รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ ๕ ลพ.เกิด วัดทัพหลวง #2
ชื่อพระ เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ ๕ ลพ.เกิด วัดทัพหลวง #2
รายละเอียดพระ
                 องค์นี้เทหล่อออกมาได้สวย ด้วยวิธีเทหล่อแบบโบราณ โดยเข้าดินไทย เทหล่อเป็นช่อ วรรณะ (เนื้อใน) สีเหลืองอมเขียว กระแส (ผิว) เป็นสีน้ำตาลเข้ม มีดินเบ้าและผิวไฟเกาะติดตามซอกๆทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณ พระสภาพเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้บูชา สวยสมบูรณ์มากครับ ท่านใดยังหาพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมไม่ได้ หรือสู้ราคาไม่ไหว ใช้บูชาแทนพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมได้เลยครับ เพราะหลวงพ่อเดิมท่านร่วมปลุกเสกด้วยครับพระวิหารการโกวิท (เกิด จนฺทสโร) น.ธ.เอก นามเดิมว่า" เกิด " นามสกุล "เขียมสุวรรณ์" เกิดปีพ.ศ.๒๔๓๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายมา โยมมารดาชื่อ นางค้ำ มีพี่น้อง ๘ คนคือ
๑. นายสุข เขียมสุวรรณ์
๒. นายโชติ เขียมสุวรรณ์
๓. หลวงพ่อเกิด
๔.นายแดง เขียมสุวรรณ์
๕.นายบัว เขียมสุวรรณ์
๖.นายสอน เขียมสุวรรณ์
๗.นางทิพย์ คานไชยา
๘.นางผิว ทองอาด

ต่อมาภายหลังพี่น้องได้เปลี่ยนนามสกุลจาก "เขียมสุวรรณ์" เป็น " มานวกุล "


เมื่ออายุ ๒๒ ปี อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ เวลา ๑๕.๓๘ น. ณ วัดเเคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระอธิการนิ่ม วัดหนองพุงดอ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการใจ วัดเเคทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเสาร์ วัดหนองพุงดอ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า " จนฺทสโร "

หลวงพ่อเกิด ท่านเป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่ง ที่ร่วมสมัยกับหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมและเป็นสหมิตรทางธรรมด้วยกัน หลวงพ่อเกิดและหลวงพ่อเงินจึงไปมาหาสู่กันเสมอ เมื่อวัดทัพหลวงมีงานบุญหรือมีพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อเงินท่านจะมาร่วมพิธีเสมอ


จากการบอกเล่าของคุณลุงแหร่ม ทองดอนน้อย ท่านได้เล่าในขณะที่ท่านอายุ ๖๘ ปี

" หลวงพ่อเกิดเล่าว่า ท่านเดินธุดงค์ไปนครสรรค์เพื่อไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และวิชาที่ท่านได้ศึกษามาได้แก่ วิปัสสนากรรมฐานและคันถธุระ คาถาอาคม การผูกดวง ถอดเลข อักขระขอม ท่านเรียนเพื่อรู้ ท่านสร้างพระเพื่อเป็นพุทธานุสติ ท่านไม่เน้นการสร้างวัตถุมงคล ท่านเน้นการให้ธรรมะ สร้างคนให้มีความรู้ ดังนั้นการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกิด จึงสร้างไม่มากนัก การสร้างวัตถุมงคลของท่านจึงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึก เพื่อตอบแทนน้ำใจหรือในวาระโอกาสสำคัญ ๆ ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวัตถุมงคลสำคัญของท่านไว้ในตอนท้ายของบทความ

เมื่อหลวงพ่อเกิดมาจำพรรษาอยู่วัดทัพหลวงตามคำนิมนต์ของนายอ่อน แป้นห้วยไผ่ ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้น แต่เนื่องจากพื้นที่ตำบลทัพหลวงแห้งแล้งกันดารขาดแคลนน้ำ ทำให้การเกษตรไม่ได้ผล ประชาชนยากจนมาก จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาปฏิสังขรณ์วัดทัพหลวงเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมีความรัก ความห่วงใย และความผูกพันอย่างลึกซึ้งในฐานะพระอาจารย์กับศิษย์ หลวงพ่อเดิมเมื่อท่านมีโอกาส ท่านจะแวะเวียนเดินทางมาเยี่ยมเยียนหลวงพ่อเกิดเสมอ ๆที่วัดทัพหลวง ทุกครั้งที่หลวงพ่อเดิมมาวัดทัพหลวง ท่านจะนำพระเครื่องของท่านมาทุกครั้ง ได้แก่ พระรูปหล่อเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อเดิม มาแจกจำหน่ายที่วัดทัพหลวง เพื่อนำปัจจัยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างพระอุโบสถวัดทัพหลวง ( ชาวทัพหลวงในอดีตหลายท่านได้รับรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเดิม รับจากมือหลวงพ่อเดิมโดยตรง )


พระที่เปี่ยมด้วยความเมตตา

ด้วยบุคลิกที่น่าเกรงขาม แต่เปี่ยมด้วยเมตตา ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและใกล้ชิด ในสมัยก่อน ยังไม่มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย ชาวบ้านเมื่อเจ็บป่วย ก็จะพาไปให้หลวงพ่อเกิดรักษาทุกราย และท่านก็รักษาให้ทุกรายโดยมิได้เลือกที่รัก บางรายป่วยหนักมาที่วัดไม่ไหว ท่านก็ไปรักษาให้ที่บ้าน บางครั้งตี ๑ ตี ๒ มีคนมาตามหลวงพ่อไปรักษาไข้ หลวงพ่อก็ไปรักษาให้


คุณตาช้วน แซ่ลิ้ม เล่าถึงบุคลิกที่น่าเกรงขามของหลวงพ่อเกิดว่า

" ครั้งหนึ่งผมขี่จักรยานพาหลวงพ่อไปรักษาไข้ตอนกลางคืน เส้นทางที่จะไปต้องผ่านกลุ่มพวกนักเลงนั่งวงล้อมกินเหล้า เมื่อผมขี่จักรยานเข้าไปใกล้กลุ่มนักเลงนั้น ก็ได้ยินเสียงตะโกนของพวกนักเลงนั่งกินเหล้าถามว่า"ใครวะ" หลวงพ่อตอบสวนกลับทันที "กูเอง" เท่านั้นแหละครับ พวกนักเลงพากันหายเมาทันที หนีหายไปจากตรงนั้นกันหมดเลย น่าขำจริงๆ " คุณตาหัวเราะขึ้นอย่างมีความสุขเมื่อนึกถึงอดีต


พระเครื่องของหลวงพ่อเกิดที่น่าสนใจและอยู่ในความนิยม มีดังต่อไปนี้ คือ

๑.เหรียญหล่อโบราณพิมพ์พระพุทธ(รูปจำลองพระพุทธสิหิงค์)หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "เหรียญรุ่นเสาร์ ๕" เป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อขันลงหิน เป็นพระพุทธนั่งขัดสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว ขนาดฐานกว้างประมาณ ๑.๖ เซนติเมตร สูงประมาณ ๒.๔ เซนติเมตร (เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ ๕ นี้สันนิฐานว่าได้สร้างเรียนแบบแม่พิมพ์พระผงรุ่นสรงน้ำของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจริญ ญาณวโรเถระ วัดเทพศิรินทร์ฯ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ เป็นรูปจำลองพระพุทธสิหิงค์จังหวัดชลบุรี ปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้ว)

เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ ๕ นี้ นับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อเกิดได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นพระเครื่องที่ดีที่สุดที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมา หลวงพ่อได้จัดพิธีเทหล่อพระในวัดทัพหลวง ในปีพ.ศ.๒๔๙๒ โดยเท่หล่อพร้อมกับพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์ โดยนำโลหะที่เหลือจากการเทหล่อพระพุทธชินราชมาเท่หล่อ และในพิธีเท่หล่อพระครั้งนี้ หลองพ่อเกิดได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์หลายท่านมาร่วมพิธี เช่น

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด
หลวงพ่อสิงห์โต วัดลาดหญ้าไทร
หลวงพ่อบุญธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ และ
หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม และท่านอื่นๆอีกหลายท่าน

มีผู้ใหญ่บางท่านกล่าวว่าหลวงพ่อเดิมมาร่วมปลุกเสกในพิธีหรือไม่ หลังจากเทหล่อพระเสร็จแล้ว ได้นำพระชุดนี้ขึ้นไปให้หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง พระชุดนี้ส่วนหนึ่งจึงได้มีการแจกจ่ายที่นครสรรค์ เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ ๕ นี้ นอกจากจะดีทางเมตตามหานิยมแล้ว ด้านคงกระพันชาตรีก็เป็นเลิศ การเทหล่อพระครั้งนี้ หลวงพ่อตั้งใจว่านอกจากจะเป็นการสืบทอดพระศาสนาแล้ว ยังเป็นการตอบแทนน้ำใจ และเป็นการสมนาคุณแก่ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถ


เหรียญหล่อรุ่นเสาร์ห้านี้มีประสบการณ์มากมายดังต่อไปนี้

บุตรชายลุงแหร่ม ผลงาม ไปล้มจอหนังที่เข้ามาฉายในหมู่บ้าน คนคุมจอหนังเอาปืนยิงที่ศรีษะด้านหลังแต่กระสุนไม่เข้า แค่เป็นรอยจุดๆ เพราะแขวนเหรียญรุ่นเสาร์ ๕ เหรียญเดียว เป็นเหรียญหล่อที่น่าสะสมและเป็นเหรียญคุณพระที่ดีมีอนาคต

จากการบอกเล่าของพระครูอุตตรการบดี(ศรีสุข) วัดพระปฐมเจดีย์ อายุ๘๗ ปี ได้กรุณาเล่าให้ผู้เขียนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ความว่า “การสร้างพระของหลวงพ่อเกิด ท่านจะจัดพิธีพุทธาภิเษกที่โบสถ์ วัดทัพหลวง โดยนิมนต์เกจิอาจารย์ดังๆในสมัยนั้น เช่น หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อบุญธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลาและอาจารย์อื่นๆร่วมปลุกเสก”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
FB:เพจประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม โดย สุพล คีรีวิเชียรหมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2020-06-14
ยอดเข้าชม 40 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll