รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญพุทธสิหิงค์
ชื่อพระ เหรียญพุทธสิหิงค์
รายละเอียดพระ เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ปี 2517 สภาพเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้ โดยการสร้างครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2517 ในการประกอบพิธีกรรมนั้น พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นประธานฝ่ายพิธีกรรม โดยได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนี้ 1 ฤกษ์หลอมนวโลหะครั้งแรก วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2517 เวลา 03.00น. ณ มณฑลพิธีหน้าองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ 2ฤกษ์หลอมนวโลหะครั้งที่สอง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เวลา 07.50น. ณ มณฑลพิธีหน้าองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ 3ฤกษ์ลงพระยันต์ในแผ่นโลหะ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เวลา 02.00น. ในพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตฯ 4ฤกษ์จุดเทียนชัย วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เวลา 14.00น. ในพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ 5ฤกษ์ทรงเททองหล่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2517 เวลา 11.09น. ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ 6ฤกษ์เคลื่อนพระจากมณฑลพิธีสู่มณฑลพิธีปลุกเสก วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2517 **พระเกจิอาจารย์ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ล้วนเป็นพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2517 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลุกเสกตลอดเวลา รายนามพระเกจิอาจารย์ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 1พระรัตนธัชมุนี นครศรีธรรมราช 2พระเทพสารสุธี นครศรีธรมราช 3พระราชไพศาลมุนี นครศรีธรรมราช 4พระราชญาณดิลก นครศรีธรรมราช 5พระราชญาณเวที นครศรีธรรมราช 6พระพุทธิสารเถร นครศรีธรรมราช 7พระกิตติวรประสาธน์ นครศรีธรรมราช 8พระภัทรธรรมธาดา นครศรีธรรมราช 9พระธรรมปาลาจารย์ นครศรีธรรมราช 10พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ นครศรีธรรมราช 11พระครูพิศาลวิหารธรรม นครศรีธรรมราช 12พระครูประสาทธรรมวิภัท (หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี) นครศรีธรรมราช 13พระครูสุรัติวิหารการ นครศรีธรรมราช 14พระครูปริโชติศาสนกิจ นครศรีธรรมราช 15พระครูวิสุทธิจารี (หลวงพ่อกล่ำ วัดศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช 16พระครูกาแก้ว นครศรีธรรมราช 17พระครูปลัดบุญชู นครศรีธรรมราช 18พระปลัดเจิม นครศรีธรรมราช 19พระอาจารย์หอม นครศรีธรรมราช 20พระอาจารย์นำ นครศรีธรรมราช 21พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา พัทลุง 22พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันตก พัทลุง 23พระครูพิพัฒน์ พัทลุง 24พระครูวิรัติพิริยาธร(หลวงพ่อรัช วัดกะเปา) สุราษฎร์ธานี และในการพุทธาภิเษกครั้งถัดมา ได้อาราธนานิมนต์พระมหาเถราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากจังหวัดต่างๆมานั่งปรกปลุกเสก เจริญพุทธมนต์อย่างทั่วถึง “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 0866278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2022-03-27
ยอดเข้าชม 139 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll