รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญหล่อพระพุทธหลังสมเด็จฯโต วัดกัลยาณมิตร ปี ๒๕๐๐
ชื่อพระ เหรียญหล่อพระพุทธหลังสมเด็จฯโต วัดกัลยาณมิตร ปี ๒๕๐๐
รายละเอียดพระ                  

                                 เหรียญหล่อพระพุทธหลังสมเด็จฯโต วัดกัลยาณมิตร ปี ๒๕๐๐

                   เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้บูชามาก่อน เนื้อโลหะกระแสออกแดง(นิยม) หล่อได้ลึกคมชัดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง สวยผิวเดิมๆ มีขี้เบ้า แท้ดูง่าย อีกทั้งพิธีที่ยิ่งใหญ่ มโหฬาร ได้อาราธนาเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษจำนวนมากในยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐ ลงแผ่นยันต์ต่างๆพร้อมกับปลุกเสก จึงทำให้เหรียญหล่อนี้ซึ่งมีอายุการสร้างเกือบ ๖๐ ปีแล้ว ทรงคุณวิเศษสมบูรณ์ทุกๆด้าน


 

                  พระครูกัลยาณานุกูล หรือ หลวงพ่อเฮง วัดกัลยาณมิตร เป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษองค์หนึ่ง เห็นได้จากพิธีปลุกเสกพระเครื่อง ไม่ว่าวัดใดจะนิมนต์ท่านเข้าร่วมปลุกเสกเสมอ ท่านเลื่องลือในทางเมตตามหานิยมเป้นอย่างสูง

                  หลวงพ่อเฮง มีศรัทธาอันแรงกล้าร่วมสร้าง “วัดอุดมรังสี” ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม เยื้องสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓ โดยเฉพาะอุโบสถ และวิหาร ที่ได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ สมเด็จฯ โต” และ “วิหาร สมเด็จฯโต” นั้น ท่านปรารถนาจะได้เห็นถาวรวัตถุดังกล่าวนี้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในชีวิตท่าน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ “เจ้าประคุณสมเด็จฯ โต”

                  ท่านจึงได้สร้าง พระสมเด็จ เนื้อโลหะผสมขึ้นจำนวนหนึ่ง ด้านหน้าเป้นพระสมเด็จพิมพ์ทรงพระประธาน(หลวงพ่อ ซำปอกง) ด้านหลังเป็นรูปสมเด็จฯโต เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์และวิหารให้แล้วเสร็จต่อไป

                  ทำพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ณ.วัดกัลยาณมิตร จัดเป็นพิธีสร้างพระเครื่องที่มโหฬารพิธีหนึ่ง เพราะได้อาราธนาพระอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษทั่วประเทศถึง ๑,๗๘๒ รูป จาก ๔๕๔ อำเภอ ลงอักขระเลขยันต์ในโลหะที่นำมาหล่อหลอมเป็นองค์พระถึง ๑๓,๖๗๗ ชิ้น ใช้เวลารวบรวมกว่า ๓ ปี ขณะทำพิธีหล่อมีพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือในคุณวิเศษอีก ๙๙ รูป ได้ร่วมกันบริกรรมปลุกเสก ฉะนั้น พระสมเด็จดังกล่าวนี้ จึงทรงคุณวิเศษสมบูรณ์ทุกด้าน


           รายนามพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษ ลงอักขระเลขยันต์ในโลหะที่นำมาหล่อหลอม

ครูบานันตา (พระอาจารย์อ้าย นนฺโท) พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า ลงทางมหานิยม กันสัตว์ร้ายทุกชนิด กันและขับภูตผีปีศาจ ขุนนางท้าวพระยาเมตตา กันศัสตราวุธทั้งปวง ทำการค้าหรือทำสัมมาชีพเจริญ กันอศนีบาท กันโจรภัย กันภัยทางบก-น้ำ

 

ครูบาวัง พฺรหฺมเสโน เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น ต.หนองบัวเหนือ ลงทางกันไฟ คลอดบุตรง่าย เมตตา มหานิยม คงกระพัน แคล้วคลาด มหารูด มหาอุด อุดปืน กันสัตว์ร้าย กันเขี้ยวงา เจริญโชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์กาย-ใจ

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่ ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ลงทางแคล้วคลาด กันอสรพิษ ค้าขายดี เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย กันภัยทุกชนิด แก้โรคต่างๆ มหาอำนาจ เจริญศิริมงคล มีลาภผลเนืองๆ

 

พระครูกรุณาวิหารี (เผือก ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว ลงทางคนเมตตาปราณี มหาอุด กันปืน-มีด-ไม้ กันภูตผีปีศาจ กันกระทำยำเยีย กันคุณไสยทั้งปวง กันเขี้ยวงา กันสัตว์ร้าย

 

พระพุทธวิธีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) เจ้้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ลงทางมหาอำนาจ คุ้มกันภยันตรายต่างๆ เมตตา มหานิยม(สาริกาหลงรัง) ซื้อง่าย ขายคล่อง เจริญลาภผล มีปัญญาดี แคล้วคลาดอาวุธทั้งปวง

 

พระครูวิริยกิตติ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี ลงทางกันขโมย กันศัตรูพืชต่างๆ(ปักไว้ 4 ทิศ) กันเด็กร้องไห้(ผูกข้อมือ) แก้อาเจียน สู้ความชนะ ศัตรูกลับเป็นมิตร กันอาวุธต่างๆ อยู่คง แคล้วคลาด มหาอุด จังงัง มหานิยม

 

พระอาจารย์กวย ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม ลง ทางคงกระพัน ค้าขายดี เมตตา แก้ลมเพลมพัด(เมื่อจะใช้ให้จุดธูปเทียนบูชา ระลึกถึงพระอาจารย์ผู้ลงโลหะนี้ แล้วเอาน้ำใส่ภาชนะเอาพระแช่ลงไปสักครู่หนึ่ง จึงเอาน้ำนั้นกินหรืออาบก็ได้ ถอนลมเพลมพัดแล)

 

พระครูกัลยาณวิสุทธิ (กึ๋น หรือ กัลยาณ์ วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดดอน(ทวาย) ลงทางคงกระพัน มหานิยม เจริญลาภผล กันภยันตรายต่างๆ คลอดบุตรง่าย-สะดวก มหาอำนาจ มหารูด กันเขี้ยวงา กันอัคคีภัย กันยาพิษ กันคุณไสยทุกอย่าง

 

พระครูพิพัฒน์สิริธร(คง สิริมโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน ลงทางแคล้วคลาด เมตตา มหานิยม ประกอบสัมมาชีพเจริญ เป็นเสน่ห์แก่ชายหญิง กันอุบาทว์จัญไร ศัตรูกลับเป็นมิตร มีลาภผลเนืองๆ กันเขี้ยวงาอสรพิษ เจริญสุขสวัสดี

 

พระครูพิศิษฐ์อรรถการ(คล้าย จนฺทสุวณฺโณ) "พ่อท่านคล้าย" เจ้าอาวาสวัดสวนขัน ลงทางป้องกันศัสตาวุธ-ภยันตรายทุกอย่าง มหานิยม เจริญลาภผล คนมาสู่สำนักไม่ขาด วาจาสิทธิ มีอำนาจ-คนนับถือยำเกรง คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย ครรภรักษา(ทั้งมารดาและบุตรมีความสุขสบาย) เจริญสุขสวัสดี ศัตรูกลับเป็นมิตร อันอสรพิษ กันและแก้โรคต่างๆทุกชนิด

 

พระอาจารย์จง พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก ลงทางแคล้วคลาด อยู่คง เมตตา ค้าขายดี เจริญลาภผล คนมาสู่สำนักไม่ขาด กันศัสตราวุธทุกอย่าง คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย ครรภรักษา มหาสะเดาะ มีปัญญา-ปฏิภาณดี กันภูตผีปีศาจ กันคุณไสยทั้งปวง แก้โรคต่างๆ

 

พระครูสิทธิสารคุณ (จาด คงฺคสโร) เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ลงทางเมตตา มหานิยม กันภูตผีปีศาจ แคล้วคลาด อยู่คง มหาอุด กันภัยและอาวุธทุกชนิด เจริญโภคทรัพย์ บริวารซื่อสัตย์-ภักดี คนยำเกรง นับถือ ทรงเกียรติคุณดี (มรณภาพ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2499)

 

พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ (ดิศ ติสฺสสโร) เจ้าอาวาสวัดปากสระ ลงทางเมตตา มหานิยม เจริญลาภผล แคล้วคลาด กันสัตว์ร้าย กันอุบัติภัย กันศัตรูทำร้าย สู้ความชนะ (คาถาปลุกเสกว่าดังนี้ - นะ คาบสำเร็จ พระศรีสรรเพชญ์ สำเร็จนะคาบ ว่าให้คนราบกราบไหว้พระองค์ ว่าแก่พระสงฆ์ให้มาวันทา ว่าแก่พญาให้มากราบไหว้ ว่าแก่ชาวไพร่้ใ้ห้มาทำทาน พระศาสดาจารย์เข้าสู่นิพพาน นะคาบแผ่นดินราบรื่น พระสงฆ์ชมชื่นดำเนินนิพพาน พระศาสดาจารย์เข้าสู่นิพพาน นะคาบ นะสูตร ฯ แล้วเสกด้วย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระเจ้า 5 พระองค์ และเสกด้วย ตรีนิสิงเห อย่างละ 3 จบ)

 

พระครูวิชิตพัชราจารย์ (ทบ ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณ ตำบลชนแดน ลงทางเมตตา มหานิยม แคล้วคลาด อยู่คง กันภัยต่างๆ คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย ขายของดี เจริญลาภผล กันผีปีศาจ กันกระทำ

 

พระอาจารย์พรหม ถาวโร เจ้าอาวาสวัดช่องแค ลงทางครอบจักรวาล ใช้ได้รอบตัว (เมื่อจะใช้ในทางใดๆ เช่น แก้คุณไสย ก้างติดคอ ลูกตายในท้อง หรือต่อสูคดี ฯลฯ ให้บริกรรมคาถานี้-"โส ภะคะวา อิติปิอะระหัง วิชชาจะระณะสัมปันโน วิชชาจะระณะสัมปันโน วัชชะตะโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณังคัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ" 7 หรือ 9 คาบในน้ำ แล้วเอาน้ำนั้นให้กิน-พ่น-อาบ-ลูบหน้า จะได้รับประสิทธิตามประสงค์แล)

 

พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย พุทฺธรกฺขิโต) เจ้าอาวาสวัดดอนไร่ ลงทางแคล้วคลาดและมหารูด (ถ้าจะหาขุนนาง รูดไว้ขวารักเรา ทางแคล้วคลาดเอาไว้ข้างหน้า ถ้าจะไปหาผู้หญิงรูดไว้ข้างซ้าย หญิงรักเรา) คงกระพันชาตรี (เมื่อจะใช้ให้ตั้งนโม 3 จบ แล้วบริกรรมคาถานี้-"นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ นะโมพุทธายะ นะคงทนทรหดคงกระพันชาตรี" แล้วระลึกถึงหลวงพ่อมุ่ย บริกรรม 3 จบ)

 

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ลงทางแคล้วคลาดภัยอันตราย กันอสนีบาต(ฟ้าผ่า) อยู่คงกระพัน คนเมตตาปราณี ทำการค้าหรือประกอบสัมมาชีพเจริญ มีลาภผลเนืองนิจ กันศัสตราวุธทุกอย่าง

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ(ภาษีเจริญ) ลงทางรักษาโรคต่างๆทุกชนิด อยู่คงกระพันชาตรี มหาอุด แคล้วคลาด มหาอำนาจ จังงัง กันภยันตรายทุกอย่าง เมตตา มหานิยม เจริญลาภสักการะ คนมาสู่สำนักไม่ขาด

 

พระครูวิบูลวชิรธรรม (สว่าง อุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดท่างิ้ว ลงทางอยู่คง มหาอุด แคล้วคลาด เมตตา ค้าขายดี (เฉพาะแคล้วคลาด เมื่อจะใช้ให้อาราธนาคุณพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วว่า-"ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง อะหังปิตตัง ชานามิ" ว่า 3 หน แล้วจึงเอาใส่ห่อผ้าสำหรับติดตัวไป)

 

พระครูพินิจสุตคุณ (สุข อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดตะโหนดหลวง ลงทางคงกระพันชาตรี มหาอุดมหาเสน่ห์ กันอัคคีภัย แคล้วคลาด กันผีปอบ สู้ความชนะ กันคุณไสยทุกชนิด เจริญลาภผล รักษาโภคทรัพย์

 

พระอาจารย์เต๋ คงทอง เจ้าอาวาสวัดสามง่าม ลงทางมหานิยม คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย ค้าขายดี คงกระพัน กันกระทำ เลี้ยงลูกง่าย กันสรรพภัย กันเขี้ยวงา เจริญลาภผล อุดปืน แคล้วคลาด จังงัง กันมีด-ไม้ คนมาสู่สำนักมิขาด คนเกรงกลัวนับถือ

 

พระใบฎีกาเทียม สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช ลงทางอยู่คง กันปืน มหานิยม กันคุณไสย ค้าขายดี คลอดบุตรง่าย กันภูตผีปีศาจ (อยู่คง เสกด้วย อิระชาคะตะระสา , กันปืน เสกด้วย นะอัดรังปิจะอะ, มหานิยม เสกด้วย ปิโยเทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานุมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิยินทรียังนะมามิหัง , กันคุณไสย เสกด้วย อิติอะระหังกันตังพุทโธ , ค้าขายดี เสกด้วย วาณิชโชวานะชาลีติ )

 

พระครูศรีพรหมโศภิต (แพ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ลงทางเมตตามหานิยม กันกระทำ มหาอุด มหาอำนาจ มหาจังงัง มหารูด แคล้วคลาด คลอดบุตรสะดวกสบาย กันภัยต่างๆมีโจรภัย เป็นต้น

 

พระครูปราการกิตติคุณ (โต๊ะ ฉนฺโท) เจ้าอาวาสวัดกำแพง ลงทางสังฆคุณและคาถากาสลัก มีอานุภาพป้องกันภัยต่างๆทุกชนิดและกำจัดความหวาดกลัวทุกอย่าง (เฉพาะคาถากาสลักที่เป็นหัวใจมี 4 อักขระดังนี้ - จะภะกะสะ)

 

พระอาจารย์โม ธมฺมรกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ลงทางแคล้วคลาด กันสัตว์ร้าย กันเขี้ยวงา มหานิยม ค้าขายดี กันภูตผีปีศาจ กันโจร เจริญลาภผล อยู่คง กันสรรพศัสตราวุธ คลอดบุตรง่ายและปลอดภัย ครรภรักษา (มารดาและทารกเจริญสุขสวัสดี)

 

พระราชมงคลวุฒาจารย์ (ใจ อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดเสด็จ ลงทางเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ แคล้วคลาดอาวุธ อยู่คงกระพัน กันภูตผีปีศาจ กันกระทำยำเยีย กันเขี้ยวงาอสรพิษ คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย ครรภรักษา เจริญลาภสักการะเนืองๆ ประกอบสัมมาชีพเจริญรุ่งเรือง คนมาสู่สำนักมิขาด สามีภรรยาอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสมบูรณ์

 

พระอาจารย์น้อย อินทสโร เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา ลงทางมหาอุดกันกระทำ มหานิยม คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย กันภยันตรายต่างๆ เลี้ยงบุตรง่าย กันเด็กขี้อ่อน กันแท้งลูก ใส่ก้นถุง-มีเงินใช้ไม่ขาด มีอำนาจ

 

พระครูนนทวุฒาจารย์ (ช่วง จนฺทโชโต)เจ้า คณะตำบล พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่ ลงทางเมตตา คลอดบุตรง่าย-ปลอดภัย แคล้วคลาด ซื้อง่ายขายคล่อง(ค้าขายดี)อยู่คง กันผีปีศาจ ทำให้เสียงดี(มหานิยมทางเสียง - เหมาะกับนักเทศน์ นักร้อง นักปาฐกถา)

 

พระมหาชวน โอภาสี นาม ฉายาของราษฎร "หลวงพ่อโอภาสี" สำนักสวนพุทธบูชา ตำบลบางมด ลงทางมหานิยม คนมาสู่สำนักไม่ขาด เจริญลาภสักการะ เมตตา รักษาโภคทรัพย์ดี มหาเสน่ห์(คนทั้งหลายติดเนื้อต้องใจ)แคล้วคลาดอาวุธ กันภยันตรายทุกอย่าง (คาถาสำหรับสวดหรือบริกรรมว่าดังนี้ - อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง - สวดหรือบริกรรมทุกวัน วิเศษนักแล)

 

พระครูปลัดแฉ่ง สีลปญฺญา เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม(บางพัง)ตำบลบางพูด ลงทางเมตตา มหาเสน่ห์ ค้าขายดี เจริญลาภผล รักษาโภคทรัพย์ กันเด็กขี้อ้อน ครรภรักษา กันแท้งลูก คนนิยมนับถือ ปลอดภัยทุกอย่าง แคล้วคลาดอาวุธทุกชนิด หาเงินคล่อง

            

ขอบพระคุณข้อมูลจาก

หนังสือ พระเครื่องปริทัศน์ ฉบับที่ ๙หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2016-07-11
ยอดเข้าชม 1,990 ครั้ง
สถานะ พระโชว์
Scroll