รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด พิมพ์หน้าอยุธยาฯ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
ชื่อพระ พระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด พิมพ์หน้าอยุธยาฯ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
รายละเอียดพระ

                 พระพักตร์ของพระกริ่งพิมพ์นี้มี พระพักตร์คล้ายพระสมัยอยุธยา โดยมีพระโขนง(คิ้ว) ติดกันคล้ายรูปปีกกา จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ และถือว่าเป็นพิมพ์นิยม เล่นหาราคาสูงกว่าพิมพ์หน้าทวาฯ องค์นี้สภาพเดิมๆ เนื้อโลหะแห้งตามอายุ เนื้อในเหลืองอมขาว ผิวปกคลุมด้วยคราบฝุ่นความเก่า นายช่างทำการเกลาผิว แต่งพระพักตร์ให้เห็นพระโขนง พระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ พระกรรณ ชัดเจน ตะไบให้ช่อเดือยให้มีลักษณะคล้ายยอดธง และด้านหลังทำการตอกโค๊ดตัวเล็ก ครบตามตำรา พระสมบูรณ์และสวยงามมากครับ

 

แม่พิมพ์แยกออกเป็น ๒ พิมพ์ คือ

๑.พระกริ่งพิมพ์เล็ก หรือ พระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด พิมพ์เล็กหน้าทวาฯ

๒.พระกริ่งพิมพ์เล็ก หรือ พระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด พิมพ์เล็กหน้าอยุธยาฯ

 

พระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด พิมพ์เล็กหน้าอยุธยาฯ พระพักตร์ของพระกริ่งพิมพ์นี้มีพระพักตร์คล้ายพระสมัยอยุธยา โดยมีพระโขนง(คิ้ว) ติดกันคล้ายรูปปีกกา จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ พระกริ่งพิมพ์เล็กหน้าอยุธยานี้ ส่วนใหญ่นายช่างจะทำการแต่งตะไบให้ช่อเดือยมีลักษณะคล้ายยอดธง และทำการตอกโค๊ดตัวเล็ก

 

พระกริ่งพิมพ์เล็ก หรือ พระกริ่งยอดธงชัยมงคลนะปัดตลอดทั้งสองพิมพ์มีวรรณะ (เนื้อ) เหลืองปนขาวเล็กน้อยไม่กลับดำ จำนวนการสร้างทั้งสองพิมพ์สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกิน ๕๐๐ องค์ ในที่นี้รวมทั้งที่มีการตอกโค๊ดและไม่ตอกโค๊ด (ซึ่งอยู่ในโค๊ดชุดเล็ก)

(ข้อมูลจากhttp://taweesubfanpage.blogspot.com/)

 

 

พระกริ่งมงคลนะปัดตลอด และพระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด

 

สร้างด้วยนวะโลหะ ๙ ชนิด คือ วัดท่าฉลอง ภูเก็ต ตะกรุดหลวงพ่อ วัดมะขามเฒ่าตะกรุดกับโลหะบางอย่างของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และโลหะบางอย่างของหลวงพ่อไข่ วัดเชิงเลน(บพิตรภิมุข) และตะกรุดสำคัญที่กลับใจศัตรูให้เป็นมิตร เป็นต้น

 

ยิ่งกว่านั้นขอให้พระกฤตยาจารย์ ๑๐๘ ท่าน ซึ่งมาชุมนุมในพิธีหล่อพระพุทธชินราชจำลองที่วัดสุทัศน์เทพวราราม ลงแผ่นยันต์ตามแต่ท่านมั่นใจในคุณพระทางไหน ให้ผสมลงอีกด้วย โดยมีรายนามพระอาจารย์และหลวงพ่อผู้ได้กรุณาลงอักขระเลขยันต์ ในแผ่นทองมาให้หล่อพระกริ่งมงคลนะปัดตลอด และพระกริ่งยอดธงชัยนะปัดตลอด เช่น

๑. สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ

๒. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรฯ

๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทร์

๔. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดบรมนิวาศ

๕. พระครูประศาสน์สิกขกิจ(พริ้ง) วัดบางประกอก

๖. พระครูสิทธิสารคุณ(จาด) วัดบางกระเบา

๗. พระครูวรเวทมุนี(อี๋) วัดสัตหีบ

๘. พระครูกรุณาวิหารี(เผือก) วัดกิ่งแก้ว

๙. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

๑๐. หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม

๑๑. หลวงพ่อเหลือ วักสาวโชงก

๑๒. หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ

๑๓. หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

๑๔. หลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู เป็นต้น

 

พระยอดธงนั้น ตามธรรมดาถือกันว่าเป็นพระที่ควรสักกระบูชาอันสูงสุดอยู่แล้ว ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระที่สมศักดิ์สมนามจริงๆ จึงพยายามรวมเครื่องมงคลต่างๆนำมาผสมกันขึ้น แล้วอธิฐานสร้างเป็นองค์พระดังกล่าว

 

ส่วนการปลุกเสกพระครั้งนี้ หลวงพ่อได้เลือกสถานที่นำเข้าพิธีปลุกเสกเป็น ๓ แห่ง


แห่งที่ ๑ วัดชนะสงคราม ในวันเสาร์ ๕ ที่ทางวัดได้มีพิธีปลุกเสกพระกริ่งชนะสงคราม เสื้อยันต์ชนะ ๑๐ ทิศ เสื้อยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์

 

แห่งที่ ๒ ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ วันเสาร์ ๕ ที่มีพระอาจารย์ต่างๆหลายจังหวัด มาร่วมพิธีปลุกเสกพระรูปพระพุทธชินราชจำลอง

 

แห่งที่ ๓ ในวันเสาร์ ๕ วันเดียวกันนี้ ตอนกลางคืนได้นำของมงคลทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้น ไปปลุกเสกที่วัดราชบพิตร อันเป็นสถานที่บ่อเกิดสร้างของมงคลคุณพระอันศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งด้วย

 

พระกริ่งมงคลนะปัดตลอดนี้ หลวงพ่อแฉ่งท่านกล่าวว่า “หากบูชาแล้วไม่ต้องมีของอื่นกันตัวก็วางใจได้”

 

 

ข้อมูลทั้งหมดมาจาก

 

หนังสือชีวประวัติของ พระครูปลัดแฉ่ง วัดศรีรัตนาราม(บางพัง) นนทบุรี

เนื่องในพิธีทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านอาจารย์สุชาติ รัตนสุข
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2020-05-01
ยอดเข้าชม 1,456 ครั้ง
สถานะ พระโชว์
Scroll