รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญหลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ จ.มุกดาหาร รุ่น ลาภ ผล พูน ทวี กฐิน ๒๕๖๓ เนื้อทองคำเลข ๗
ชื่อพระ เหรียญหลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ จ.มุกดาหาร รุ่น ลาภ ผล พูน ทวี กฐิน ๒๕๖๓ เนื้อทองคำเลข ๗
รายละเอียดพระ
พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒ (พ.ศ.๒๕๖๓) วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงตาล้วน จันทสาโร มีนามเดิมว่า ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ บ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อโหง่น คุณแม่ป้อง วงษ์จำปา
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ อายุครบ ๑๘ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี #พระอริยคุณคุณาธารย์ (เส็ง ปุสโส ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรมจาก #พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม #หลวงปู่ลือ_ปุญฺโญ วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ #หลวงปู่จาม_มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
หลวงปู่ล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กันจนคุ้นเคยนั่นคือ #เจ้าคุณจันโทปามาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ #พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และหลวงปู่สิงห์ทองท่านได้ละสังขาร เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
และหลวงปู่ล้วน ท่านยังเป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ #หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ และหลวงพ่ออินทร์ถวาย ท่านยังเคารพนับถือหลวงตาล้วนเป็นอย่างมากอีกด้วย
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
- ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว)
- ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชทินนามที่ #พระครูจันทรวิสุทธิ์
วัดศรีมงคลเหนือ ปัจจุบันมี พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหาร หลวงพ่อองค์ดำ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
*************************************
เครดิต:พระอาจารย์อุทิศ,ครูบาแจ๋ว,ไม้ขีดไฟ กับ ดอกทานตะวัน และ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน
ปรับปรุง:วีระยุทธ ป้อมหิน ๒๒ ก.ย ๖๓หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

จ่าเก้า ศิษย์ศรัทธา

เบอร์โทรศัพท์ 0972975452
เมื่อวันที่ 2020-10-30
ยอดเข้าชม 43 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll