รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งหิรัญญราช หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน สร้าง ๑๐๘ องค์
ชื่อพระ พระกริ่งหิรัญญราช หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน สร้าง ๑๐๘ องค์
รายละเอียดพระ พระกริ่งหิรัญญราช หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ปี ๒๕๔๒ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่เททองเอง...นับเป็นสุดยอดพระกริ่งที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน จำนวนการสร้างเพียง ๑๐๘ องค์...พระกริ่งหิรัญญราชที่อาจารย์ตั้วท่านสร้างเนื่องด้วยวิหารวัดซับลำใย (ศาลามังคลาภิเษก) ที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้น ยังไม่แล้วเสร็จและยังขาดแคลนปัจจัยอยู่มาก พระอาจารย์สมุภาสน์ (อ.ตั้ว) จึงจัดสร้างวัตถุมงคลและนำเข้าพิธีวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อนำรายได้มาสร้างวิหารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ...มวลสารจากชนวนพระกริ่งเเผ่นยันต์ต่างๆที่ท่านเก็บใว้ท่านจารยันต์เทวดาหลงห้องพร้อมหัวใจพระสีวลี ชุดนี้เททอง ๕ ธ.ค. ปี ๒๕๔๒ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เททอง และปลุกเสกอย่างเข้มขลัง ยันต์ที่พระอาจารย์ตั้วใช้ลงในแผ่นโลหะ หรือที่เรียกว่าแแผ่นยันต์นั้น เป็นชนวนสำคัญสำหรับการจัดสร้างพระกริ่ง ซึ่งพระอาจารย์ได้เตรียมมาเนิ่นนานนับปี มีการจารยันต์ ๑๐๘ ลงแผ่นโลหะ คือยันต์ การสร้างพระกริ่งจะใช้วิธิการสร้างแบบเดียวกันตามตำราการสร้างพระกริ่งแต่โบราณอันประกอบด้วยโลหะมงคล ๙ ชนิด ได้แก่ ทองคำ ทองเหลือง ทองแดง เงิน ปรอท ดีบุก สังกะสี เหล็กละลายตัว เจ้าน้ำเงิน มาหลอมรวมกันแล้วเทลงเบ้าดินทำพิธีกันในวัด ตามสูตรการสร้างพระกริ่ง เป็นการใช้สูตรโบราณ ยันต์ ๑๐๘ นับจากแผ่นทองที่จาร แต่ละแผ่นแต่ละยันต์จะจารตามจำนวนกำลังของยันต์ มีการจารดังนี้... - ยันต์นวโลกุตรธรรม จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์พระรัตนตรัย จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์โสฬสมงคล จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์จตุโร จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์ชฏามหาพรหม จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์ฆะเฏสิ จำนวน ๑ แผ่น - ยันต์บารมี ๓๐ ทัศน์ จำนวน ๒ แผ่น - ยันต์จตุราริยสัจจ์ จำนวน ๒ แผ่น - ยันต์สุกิตติมา จำนวน ๒ แผ่น - ยันต์ไตรสรณคมภ์ จำนวน ๓ แผ่น - ยันต์องครักษ์ จำนวน ๔ แผ่น - ยันต์ภคัมบดี จำนวน ๕ แผ่น - ยันต์ปถมังพระเจ้า ๕ พระองค์ จำนวน ๕ แผ่น - ยันต์ประทุมจักร์ จำนวน ๕ แผ่น - ยันต์พระนรา จำนวน ๕ แผ่น - ยันต์พระพุทธคุณ จำนวน ๗ แผ่น - ยันต์พระจักรสีระโลก จำนวน ๙ แผ่น - ยันต์นภวา จำนวน ๒๕ แผ่น - ยันต์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ จำนวน ๒๘ แผ่น ...ในแผ่นโลหะอีกส่วนหนึ่งยังลงด้วย นะปถมัง ๑๔ นะ ประกอบด้วย ๑. นะบึงสมุทร ๒.นะปรีชาทุกทิศ ๓.นะนาคบาศก์ ๔.นะครอบจักรวาฬ ๕.นะวชิราวุธ ๖.นะบังไตรภพ ๗.นะทน ๘.นะบังเมฆา ๙.นะสะท้านแผ่นดินไหว ๑๐.นะปิด ๑๑.นะสะบัดอากาศ ๑๒.นะกำจัด ๑๓.นะกำจาย ๑๔.นะล้อม ...รวมทั้งชนวน และแผ่นยันต์ต่างๆ ของหลวงพ่อกวย ที่อาจารย์ตั้วเก็บรักษาไว้ ซึ่งแผ่นยันต์ทั้งหมดที่จารนั้นอาจารย์ตั้วได้ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์คือหลวงพ่อกวย ชุตินธโร และยังเก็บรักษาคัมภีร์โบราณไว้อีกด้วย จัดว่าเป็นการสร้างที่สำคัญที่สุด เพราะมีการจัดสร้างที่ถูกต้องตามตำรา และรายนามพระเกจิ ที่มานั่งปรกก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงวิทยาคม ซึ่งพระอาจารย์ตั้วนิมนต์ไว้ล่วงหน้านับแรมปี ...พิธีพุทธาภิเษกและพิธีสร้างพระกริ่งหิรัญราช เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ พุทธาภิเษก ๔-๕ ในวันเสาร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีพิธีอฐิษฐานจิตลงสู่ชนวนแร่โลหะ และแผ่นยันต์ต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการหล่อพระ มีพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมในพีธีประกอบด้วย ๑.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ๒.หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม ๓.พระครูมงคลโกวิท ๔.ท่านเจ้าคุณอำนวย เจ้าคณะ จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลา๐๘.๐๙ - หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ประพรมน้ำพุทธมนต์ลงสู่ชนวนแร่ เวลา ๐๘.๑๙ - พระสงฆ์จำนวน ๑๐๘ รูปที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์ (พระปริตร) และพระธรรมจักรกัปวัฒนสูตร เวลา ๑๐.๐๙ - ประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารเฉลิมพระเกียรติมังคลาภิเษก เวลา ๑๒.๒๙ - ทำพิธีจุดเทียนชัย ประธานจุดเทียนชัย หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ...เริ่มพิธีมหามงคลพุทธาภิเษก สวดทิพย์มนต์ภารวาร และพระคาถา พุทธาภิเษก โดยพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวัดสุทัศน์เทพวราราม เวลา ๑๒. ๕๙ - ประกอบพิธีเททอง หล่อพระกริ่งและรูปเหมือนหลวงพ่อกวย (ประธานในพิธี หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล) ระหว่างทำพิธีมีพระเถราจารย์ผู้ทรงกฤตยานั่งปรกอฐิษฐานจิตลงสู่วัตถุมงคล มีรายนามพระคุณท่านดังต่อไปนี้... ๑. หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ๒. หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี ๓. หลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมือง ๔. หลวงพ่อเพี้ยน อัคคฺธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน ๕. หลวงปู่บุญยัง วัดถนนแค ๖. หลวงปู่ลมัย ฐิตมโน จ.เพชรบูรณ์ ๗. หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ ๘. หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน วัดตาล ๙. หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ ๑๐. หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม ๑๑. หลวงพ่อผล วัดเนินทองวราราม ๑๒.หลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส ๑๓. พระอาจารย์บัวทอง วัดทุ่งเรไร ...ระหว่างทำพิธีมีประชาชนผู้ศรัทธามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ส่วนเจ้าของกริ่งที่สั่งจองไว้ ก็มานั่งรอกริ่งที่ตัวเองจะได้เป็นเจ้าของและรับจากมือหลวงปู่อย่างใจจดใจจ่อ ขณะนั้นมีช่างภาพบันทึกวีดิโอไม่สามารถบันทึกได้ กว่าจะรู้ก็เสียฟิล์มไปหลายม้วน คณะกรรมการวัดพาเข้าไปขออนุญาติหลวงปู่จึงสามารถดำเนินการถ่ายทำไปได้ ...พระกริ่งหิรัญญราชจัดเป็นสุดยอดพระกริ่งที่หาชมได้ยากยิ่ง จำนวนการสร้างน้อยมากเพียง ๑๐๘ องค์ ทุกองค์มีจารยันต์กำกับใต้ฐาน และตอกโค๊ด "เฑาะว์" ที่ด้านหลังองค์พระทุกองค์ ราคาจองสมัยนั้นถึงองค์ละห้าพันกว่าบาทเลยทีเดียว ปัจจุบันตัวจริงเสียงจริงพบเห็นหมุนเวียนน้อยมาก...องค์นี้สภาพความสวยระดับแนวหน้า องค์พระหล่อเต็มสมบูรณ์ ดินไทยตามซอกครบสูตร ตามแบบฉบับพระหล่อโบราณ ท่านใดกำลังหาใว้บูชาไม่ควรพลาดครับ พุทธคุณครอบจักรวาล
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

พระเครื่องหลวงปู่หมุน โดย แม็ก รัชดา

เบอร์โทรศัพท์ 097-0040265 ไอดีไลน์ Max8585 รับเช่าพระหลวงปู่หมุนให้ราคาดี
เมื่อวันที่ 2020-07-06
ยอดเข้าชม 536 ครั้ง
สถานะ ปล่อยแล้ว
Scroll