นประธานในพิธี วัดบวรนิเวศ ((องค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์มากๆ)) หายาก..รูปหล่อโบราณ สมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) รุ่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดสร้าง ในปี ๒๕๐๒ ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งของสายวัดบวรฯ ซึ่งน่าสะสมบูชามาก สร้างจำนวนน้อยหายากมากๆ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรณาณวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์...พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์ชื่น ทรงเป็นโอรสหม่อมเจ้าถนอม และหม่อมเอม ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕ พระกรณียะพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน -ถวายศาสโนวาทและเบญจศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๙ -ทรงเป็นประธานพระสงฆ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ในพระราชพิธีนี้ ได้ถวายพระครอบพระกริ่งกับพระครอบยันต์นพคุณ ณ มณฑปพระกระยาสนาน ถวายพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรม -ถวายพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ซึ่งประสูติ ณ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ -ถวายพระนาม สม...
หมวดหมู่ รูปหล่อ
ร้านพระ

ตี๋เมืองตราด

เบอร์โทรศัพท์ T. 0885248188 Line. 0885248188
เมื่อวันที่ 2019-03-08
ยอดเข้าชม 32 ครั้ง
สถานะ จองแล้ว
Scroll