รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระผงมฤคทายวัน พระศรีอริยเมตไตรย (นิยมสุดๆ)
ชื่อพระ พระผงมฤคทายวัน พระศรีอริยเมตไตรย (นิยมสุดๆ)
รายละเอียดพระ
               พระศรีอริยเมตไตรย  เป็นพิมพ์ที่นิยมและหายากมากในชุดพระผงมฤคทายวันของหลวงปู่นาค วัดหัวหิน  นานๆจะเจอสักองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ดวงฤกษ์สร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระเนื้อผงน้ำมันสีขาวขุ่น  ที่เรียกว่า  "เนื้อกระดูก"  ซึ่งเป็นเนื้อนิยมสูงสุด  สภาพไม่ผ่านการบูชา  มีรอยกะเทาะมุมบนด้านซ้ายขององค์พระนิดเดียว  และด้านหลังองค์พระมีสีสนิมจากกระป๋องติดนิดหน่อย  โดยรวมแล้วเป็นพระที่สวย และราคาไม่แพงด้วยครับ

 
             
                   เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ในวโรกาสรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯให้สร้าง "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" ที่ตำบล ห้วยทรายเหนือ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี การพระราชทานนามพระราชนิเวศน์ เป็นการสอดคล้องกับชื่อ "ตำบลห้วยทรายเหนือ" เป็นความหมายถึง ห้วยของเนื้อทราย ซึ่งเป็นกวางชนิดหนึ่ง จึงได้ทรงเอาคำว่า "มฤค" มาใช้ เนื่องจากคำว่า “มฤค” นั้น มีความหมายว่า เนื้อทราย ซึ่งมีอยู่ชุกชุมในสถานที่แห่งนี้ และเพื่อให้เป็นศิรฺิมงคลแก่สถานที่ ได้ทรงนำชื่อสถานที่ในพุทธประวัติมาตั้งคือ "มฤคทายวัน" ทรงแผ่พระราชกุศลตามประกาศลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๗ โดยพระองค์ท่านกำหนดให้ “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” แห่งนี้ เป็นเขตอภัยทาน คือ งดเว้นจาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ ณ.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เมื่อ ๒,๕๘๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว
 

                    รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หลวงพ่อนาค ปุญญนาโค พระครูวิริยาธิการี วัดหัวหิน ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์เลื่องชื่อทางไสยเวทย์ และพุทธเวทย์ในยุคกระนั้น เป็นผู้ดำเนินการสร้างและปลุกเสก โดยนิมนต์พระคณาจารย์ระบือนามแห่งยุค เข้าร่วมพิธีปลุกเสกอย่างคับคั่ง

 
                   เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระองค์ทรงพระกรุณาแจกจ่ายพระแก่ข้าราชบริพาร และชาวบ้าน ในวโรกาสที่เสด็จออกไปประทับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นครั้งแรก และทรงแผ่พระราชกุศลตามประกาศลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๗


                  หลวงพ่อนาค วัดหัวหิน ท่านมีพื้นเพเป็นชาวเพชรบุรี โดยกำเนิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ และได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๙ ปี จนอายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดหลังป้อม ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเป็นผู้ที่ใฝ่ในการศึกษา ได้พยายามศึกษาพระเวทวิทยาคมต่างๆ โดยไปฝากตัวเป็นศิษย์กับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแถบนั้น อาทิเช่น หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง, หลวงพ่อเอี่ยม วัดสันด่าน, หลวงพ่อภู วัดบางกระพร้อมและหลวงพ่อสุก วัดหลังป้อม เป็นต้น ต่อมาท่านได้ลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส มีครอบครัว และเกิดการเบื่อหน่ายในชีวิตฆราวาส จึงได้หวนกลับไปอุปสมบทอีกครั้ง ที่วัดโตนดหลวง เพชรบุรี ต่อมาได้รับนิมนต์จากญาติโยมชาวบ้าน ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหัวหิน เนื่องจากเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ขมังเวทย์ ทรงคุณวิทยา และเป็นนักพัฒนา ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๗๗ สิริรวมอายุได้ ๗๗ ปี
 

                 วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อ ที่ขึ้นชื่อลือชา เป็นที่แสวงหาต้องการ ชนิดแรกก็คือเหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ ทรงเสมา บอกสมณะศักดิ์ พระครูวิริยาธิการี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า พระครูประสิทธิสมนการ (ต้าน เมนะจินดา) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส กทม. ผู้เป็นศิษย์สร้างถวาย เพื่อเป็นที่ระลึก ในการที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๖ รอบ คือ ๗๒ปี เป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของวงการ เสนอราคาอยู่ที่หลักหมื่น ปัจจุบันหาของแท้ชมยาก

 
                  วัตถุมงคลในชุดต่อมาที่ลือลั่นตลอดกาล คือวัตถุมงคลในชุด “พระผงน้ำมัน” ที่กำลังกล่าวขวัญถึงคือ ชุด “มฤคทายวัน” ซึ่งหลวงพ่อเป็นผู้ดำเนินการ และได้รับพระราชทานมาส่วนหนึ่ง จึงแจกจ่ายให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธา ภายหลังจากหลวงพ่อ มรณภาพไปแล้ว ยังมีหลงเหลืออยู่พอสมควรบรรดาศิษยานุศิษย์จึงพากันขนไปจนหมดสิ้น พระมฤคทายวัน ที่จะนำมาเสนอต่อไปนี้มีอยู่ด้วยกันหลายสิบพิมพ์ทรง เป็นเนื้อผงปูนปั้น ผสมน้ำมันทั้งหมด มีหลากสีคือ ขาว, ดำ, แดง, เหลือง, ส้ม แต่ทุกพิมพ์มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ จะเป็นกรอบกระจกเช่นเดียวกับสมเด็จ วัดเกศไชโย และมีการตัดขอบสำเร็จในพิมพ์ ไม่มีการตัดนอกพิมพ์ เนื่องจากการสร้างแบบแม่พิมพ์ที่มาตรฐาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือช่างหลวง เป็นการสร้างแบบแม่พิมพ์ของช่างผู้มีความรู้ในเชิงช่างชั้นครู อย่างแท้จริง เลอเลิศทั้งอักขระเลขยันต์ประทับด้านหลัง ดังได้นำภาพมาเสนอ ให้ท่านผู้อ่าน น.ส.พ. พระคณาจารย์ ได้ทัศนาพอเป็นแนวทางในการศึกษา นอกจากนั้นยังมีแบบหลังเรียบอีกด้วย แต่เนื้อหาจะอยู่ในประเภทแก่น้ำมันทั้งสิ้น พระมฤคทายวัน มีหลายพิมพ์ เท่าที่วงการยอมรับไม่ต่ำกว่า ๒๐ พิมพ์ หากนำมาเสนอทั้งหมด หน้ากระดาษคงไม่เอื้ออำนวย โอกาสหน้าค่อยว่ากันชนิดเต็มรูปแบบ ฉบับนี้ว่ากันพอสังเขปก่อน คือ แบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ดังนี้
 
 ๑. พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ มี ๒ ขนาด คือ ใหญ่, เล็ก พิมพ์ใหญ่แยกเป็นพิมพ์ลึก, ตื้น
 
 ๒. พิมพ์สมเด็จ ๓ ชั้น แบ่งเป็น ๓ พิมพ์ คือ ใหญ่, กลาง, เล็ก

 ๓. พิมพ์สมเด็จ ๗ ชั้น แบ่งเป็น 3 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่พิเศษอกร่อง, พิมพ์อกร่อง, อกตัน
 
 ๔. พิมพ์นางวัก เป็นพิมพ์ที่มีมากที่สุดแบ่งได้ ๔ ขนาด คือ ใหญ่พิเศษ (จับโบ้) ใหญ่, กลาง, เล็ก, จิ๋ว
 
 ๕. พิมพ์ชินราช แบ่งเป็น ๓ พิมพ์ คือ ใหญ่, กลาง, เล็ก
 
 ๖. พิมพ์ ๓ เหลี่ยม แบ่งเป็น ๓ พิมพ์ คือ ใหญ่, กลาง, เล็ก
 
 ๗. พิมพ์พระศรีอริยเมตไตรย มีพิมพ์เดียว
 
 ๘. พิมพ์ป่าเลไลยก์ มีพิมพ์เดียว

 
                   ตามที่กล่าวแล้วว่า “พระมฤคทายวัน” มีหลายพิมพ์ หลายสี แต่สีขาวที่เรียกกันทั่วไปว่า “เนื้อกระดูก” เป็นเนื้อนิยมสูงสุด เนื่องจากมีความเชื่อว่ายากต่อการปลอมแปลง แต่ปัจจุบันนักเล่นรุ่นหลัง สามารถแยก เก๊-แท้ ได้แล้ว โดยอาศัยเอกลักษณ์จากพิมพ์ทรง การตัดขอบ และเนื้อหาที่ละเอียด หนึกนุ่ม ปกคลุมด้วยน้ำมันที่แห้งผาก ยากต่อการปลอมแปลง เนื้อสีอื่นจึงได้รับความนิยมตามมาโดยลำดับ
 

                    ด้วย “พระมฤคทายวัน” มีอายุการ สร้างเกือบ ๘๐ ปี และใช้น้ำมันตังอิวเป็นตัวประสานระหว่างปูนเปลือกหอยกับผงวิเศษ ๕ ประการ จึงทำให้เกิดความแกร่งและเปราะ ซึ่งเป็นจุดบกพร่องของพระชุดนี้ ทำให้ขาดความสนใจจากนักเล่นในอดีตเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เลอเลิศทั้งแบบพิมพ์ และพุทธคุณที่เปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด ตามแบบฉบับของพระเนื้อผงทุกประการ

 
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : phahuahin.blogspot.com

หนังสือ พระเครื่องปริทัศน์ ฉบับที่ ๑๕ โดย ประจันต์ กระแสสินธุ์
หมวดหมู่ พระเนื้อผง / ดิน / ว่าน
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2021-10-14
ยอดเข้าชม 184 ครั้ง
สถานะ 18,500 บาท
Scroll