รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม
ชื่อพระ พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม
รายละเอียดพระ  
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม
                 พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม ก็คือ พระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯนั่นเอง เป็นพระหล่อโบราณ ปางมารวิชัย เททองหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ โดยนำทองชนวนพระกริ่งเก่าของสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว) ใส่ลงไปเป็นจำนวนมาก จำนวนการสร้างประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ องค์ เนื้อพระออกกระแสเหลืองอมขาว หรือที่เรียกกันว่า "สัมฤทธิ์โชค" องค์นี้หล่อออกมาได้ลึก สวยสมบูรณ์ เห็นพระเนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์ ตามซอกๆมีผิวไฟเกาะติด ใต้ฐานตอกโค๊ดเจ้าคุณศรีสนธ์ฯ เป็น “รูปใบพัดสี่แฉก” พระที่ตอกโค๊ดแบบนี้มีจำนวนน้อยมากครับพระชัยวัฒน์พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ ( วัดบางแขม)
                เจ้าคุณวิเชียรหรือพระครูธรรมธร(วิเชียร จนฺสิริ) ท่านเป็นพระถานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) ท่านเป็นชาวบางแขมโดยกำเนิด นามสกุล "ทับสายทอง" ท่านเป็นญาติพี่น้องกับเสือผาด ทับสายทอง เมื่ออายุ 14 ปี ท่านได้อุปัชฌาย์เป็นสามเณร ณ วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาที่วัดสุทัศน์จนกระทั่งอายุครบบวช ก็ได้อุปสมบทที่วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) เป็นพระอุปัชฌาย์เช่นเดิม ระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ ท่านชอบศึกษาวิทยาคม ท่านจึงมีความสนิทสนมกับเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร)

เมื่อปี พ.ศ.2483 เจ้าคุณวิเชียรได้ขออนุญาตสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) สร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) ก็อนุญาตให้สร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ในพิธีเดียวกันกับพระกริ่งรุ่นฉลองพระชนม์ 7 รอบ (พระกริ่ง 83) ในพิธีเททองหล่อพระกริ่งครั้งนั้นได้มีการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ เฉลิมราชทินนาม "อริยวงศาฆาตญาณฯ"

เนื่องจากพระครูวิเชียรมีความสนิทสนมกับเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) การสร้างพระกริ่งพระชัยฯครั้งนี้ เจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) จึงรับอาสาเป็นแม่งานในการสร้างพระครั้งนี้ ดังนั้นการลงพระยันต์ 108 กับ นะปถมัง 14 นะ การผสมเนื้อทองจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร) จากการบอกเล่าของคุณนิรันตร์ แดงวิจิตร (อาจารย์หนู) ที่กรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าในการสร้างพระกริ่งพระชัยฯของพระครูวิเชียรครั้งนี้ ท่านได้นำทองชนวนพระกริ่งเก่าของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) ใส่ลงไปเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้พระที่หล่อได้ไม่สวยเท่าที่ควร ผิวเป็นมะระ จำนวนการสร้างพระครั้งนี้ พระกริ่งสร้างประมาณ 108 องค์ ส่วนพระชัยฯสร้างประมาณ 500-600 องค์ เนื้อพระออกกระแสเหลืองอมขาว หรือที่เรียกกันว่า "สัมฤทธิ์โชค"

นอกจากนี้อาจารย์หนูยังกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่า พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่เทหล่อในพิธีฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ ฤกษ์เวลาเทหล่อพระเป็นฤกษ์เสริมดวง ดังนั้นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่เทในพิธีนี้จึงมีคุณวิเศษณ์อีกประการหนึ่งคือเสริมดวงชะตา จะให้คุณแก่ผู้ที่ดวงตกหรือมีเคราะห์กรรมหนักให้เบาบางลง ส่วนผู้ที่ไม่มีเคราะห์กรรมก็จะเสริมดวงให้ดีขึ้นไปอีก

บทความนี้จะกล่าวถึงพระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรเท่านั้น พระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรมีลักษณะไม่ซ้ำพิมพ์แบบของผู้อื่น คือ เป็นศิลปะจีน ฐานกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.4 เซนติเมตร องค์พระประทับนั่งบนบัวรอบ 2 ชั้น ปางมารวิชัย เนื้อพระออกกระแสเหลืองอมขาวหรือที่เรียกกันว่า "สัมฤทธิ์โชค" ผิวพระส่วนใหญ่จะพรุนไม่เรียบ เป็นผิวมะระ อันเนื่องมาจากการใส่ทองชนวนเก่าเป็นจำนวนมากเกินไป การสร้างพระกริ่งพระชัยฯครั้งนี้ เป็นการสร้างร่วมกันกับเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) และคณะอื่น พิมพ์พระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรที่สร้างในครั้งนี้ แม่พิมพ์มีหลายตัว แต่พอจำแนกออกได้เป็นสองพิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่จะล่ำใหญ่กว่าพิมพ์เล็กเล็กน้อย ส่วนพิมพ์เล็กคมชัดกว่าพิมพ์ใหญ่ พระชัยฯบางองค์ตอกโค๊ดเจ้าคุณศรีสนธ์เป็นรูปใบพัดสี่แฉก

สาเหตุการสร้างพระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายญาติสนิทมิตรสหายหรือโยมผู้มีอุปการะคุณ รวมทั้งลูกศิษย์ที่เคารพในพระครูวิเชียร ส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นไม่ด้อยไปกว่าพระชัยวัฒน์ รุ่นฉลองครบ 7 รอบ (พระชัยฯ 83) ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว)

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2490 ทางวัดบางแขม (ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม) ได้ดำริที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่เก่าชำรุดมาก ทางวัดบางแขมจึงได้มาขอพระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์สร้างพระอุโบสถ พระชัยวัฒน์ในส่วนของพะครูวิเชียรมีจำนวนไม่เพียงพอ พระครูวิเชียรจึงได้ไปขอกับเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร) และคณะอื่น รวบรวมได้จำนวนประมาณ 400-500 องค์

ด้านประสบการณ์ ดีทางป้องกันปืนและกันไฟ กันฟ้าผ่าและเสริมดวงชะตา นายพายัพ ดีไข่ เกิด ๕ ม.ค. ๒๔๙๗ เป็นชาวบางแขมแขวนพระชัยวัฒน์ฯ ถูกฟ้าผ่าไม่ตาย เหตุเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔


ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก

ประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม
โดย อาจารย์ สุพล คีรีวิเชียร                
หมวดหมู่ พระชัยวัฒน์
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2019-04-10
ยอดเข้าชม 73 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll