รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระปิดตา อาจารย์เอียด วัดดอนศาลา พัทลุง เนื้อตะกั่ว
ชื่อพระ พระปิดตา อาจารย์เอียด วัดดอนศาลา พัทลุง เนื้อตะกั่ว
รายละเอียดพระ พระปิดตา อาจารย์เอียด วัดดอนศาลา พัทลุง เนื้อตะกั่ว สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งสํานักเขาอ้อ

     - บัตรรับรองสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พระปิดตาเมืองใต้เป็นที่ขึ้นชื่อลือเลื่องในความเข้มขลังยิ่งนัก และหากกล่าวไปแล้วสํานักศึกษาวิชาด้านไสยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุด คือสํานัก ”วัดเขาอ้อ” แห่ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วัดเขาอ้อถือได้ว่าเป็นแหล่งกตักศิลาของเหล่าบรรดาพระเกจิอาจารย์และฆราวาสที่นิยมวิชาไสยศาสตร์แห่งภาคใต้ซึ่งศิษย์ในสํานักเขาอ้อนี้ส่วนมากล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น

อาจารย์เอียดหรือพระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด ปทุมสโร) เป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของสํานักเขาอ้อ โดยปรมจารย์แห่งสํานักเขาอ้ออาจารย์ทองเฒ่า หรือพระครูสังฆพิจารณ์ฉัททันต์บรรพตได้รับอาจารย์เอียดไว้เป็นศิษย์และได้สอนวิชาอาคมต่างๆ แก่อาจารย์เอียด ด้วยความเฉลียวฉลาดและขยันหมั่นเพียรในการศึกษา อาจารย์ทองเฒ่าจึงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ของสํานักวัดเขาอ้อ ให้จนหมดสิ้นจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจแก่อาจารย์ทองเฒ่าเป็นยิ่งนัก กระทั่งเคยกล่าววาจาท่ามกลางศิษย์วัดเขาอ้อว่า “ท่านเอียดเขาเป็นหนุ่มเป็นแน่น พลังจิตเข้มแข็งดีเหลือเกินทําได้ขลังมากนัก” อีกทั้งปรากฏว่าในครั้งต่อๆ มา ท่านยังได้มอบหมายให้ประกอบพิธีกรรมสําคัญแทนท่านหลายครั้งหลายครา

ประวัติของอาจารย์เอียดเดิมชื่อ เอียด ทองโอ้ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2425 ที่บ้านดอนนูด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นบุตรคนโตของนายรอด ทองโอและนางพัด ทองโอ๋ มีน้องชายชื่อนายแก้ว ทองโอ๋ เมื่อบิดาถึงแก่กรรมมารดาจึงได้นําไปฝากเป็นศิษย์ของอาจารย์ทองเฒ่าแต่เยาว์วัยจนเมื่อเติบใหญ่ในปี 2447 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระอาจารย์ทองเฒ่าเป็นอุปัชฌาย์และสังสอนฝึกฝนวิชาให้เรื่อยมาจนเป็นที่ไว้วางใจ ต่อมาในปี 2460 อาจารย์ทองเฒ่าต้องมอบหมายให้อาจารย์เอียดไปเป็นเจ้าอาวาส วัดดอนศาลา เนื่องเพราะขณะนั้นไม่มีผู้ใดจะเหมาะสมไปกว่า อาจารย์เอียด อีกทั้งวัดดอนศาลาก็มีความสําคัญอยู่ไม่น้อย ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นวัดสาขาหนึ่งของสํานักเขาอ้อเลยก็ว่าได้

ครั้นเมื่อมาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาแล้ว อาจารย์เอียด ก็ได้ดูแลทํานุบํารุงวัดด้วยดีตลอดมา ทั้งดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร ให้ตั้งมั่นในพระธรรมวินัยรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาของลูกหลานชาวบ้านเป็นที่เคารพนับถือของฆราวาสยิ่งนัก

พระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด ปทุมสโร) ในส่วนของการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา เล่ากันว่าท่านเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกหลังจากอาจารย์ทองเฒ่าได้มรณะภาพ ไปแล้วราวๆ ปี พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา แต่ปรากฏบันทึกหลักฐานชัดเจนในการสร้างพระครั้งแรกของท่านปี 2483 เป็นพิธีสร้างพระมหาว่านขาว-ดํา และพระปิดตาแบบต่างๆ มากมายทั้งเนื้อโลหะและเนื้อตะกั่วพระปิดตาเนื้อโลหะ ที่นํามาลงนี้เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะของอาจารย์เอียดถือเป็นพิมพ์ที่มีความนิยมแพร่หลายพิมพ์หนึ่งของท่านมีทั้งหมด 4 พิมพ์คือ
1. พิมพ์ 2 หน้า
2. พิมพ์หน้าเดียวหลังเรียบ (ไม่มียันต์) 
3. พิมพ์หน้าเดียวหลังยันต์ใบพัด
4. พิมพ์หน้าเดียวหลังยันต์นะอุณาโลม

พุทธคุณพระปิดตาชุดนี้ เข้มขลังแบบสํานักเขาอ้อ คือมีอานุภาพทางคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย จนเป็นที่เลื่องลือกันมาช้านานนับเป็นพระในฝันอีกองค์หนึ่งของบรรดานักเลงใจถึงแห่งเมืองใต้


หมวดหมู่ พระปิดตา
ร้านพระ

TJ.Amulet

เบอร์โทรศัพท์ 0895253575
เมื่อวันที่ 2021-11-21
ยอดเข้าชม 97 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll