รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระปิดตาขรัวเฒ่าคลุมโปง วัดท่าพระ กทม. เนื้อตะกั่วผสมปรอท
ชื่อพระ พระปิดตาขรัวเฒ่าคลุมโปง วัดท่าพระ กทม. เนื้อตะกั่วผสมปรอท
รายละเอียดพระ

พระปิดตาขรัวเฒ่าคลุมโปง วัดท่าพระ กทม. เนื้อตะกั่วผสมปรอท

วัดท่าพระเป็นวัดเก่าแก่ ไม่มีบันทึกว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อใด เท่าที่หลงเหลือหลักฐานที่พอจะสันนิษฐานถึงความเก่าแก่ของวัดก็คือองค์หลวงพ่อเกษรและวิหารแกลบ (วิหารเดิมที่ครอบองค์หลวงพ่อเกษร) วัดท่าพระเดิมเรียกว่าวัดเกาะท่าพระ ต่อมาชาวบ้านมักเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดท่าพระ” และเป็นที่รู้จักกันในนามนี้ตลอดมา มูลเหตุของชื่อวัดสันนิษฐานว่า แต่เดิมบริเวณแห่งนี้คงเป็นที่ชุมนุมจอดพักเรือแพ จึงมีคำว่าท่านำหน้า และพื้นที่ของวัดคงจะมีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ ปัจจุบันมีการถมคลองเล็กๆ ด้านหนึ่งที่เข้ามาจากถนนจรัญสนิทวงศ์แล้ว จึงมองดูไม่เป็นสภาพเกาะ ที่ท่าน้ำแห่งนี้มีการสร้างองค์พระและเป็นวัดที่มีพระสงฆ์มาจำพรรษา

วัดท่าพระสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากองค์หลวงพ่อเกษรเป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาที่งดงาม และองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ในวิหารจัตุรมุขเดิม ลักษณะสถาปัตยกรรมของวิหารจัตุรมุขเดิมนั้น ทางโบราณคดีเรียกว่า “วิหารแกลบ” ซึ่งเป็นวิหารขนาดเล็กนิยมสร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เป็นวิหารที่สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ซึ่งเป็นการก่ออิฐแบบสลับตามยาวและตามขวางสลับกันไป มีการย่อมุมทั้งสี่ด้าน รูปแบบทางศิลปกรรมสามารถบ่งบอกถึงยุคสมัยของวิหารได้ว่าเป็นสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา วิหารจัตุรมุขที่เห็นในปัจจุบันเป็นการสร้างครอบวิหารเดิมไว้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เมื่อเข้าไปภายในเพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อเกษรจะเห็นวิหารจัตุรมุขเดิมอยู่ภายใน อีกทั้งองค์หลวงพ่อเกษรก็เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเช่นกัน จึงสันนิษฐานได้ว่าวัดท่าพระนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

หลวงพ่อเกษรเป็นพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนปลายที่สวยงามมาก และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไปกราบนมัสการขอพรมากทุกวัน กล่าวกันว่าผู้ที่มาขอพรมักจะสำเร็จสมประสงค์ทุกราย มีการจัดงานนมัสการเป็นประจำทุกปี

ครับที่วัดท่าพระแห่งนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์อยู่รูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่า “ขรัวคลุมโปง” และประวัติของท่านก็ไม่มีผู้ใดบันทึกไว้เลย ท่านเป็นพระลูกวัดผู้เคร่งในวิปัสสนาธุระ พูดน้อย กล่าวกันว่าท่านสามารถรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ และก็มีชาวบ้านชอบไปขอหวยจากท่าน เมื่อมีคนถูกบ่อยเข้าก็มีการกล่าวขวัญกันไปทั่ว และมีผู้คนมาขอหวยจากท่านมาก ท่านก็เลยไม่ยอมบอกใครอีก ใครไปกราบท่าน ท่านก็จะเอาจีวรคลุมหัวแบบคลุมโปง และไม่บอกหวยใครอีกเลย ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเรียกท่านว่า “ขรัวคลุมโปง” ลูกศิษย์ของท่านได้ไปขออนุญาตสร้างพระเครื่อง และท่านก็อนุญาตและให้สร้างเป็นรูปพระปิดตา ลักษณะคล้ายๆ กับคนนั่งคลุมโปง ในสมัยนั้นก็เรียกกันว่า “พระปิดตาขรัวคลุมโปง” จนกลายมาเป็น “พระปิดตาคลุมโปง” เนื้อของพระเป็นพระเนื้อตะกั่วผสมปรอท เวลาส่องดูเนื้อพระจะเห็นเม็ดปรอทปะปนอยู่ในเนื้อพระ

พุทธคุณนั้นสุดยอดอยู่ยงคงกระพันและแคล้วคลาด เรียกว่าใครมีพระปิดตาคลุมโปงแมลงวันไม่ได้กินเลือด 

หมวดหมู่ พระปิดตา
ร้านพระ

TJ.Amulet

เบอร์โทรศัพท์ 0895253575
เมื่อวันที่ 2021-11-07
ยอดเข้าชม 87 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll