รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญอริยสัจ หลังตัวหนังสือ วัดบวรนิเวศ ร.ศ.๑๒๕
ชื่อพระ เหรียญอริยสัจ หลังตัวหนังสือ วัดบวรนิเวศ ร.ศ.๑๒๕
รายละเอียดพระ

-  เหรียญนี้จัดสร้างในปีพ.ศ.2450 เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานเลื่อนตำแหน่ง

   จากกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเป็นกรมหลวงวชิรญาณวโรรส

-  เป็นเหรียญปั๊มทรงกลมยกขอบ ด้านหน้าเป็นยันต์กลีบบัว ด้านหลังเป็นตัวหนังสือ

-  เป็นเหรียญนิยมเนื่องจากมีข้อความเป็นตัวบ่งบอกที่มาการสร้างอย่างชัดเจน

-  ในการนี้สมเด็จวชิรญาณได้นิมนต์พระเถราจารย์ในยุคนั้นหลายรูปมาร่วม

   เจริญพระพุทธมนต์ ดังนี้

•กรมหมื่นวชิรญาณ   วัดบวรนิเวศ

•หลวงปู่ทอง              วัดราชโยธา

•หลวงปู่เอี่ยม            วัดหนัง

•หลวงปู่ภู                  วัดอินทรวิหาร

•หลวงปู่เผือก             วัดทองนพคุณ

•หลวงพ่อหรุ่น            วัดอัมพวัน

•เจ้าคุณโพธ์               วัดชัยพฤกษ์มาลา

•พระสังวราชุ่ม           วัดพลับ

•พระเทพโมลี(แพ)      วัดสุทัศน์เทพวราราม

•สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ)  วัดระฆังโฆษิตาราม

•หลวงปู่ไข่                  วัดเชิงเลน

•หลวงพ่อโม                วัดสามจีน

•หลวงพ่อพลอย          วัดเงิน คลองพรม

•ถือว่าเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น

-  พระแท้ตามมาตรฐานสากล

หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

สัมฤทธิ์ 99

เบอร์โทรศัพท์ ชัย 0897785453 อาร์ม 0820973879
เมื่อวันที่ 2020-05-13
ยอดเข้าชม 106 ครั้ง
สถานะ พระโชว์
Scroll