รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญเหนือดวง เนื้อเงิน วัดพุทไธสวรรค์ 2549 ตอกโค้ด ง จมูกโด่งๆๆ จำนวนการสร้าง 1,200 เหรียญ จารเต็ม ตลับทอง pink gold หนัก 12 กรัมกว่าๆ เหรียญจริงเงาๆทั้งหน้าและหลัง
ชื่อพระ เหรียญเหนือดวง เนื้อเงิน วัดพุทไธสวรรค์ 2549 ตอกโค้ด ง จมูกโด่งๆๆ จำนวนการสร้าง 1,200 เหรียญ จารเต็ม ตลับทอง pink gold หนัก 12 กรัมกว่าๆ เหรียญจริงเงาๆทั้งหน้าและหลัง
รายละเอียดพระ เหรียญเหนือดวง เนื้อเงิน วัดพุทไธสวรรค์ 2549 ตอกโค้ด ง จมูกโด่งๆๆ จำนวนการสร้าง 1,200 เหรียญ จารเต็ม ตลับทอง pink gold หนัก 12 กรัมกว่าๆ เหรียญจริงเงาๆทั้งหน้าและหลัง

       เหรียญเหนือดวง เนื้อเงิน เป็นวัตถุมงคลที่พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก การสมโภชพระอารามหลวง เนื่องในวดรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนา วัดพุทไธศวรรย์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ชื่อว่า “เหรียญเหนือดวง”
       เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ ทำพิธีครั้งแรกโดยหลวงพ่ออติโชติ ได้อัญเชิญบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ และอธิษฐานจิต ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๐.๐๙ น. และครั้งที่สองได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๑๙ น. โดยมีพระเถระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก ๑๖ รูป คือ
๑. พระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพวรเวที (หลวงพ่อวิน) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา
๓. พระราชรัตนวราภรณ์ (หลวงพ่อแวว) วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๔. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
๕. พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปู่ทิม) วัดพระขาว พระนครศรีอยุธยา
๖. พระครูภัทรกิจโสภณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
๗. พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อรวย) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว พระนครศรีอยุธยา
๙. พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธารม กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระครูกิตติสิทธิวัฒน์ วัดบางระโหง นนทบุรี
๑๑. พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อเฉลิม) วัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา
๑๒. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
๑๓. พระครูสุวรรณศิลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
๑๔. พระอธิการเสงี่ยม วัดใหม่กบเจา พระนครศรีอยุธยา
๑๕. พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) วัดพิชัยสงคราม พระนครศรีอยุธยา
๑๖.พระปลัด อติโชติ  ธมฺมวโร วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
1.เนื้อทองคำ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ท” ๒ โต๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้าย
และขวาองค์พระปรางค์
2.เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๖๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ท” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายองค์พระปรางค์
3.เนื้อเงินปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ง” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาองค์พระปรางค์
4.เนื้อเงินยวง จำนวนสร้าง ๒๕๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายองค์พระปรางค์
5.เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ง” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาองค์พระปรางค์
6.เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีชพิเศษ) แจกกรรมการ
จำนวนสร้าง ๒๖ เหรียญ ตอกโค๊ด อักษร “นะ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาองค์ของราหูใต้องค์พระปรางค์
7.เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “นะ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณข้างแขนขวาของราหูใต้องค์พระปรางค์
8.เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๖๗๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ป” ด้านหลังเหรียญ บริเวณมุมขวาบน หน้าคำว่า “มี”
9.เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณข้างแขนซ้ายของราหูใต้องค์พระปรางค์
10.เนื้อทองแดงปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ด” กลับหัว ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
11.เนื้อทองแดงเถื่อน หลังเรียบ จำนวนสร้าง ๑๒ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณกึ่งกลางด้านบน
12.เนื้อทองแดงเถื่อน หลังเต็ม จำนวนสร้าง ๔๘ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและขวา ของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
13.เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๒๕,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษณ “ด” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
(แบ่งบรรจุในมณฑป วัดพุทไธศวรรย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ)
14.เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖,๕๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
       คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย
      ******* พุทธคุณ ท่านที่มี ไว้ห้อยคอกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญเหนือดวงใช้แล้วประสบความสำเร็จทั้ง ธุรกิจค้าขายหน้าที่การงาน เมตตามหานิยมสมปรารถนาทุกประการ   ******

หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2021-05-20
ยอดเข้าชม 88 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll