รายการพระเครื่อง

ชื่อ หลวงพ่อช่วยวัดทองเหลือ
ชื่อพระ หลวงพ่อช่วยวัดทองเหลือ
รายละเอียดพระ รูปเหมือนหลวงพ่อช่วยวัดทองเหลืออุตรดิตถ์รุ่นแรกปี2557ชุดกรรมการทองคำเงินนวะ1ใน65พุทธคุณดีเลิศโชคลาภ นิรัตรายคนในพื้นที่ทราบดี อัตชีวประวัติพระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล <<<

พระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล(หลวงพ่อช่วย สุมังคโล) เดิมชื่อ บุญช่วย นามสกุล โตฉิม เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๓ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย บิดาชื่อ นายปัง มารดาชื่อ นางผึ้ง โตฉิม ท่านเป็นบุตรคนที่ ๕ ในพี่น้องจำนวน ๙ คน

จนเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมี พระครูสุวิชานวรวุฒิ (หลวงพ่อปี้ ทินฺโน) วัดลานหอย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการยุ้ย วัดเชิงคีรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์จง จตฺตมโล วัดสังฆาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุมงฺคโล”

หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อช่วยตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรม เอาใจใส่ในกิจวัตร เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากวัดเชิงคีรีเป็นวัดเล็ก จึงไม่สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างเต็มที่ หลวงพ่อปี้ ทินฺโน จึงได้นำหลวงพ่อช่วย มาฝากไว้กับ พระครูวีรญาณประยุต (หลวงพ่อประสิทธิ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดทองเหลือ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี ๒๕๑๕ (ถ้ากล่าวถึงในด้านเครือญาตินั้น หลวงพ่อช่วย ท่านมีศักดิ์เป็นหลานของ หลวงพ่อปี้ ทินฺโน อีกด้วย)

เมื่อหลวงพ่อปี้ ทินฺโน ได้นำหลวงพ่อช่วย มาฝากไว้ยังวัดทองเหลือแล้ว ท่านก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย อักขระภาษาบาลี จนแตกฉาน และสามารถสอบได้ นักธรรมชั้นเอก และได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักวัดทองเหลือ ในปี ๒๕๑๘ และในระหว่างศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่นั้น หลวงตาออง พระลูกวัดที่อยู่วัดทองเหลือกับหลวงพ่อช่วย ได้ขอลาสิกขา เพราะมีอายุมากแล้วอีกทั้งยังมีโรคประจำตัว จึงได้ขอลาสิกขาออกไปรักษาตัว ยังบ้านเกิดของท่าน ที่บ้านแก่งสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แต่ก่อนที่หลวงตาออง จะลาสิกขาไปนั้น ท่านได้มอบตำราเล่มหนึ่ง ให้ไว้กับหลวงพ่อช่วย ตำราเล่มนั้นชื่อว่า “ตำราพระร่วง”

ตำราพระร่วงนี้ หลวงพ่อช่วย ได้ตั้งใจศึกษาคาถาบาลีจากตำราเล่มนี้จนแตกฉาน ในครั้งแรกนั้น ลูกศิษย์ได้ขอหลวงพ่อช่วย ให้ช่วยจารตะกรุดให้ ซึ่งท่านก็ช่วยลงให้เป็นคาถาหัวใจสำคัญต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ท่านจะเน้นไปทางเมตตา โชคลาภ และ คงกระพันชาตรี และในตะกรุดบางดอกที่ท่านจารนั้น มีจะรูปสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่จารลงไปในแผ่นตะกรุดด้วย นั่นก็คือ “ต่อเงิน-ต่อทอง” ซึ่งต่อเงิน-ต่อทอง นี้จะเด่นในเรื่อง โชคลาภ เงิน-ทอง ซึ่งพ่อค้า แม่ขาย จะนิยมมาให้ท่านช่วยลงจารตะกรุดให้เป็นอย่างมาก

พระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล (หลวงพ่อช่วย สุมังคโล) วัดทองเหลือ ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิปทาท่านน่าเคารพเลื่อมใส มีความเมตตากับศิษยานุศิษย์ที่ไปหาท่าน โดยไม่เลือกชั้นวรรณ เป็นพระสงฆ์ที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจอีกองค์หนึ่ง

หมวดหมู่ รูปหล่อ
ร้านพระ

กรกชพระเครื่อง (เจมส์ นิติ)

เบอร์โทรศัพท์ 0816712544
เมื่อวันที่ 2016-03-17
ยอดเข้าชม 798 ครั้ง
สถานะ 50,000 บาท
Scroll