รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง จ.สุโขทัย
ชื่อพระ พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง จ.สุโขทัย
รายละเอียดพระ
 
                   องค์นี้เป็นพระที่ถักลวดผ่านการใช้บูชามาก่อน เนื้อจัดสีแดง(สีหม้อใหม่) บริเวณซอกๆมีคราบกรุรารัก ความเก่า และดินนวลกรุจับผิวพระ ว่านดอกมะขามลอยอยู่ในเนื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยเสริมให้เนื้อพระดูง่ายและมีความสวยงาม ส่วนด้านหลังอูมนูนโค้งมน และมีรอยถักลวดบางๆ พระพักตร์ช่วงหน้ายุบลงไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของ "พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง" เท่านั้น

พระในช่วงหลังๆมานี้ ที่พบเห็น เป็นพระที่อยู่ในสภาพผ่านการบูชามาแล้วเสียเป็นส่วนใหญ่ จะหาพระที่ไม่ได้ผ่านการบูชา และสวยสมบูรณ์นั้นยาก ซึ่งปัจจุบันนักเล่นพระมักจะชอบพระที่มีการอนุรักษ์มาอย่างดี มีสภาพสวยสมบูรณ์ ผิวพระเดิมๆ จึงค่อนข้างหายาก และมีราคาแพงมาก ในสมัยก่อนนิยมเลี่ยมจับขอบเปิดหน้า เปิดหลัง หรือถักลวดใช้บูชากันตามความเชื่อในสมัยนั้น พระจึงมีการสัมผัสกับเนื้อตัว จึงทำให้ผิวพระหรือความสมบูรณ์ลดน้อยลง แต่หาได้ทำให้พุทธคุณลดน้อยถอยลงไม่ ตรงกันข้ามกลับทำให้ท่านสามารถเช่าพระในราคาที่ถูกลงตามสภาพนั้นๆได้วัดป่ามะม่วง อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่า ใกล้กับเทวาลัยมหาเกษตรและวัดตึก หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างวัด ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาเขมร และมีอีกหลายหลักที่ค้นพบที่วัดนี้กล่าวถึงป่ามะม่วง ปรากฏความว่า…

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงขยายอาณาเขตอย่างกว้างไกล จนถึงเมืองนครศรี ธรรมราช… ณ เมืองนครศรีธรรมราชนี้เอง พระองค์ทรงอาราธนาพระมหาเถระ ที่ได้ไปบวชเรียนตามพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบหินยานจากประเทศลังกา มายังกรุงสุโขทัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และสร้าง “วัดป่ามะม่วง” ซึ่งเป็นบริเวณที่เงียบสงบ เหมาะแก่การเจริญภาวนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกิจของสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช และโปรดให้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระ ส่วนวันธรรมดาจัดให้เป็นที่ว่าราชการงานเมืองแก่ข้าราชบริพาร จึงนับได้ว่า “วัดป่ามะม่วง” นี้ เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนประวัติและประวัติศาสตร์ชาติไทยยิ่งนัก นอกจากนี้ พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศลังกา และได้รับมอบ “พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปศิลปะแบบลังกาองค์แรก มาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นต้นแบบในการสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาสืบต่อมาอีกด้วย นับแต่นั้นเป็นต้นมาพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ที่เคยเป็นศาสนาประจำกรุงสุโขทัยจึงเริ่มเสื่อมลง และสูญสิ้นไปในที่สุด หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบหินยานสืบมา

นอกจากนี้ ในจารึกหลักที่ ๖ พูดถึงความสำคัญของวัดนี้อีกว่า…
เมื่อครั้งพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง เสด็จออกจากเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อปราบจลาจลในเมืองสุโขทัย และได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ต่อมาได้ทรงนิมนต์พระมหาสามีสังฆราช มาจากนครจันทรเขต ในลังกาทวีป มาที่สุโขทัย และจำพรรษาที่วัดป่า เพื่อทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในการทรงผนวช และเสด็จมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๕

วัดป่ามะม่วงนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยแล้ว ยังมีพระพิมพ์เก่าแก่ที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง” หรือ “พระวัดป่ามะม่วง” ซึ่งนับว่ามีชื่อเสียง เป็นที่นิยมสะสมและหวงแหนของชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง เนื่องด้วยกิตติศัพท์ปรากฏในด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศอีกด้วย ปัจจุบันเป็นพระที่หายากยิ่งอีกพิมพ์หนึ่งของสุโขทัย

“หลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง” เป็นพระเนื้อดิน แบบครึ่งซีก มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด เนื้อมวลสารมีส่วนผสมของเนื้อว่านและเกสรไม้มงคล จึงแลดูนุ่มและปรากฏคราบ “รารัก” อยู่โดยทั่วไป สีส่วนใหญ่เป็นสีแดงและเหลือง และเนื่องจากเป็นพระที่บรรจุกรุจึงปรากฏคราบนวลกรุอยู่ทั่วองค์พระ

พุทธลักษณะ
เป็นพระรูปทรงกลีบบัว ทรงพิมพ์ติดคมชัดเจน องค์พระประธานมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน องค์พระประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัยแบบขัดสมาธิราบ บนฐานหมอน 2 ชั้น ภายในซุ้มเรือนแก้วเส้นคู่ขนาน ปลายด้านล่างสุดงอนขึ้นคล้ายเศียรพญานาค 
พระเกศ เป็นแบบเกศบัวตูมอยู่บนมุ่นเมาลี
พระศก นูนเด่นชัดเจนเชื่อมต่อลงมาเป็นพระกรรณ หรือที่เรียกกันว่า “ชฎาเลื้อย”
พระพักตร์ กลมป้อม ปรากฏพระเนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์อย่างชัดเจน
ปรากฏเส้นวาดแสดงลำพระศอต่อจากพระพักตร์ถึงพระอังสา ในองค์ที่ติดชัดเจนจะเห็นเส้นพระศอด้วย
พระอุระอวบอูม และลาดเว้าลงมาเป็นพระอุทร ดูกลม กลืนสง่างาม
เส้นสังฆาฏิ เป็นเส้นคู่ขนาน ลากยาวลงมาจนถึงพระนาภีซึ่งเป็นหลุมลึกชัดเจน

นอกจากกรุวัดป่ามะม่วงแล้ว พระพิมพ์นี้ยังขุดพบจาก กรุวัดประตูนะโม วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดสระศรี (สระสี่ฯ) ในละแวกเดียวกันอีกด้วย

จุดสังเกตุ
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง มีจุดสังเกตประการสำคัญที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของ "พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง" ก็คือ พระพักตร์ช่วงหน้าจะมีลักษณะหักลงมาและพิมพ์ด้านหลังมีลักษณะอูมโค้งมน ซึ่งไม่ปรากฏใน พระพิมพ์หลวงพ่อโต ที่พบในกรุวัดอื่นๆอาทิเช่น พระกรุของวัดมหาธาตุ และพระกรุวัดสระศรี ซึ่งพระเครื่องพิมพ์หลวงพ่อโตนี้ มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นพระพักตร์จะไม่หักและ พิมพ์ด้านหลังจะเป็นพิมพ์หลังแบน

พระหลวงพ่อโต วัดป่ามะม่วง มีรายละเอียดของพิมพ์ทรงองค์พระ อันผึ่งผาย สง่างาม เน้นให้เห็นถึงกายวิภาคอันสมบูรณ์อิ่มเอิบ นับเป็นปฏิมากรรมที่ละเอียดอ่อนชิ้นหนึ่งของสกุลช่างฝีมือศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับในความละเอียดประณีตงดงาม และมีเอกลักษณ์ในด้านความผสานกลมกลืน ในรูปแบบพิมพ์ทรงองค์พระ ไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูป หรือ พระพิมพ์ขนาดเล็ก (พระเครื่องต่างๆ) พระทุกองค์ล้วนเป็นภาพรวมทางศิลปกรรมที่มีแบบแผนอันลึกซึ้งในทุกซอกมุม สื่อความหมายอันสูงส่ง ก่อให้เกิดความสุนทรียะแก่ผู้ที่ได้พบเห็น

ทั้งยังจัดได้ว่า เป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะขุดพบจากวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และทรงพระผนวช จึงเชื่อกันว่า พระองค์ได้ทรงสร้างพระพิมพ์นี้และบรรจุเอาไว้ในกรุ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล และสืบพระศาสนาอีกทางหนึ่ง หรือมิฉะนั้น ก็อาจเป็นพระเครื่องที่ พระมหาสามีสังฆราชทรงสร้างขึ้นเอง หรือมีส่วนร่วมในการจัดสร้างก็ได้

ในส่วนของ พุทธคุณ นั้น ชาวสุโขทัยเชื่อกันว่า ดีเด่นด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย และ เมตตามหานิยม

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก
๑,อาจารย์ราม วัชรประดิษฐ์ แฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง
๒,ยอดพระเครื่อง.COM
  

หมวดหมู่ พระกรุ
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2018-12-02
ยอดเข้าชม 50 ครั้ง
สถานะ จองแล้ว
Scroll