รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งใหญ่สมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศน์ ปี 2496
ชื่อพระ พระกริ่งใหญ่สมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศน์ ปี 2496
รายละเอียดพระ
              

พระรุ่นนี้สร้าง ๒ พิมพ์

๑.พิมพ์ใหญ่

๒.พิมพ์เล็ก เรียกว่า พระกริ่งจีนเล็ก

ทั้ง 2 พิมพ์ รวมกันทั้งหมดแค่ ๑๐๘ องค์ เป็นการสร้างเพียงรุ่นเดียว และครั้งเดียวเท่านั้น

 

พระกริ่งรุ่นนี้น่าบูชามากครับ ใช้บูชาแทนพระกริ่งรุ่นที่แพงๆของวัดสุทัศน์ได้เลย สมเด็จพระราชาคณะ และพระคณาจารย์ ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ และนั่งบริกรรมปลุกเสกมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม,หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม,หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ,หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว,หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา,หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก,หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้พระเครื่องของพระคณาจารย์แต่ละท่าน มีราคาหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านไปแล้ว

 

พระกริ่งสายวัดสุทัศน์บางรุ่น ของท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) หรือสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ยังมีโอกาสพบเห็น ถึงแม้มีการจัดสร้างน้อย แต่ก็มีการจัดสร้างหลายครั้งหลายรุ่น แต่พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) มีเงินก็ใช่ว่าจะหามาได้ มีการสร้างแค่รุ่นเดียว และครั้งเดียว จำนวน ๑๐๘ เท่านั้น

 

พระองค์ที่โชว์นี้จะเห็นฝีมือการแต่งพิมพ์ของท่านอาจารย์หนู ซึ่งละม้ายคล้ายกับพิมพ์ของพระกริ่งก้นถ้วยใหญ่ของท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) ซึ่งเป็นฝีมือการแต่งของท่านอาจารย์หนูนั่นเอ

 

 

 

 

พระกริ่งใหญ่สมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศน์ ปี 2496

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม ฉันนมหาเถระ ปธ.๕) อดีตอธิบดีสงฆ์องค์ที่ ๕ ของวัดสุทัศนเทพวราราม ต่อจากสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ปกครองวัดสุทัศน์ฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๘๙ ถึง พ.ศ.๒๕๐๕ สิริรวม ๑๖ ปี ท่านได้สร้างพระกริ่งไว้เพียงรุ่นเดียว ในพิธีเสาร์ ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ปี พ.ศ. ๒๔๙๖

 

ซึ่งในปีนั้นทางวัดบวรนิเวศวิหารได้หล่อ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วย สำหรับพระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) นี้ได้นำพิมพ์พระกริ่งใหญ่ของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ที่พระยาศุภกรบรรณสาร(นุ่ม วสุธาร) ได้ถอดพิมพ์พระกริ่งใหญ่มาถวายสมเด็จพระสังฆราชแพ และทรงใช้หล่อพระกริ่งพรหมมุนี พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต พระกริ่งเชียงตุง กระทั่งพระยาศุภกรฯได้ล้มป่วยและถึงแก่อนิจกรรม จึงมิได้นำพระกริ่งมาให้ช่างถอดแบบพิมพ์

 

กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สมเด็จพระสังฆราชแพ ทรงประกอบพิธีหล่อพระกริ่ง ๗๙ เมื่อไม่มีพิมพ์พระกริ่งใหญ่จึงโปรดให้ช่าง หรัส พัฒนางกูร ขึ้นพิมพ์พระกริ่ง ๒๔๗๙ พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี ๒๔๘๒ พระกริ่งชนะคน ปี ๒๔๘๑ พระกริ่งหน้าไทย ปี ๒๔๘๒ พระกริ่งฉลองพระชนม์ ปี ๒๔๘๓ พระกริ่งพุทธนิมิต ๒๔๘๔ พระกริ่งน้ำท่วมเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) ปี ๒๔๘๕

 

จนกระทั่งปี ๒๔๘๖ ภรรยาของพระยาศุภกรฯได้นำแม่พิมพ์พระกริ่งใหญ่มาถวายสมเด็จพระสังฆราชแพ จึงทรงโปรดให้หล่อพระกริ่งเชียงตุง ซึ่งเป็นพิมพ์พระกริ่งใหญ่อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าพระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชแพว่างเว้นจากพิมพ์พระกริ่งใหญ่ในระหว่างปี ๒๔๗๙ ถึง ปี ๒๔๘๕ และปี ๒๔๘๖ ก็นำพิมพ์พระกริ่งใหญ่มาหล่ออีกครั้ง และในปี ๒๔๘๗ สมเด็จพระสังฆราชแพได้สิ้นพระชนม์ ท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)ได้สืบทอดการหล่อพระกริ่งต่อมา และได้ใช้พิมพ์พระกริ่งใหญ่หล่อมาอีกหลายรุ่น เช่นพระกริ่งก้นถ้วยใหญ่ พระกริ่งนวโลกุตรญาณมุนี พระกริ่งบรรณรสมงคลมุนี ฯลฯ และพระกริ่งทองทิพย์ปี ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นพระกริ่งรุ่นสุดท้ายของท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)ก็ยังใช้พิมพ์พระกริ่งใหญ่ ซึ่งชำรุดแทบหมดสภาพแล้ว

 

ต่อมาท่านอาจารย์หนูก็ได้ปรับปรุงพิมพ์พระกริ่งใหญ่ โดยนำพิมพ์พระกริ่งใหญ่มาแก้ไขและซ่อมแซม กระทั่งนำมาหล่อพระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) รุ่นนี้ ซึ่งจะเห็นฝีมือการขึ้นแบบตกแต่งพิมพ์ของท่านอาจารย์หนู ซึ่งละม้ายคล้ายกับพิมพ์ของพระกริ่งก้นถ้วยใหญ่ ซึ่งเป็นฝีมือการแต่งของท่านอาจารย์หนูนั่นเอง กระแสเนื้อจัดจ้านมาก มีชนวนพระกริ่งเก่าของสมเด็จพระสังฆราชแพและพระกริ่งเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์)ผสมเป็นส่วนใหญ่รวมถึงทองคำทำให้พระกริ่งรุ่นนี้เนื้อหาจัดจ้านมาก จำนวนสร้างเพียง ๑๐๘ องค์เท่านั้น

 

สมเด็จพระราชาคณะ และพระคณาจารย์ ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ และนั่งบริกรรมปลุกเสก พ.ศ.๒๔๙๖ ณ.วัดสุทัศน์ ฯ กรุงเทพฯ

•สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศฯ กรุงเทพ ฯ

•สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพ ฯ

•พระอุบาลีณูปมาจารย์ (โสม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

•พระพิมลธรรม (อาจ) วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระธรรมโกษาจารย์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพ ฯ

•พระสาสนโสภณ (จวน) วัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพ ฯ

•พระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ ฯ

•พระธรรมปาโมกข์ (วาสน์) วัดราชบพิธฯ กรุงเทพ ฯ

•พระธรรมดิลก (ปุ่น) วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์) วัดจักรวรรดิ ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระเทพเวที (ฟื้น) วัดสามพระยา กรุงเทพ ฯ

•พระเทพมุนี (ทรัพย์) วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ ฯ

•พระปริยัติบัณฑิต (สนิท) วัดปทุมคงคา กรุงเทพ ฯ

•พระภัทรมุนี วัดทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ

•พระมงคลทิพย์มุนี วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพ ฯ

•พระศรีสมโพธ์ (เสงี่ยม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

•พระวิสุทธิสมโพธิ วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระญาณโพธิ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

•พระสีหสุวรรณพิมลศิลป์ (สิงห์คำ) วัดเชียงราย จ. ลำปาง

•พระสุวรรณพิมลศิลป์ วัดสุวรรณดาราราม จ. อยุธยา

•พระสุทธิสารวุฒาจารย์ (ใจ) วัดเสด็จ จ. สมุทรสงคราม

•พระเมธีสมุทเขต (เลี้ยง) วัดปากน้ำบางนกแขวก จ.ราชบุรี

•พระวินยานุปุรณาจารย์ (เชย) วัดโปรดเกษ จ. สมุทรปราการ

•พระวิสุทธิรังษี (ดี) วัดเทวะสังฆาราม จ. กาญจนบุรี

•พระครูอาคมสุนทร (มา) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

•พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ. ตาก

•พระครูสุนทรสังฆกิจ (ลา) วัดแก่งคอ จ.สระบุรี

•พระครูศรีกิตติคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติ จ. อยุธยา

•พระครูนนทวุฒาจารย์ (ช่วง) วัดบางแพรกใต้ จ. นนทบุรี

•พระครูภาวนาภิรัต (หลวงพ่อผล) วัดหนัง ธนบุรี

•พระครูอรุณธรรมธาดา (เวช) วัดอรุณราช ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระครูทิวากรคุณ (กลีบ) วัดตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ

•พระครูไพโรจน์มันตาคม (รุ่ง) วัดท่ากระบือ จ. สมุทรสาคร

•พระครูมหาชัยบริรักษ์ วัดเจษฎาราม จ. สมุทรสาคร

•พระครูทักษิณานุกิจ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม จ. นครปฐม

•พระครูปริยัติวัตร์วิบูลย์ (สอน) วัดทุ่งลาดหญ้า จ. กาณจนบุรี

•พระครูถิร์ (พระเทพวุฒาจารย์) วัดป่าเรไร จ. สุพรรณบุรี

•พระครูวรพรตศีลขันธ์ (เฮี้ยง) วัดอรัญญิก จ. ชลบุรี

•พระครูอุทัยธรรมธารี วัดท้าวอู่ทอง จ. ปราจีนบุรี

•พระครูกรุณาวิหารี (หลวงพ่อเผือก) วัดกิ่งแก้ว จ. สมุทรปราการ

•พระครูภักตร์ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ ฯ

•พระครูกัลยาวิสุทธิ์ (อาจารย์กึ๋น) วัดดอน กรุงเทพ ฯ

•พระครูบัณฑิตานุวัตร (ไหม) วัดวรจรรยาวาส กรุงเทพ ฯ

•พระครูฐาปนกิจโกศล วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระครูโพธิวุฒิคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพ ฯ

•พระครูสุนทรศีลาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

•พระครูสรีสุนทร (ปลอด) วัดหลวงสุวรรณาราม จ. ลพบุรี

•พระครูนอวัดกลางท่าเรือ จ. อยุธยา

•พระครูสังวรสมาธิวัตร์ (แป๊ะ) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ ฯ

•พระครูสังฆวรกิจาภิรมย์ วัดอรุณ ฯ กรุงเทพ ฯ

•พระครูสังวรศีลวัตร์ (อาจ) วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

•พระครูวิเศษสมุทรคุณ (ฮะ) วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

•พระครูไวย์ วัดดาวดึงษ์ จ. สมุทรสงคราม

•พระครูสังฆวิชัย (บุณธรรม) วัดพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

•พระครูชุ่ม วัดราชคราม จ. ราชบุรี

•พระครูสินิจสมาจารย์ (เหรียญ) วัดหนองบัว จ. กาญจนบุรี

•พระครูสังฆรักษ์ (ชิน) วัดชีประเสริฐ จ. เพชรบุรี

•พระครูธรรมธร (หลาย) วัดราษฏร์บำรุง จ. ชลบุรี

•พระครูเล็ก วัดท่าลาด จ. ฉะเชิงเทรา

•พระครูสิทธิสารคุณ (จาด) วัดบางกระเบา จ. ปราจีนบุรี

•หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ. อยุธยา

•พระครูอุดมพิริยะคุณ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพ ฯ

•พระครูสังฆวินิจ (เฟื่อง) วัดสัมพันธ์วงษ์ กรุงเทพ ฯ

•พระครูวรกิจวิจารย์ วัดแก้วฟ้าล่าง กรุงเทพ ฯ

•พระครูวินยานุวัตร์คุณ วัดพระโขนง กรุงเทพ ฯ

•พระครุวรเวทย์มุนี (เมี้ยน) วัดพระเชตุพน กรุงเทพ ฯ

•พระครูสังฆบริรักษ์ (เหล็ง) วัดแหลม จ. สมุทรสาคร

•พระครูอินทรเขมา (ห้อง) วัดช่องลม จ. ราชบุรี

•พระอาจารย์บุญมี วัดท่าสต๋อย จ. เชียงใหม่

•พระอาจารย์จันทร วัดสำราญ จ. ลพบุรี

•พระอาจารย์เล็ก วัดบางนมโค จ. อยุธยา

•พระอาจารย์ยัง วัดบางจาก จ. นนทบุรี

•พระปลัดแตงกวย วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ ฯ

•พระอธิการสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวันสุขาราม จ. นครปฐม

•พระอุปัชฌาย์บิน วัดแก้ว จ. ราชบุรี

•พระอาจารย์แฉ่ง วัดคงคาราม จ. เพชรบุรี

•พระอาจารย์หิน วัดหนองสนม จ. ระยอง

•พระอาจารย์เสือ วัดสามกอ จ. ฉะเชิงเทรา

•พระอาจารย์โภชน์ วัดราชโยธา กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์สา วัดราชนัคคาราม กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์เอม วัดเกาะวาลุการาม จ. ลำปาง

•พระอาจารย์หอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

•พระอาจารย์มา วัดธรรมเสนา จ. สระบุรี

•พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ จ. อยุธยา

•พระปลัดเส่ง (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ ฯ

•พระอุปัชฌาย์ทองสุข วัดโตนดหลวง จ. เพชรบุรี

•พระอาจารย์แต้ม วัดลอย จ. สุพรรณบุรี

•พระอาจารย์อู๊ด วัดหัตถสารเกษตร จ. ปทุมธานี

•พระอาจารย์สง วัดสองคลอง จ. สมุทรปราการ

•พระอาจารย์เคลือบ วัดสระบัว กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์ เหมือน วัดนายโรง กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์อินทร์ วัดสุวรรณ กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์บุ่ง วัดใหม่ทองเสน กรุงเทพ ฯ

•พระอุปัชฌาย์ทบ วัดชนแดน จ. เพชรบูรณ์

•พระอาจารย์แขก วัดพวงมาลัย จ. สมุทรสงคราม

•พระปลัดชื่น วัดเกรียติประดิษฐ์ กรุงเทพ ฯ

•พระอาจารย์พร้อม วัดรวก กรุงเทพ ฯ

•พระครูวิจิตร์กรณีย์ (ยิ่ง) วัดโพธิเกษตร์ จ. ชุมพร

•หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ จ. ชลบุรี

 

หมายเหตุ - รายนามพระคณาจารย์ที่ลงมารวมพิธี จากทั่วสารทิศยังมีอีกหลายรูป และที่รวบรวมมาทั้งหมดนี้ อาศัยหลักฐานจากหนังสือ “คณะ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึงปัจจุบัน”

 

ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านครับ
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

พระเครื่องสวนจตุจักร

เบอร์โทรศัพท์ 0818740491 Line ID:ts872868
เมื่อวันที่ 2021-12-25
ยอดเข้าชม 529 ครั้ง
สถานะ พระโชว์
Scroll