รายการพระเครื่อง

ชื่อ รูปหล่อสมเด็จโต 100 ปี
ชื่อพระ รูปหล่อสมเด็จโต 100 ปี
รายละเอียดพระ อยากได้พระดีอยากมีพระแท้ราคาพิเศษรูปหล่อสมเด็จโต วัดระฆัง 100 ปี เนื้อนวะโลหะ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ติดต่อมาได้เลยครับ 0866278195 หน้าไมค์หลังไมค์อินบล็อคยินดีครับ รูปหล่อรุ่นนี้ถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของวัดระฆัง เป็นเนื้อโลหะผสมสูตรพิเศษที่ประกอบไปด้วยโลหะที่เป็นมงคล 9 อย่าง พิธีจัดสร้างยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเททองเป็นปฐมฤกษ์ตามกำหนดฤกษ์ เนื้อนวโลหะเป็นเนื้อโลหะผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโลหะผสมสูตรพิเศษที่ประกอบไปด้วยโลหะที่เป็นมงคล 9 อย่าง ผสมหล่อหลอมรวมกันแล้วจะได้โลหะที่มีเนื้อเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและมีคุณวิเศษในตัวเอง ยิ่งนำมาปลุกเสกผ่านกรรมพิธีที่เป็นมงคลก็ยิ่งเพิ่มคุณวิเศษขึ้นไปอีก เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแต่โบราณนั้นจะประกอบไปด้วยโลหะ 9 อย่างคือ 1.ชินหนัก 1 บาท 2.จ้าวน้ำเงินหนัก 2 บาท 3.เหล็กละลายตัว หนัก 3 บาท 4.บริสุทธิ์ หนัก 4 บาท 5.ปรอท หนัก 5 บาท 6.สังกะสี หนัก 6 บาท 7.ทองแดง หนัก 7 บาท 8.เงิน หนัก 8 บาท 9.ทองคำหนัก 9 บาท = รวมหนัก 45 บาท ซึ่งจะต้องใช้ทองคำถึง 20 % ดังนั้นต้องใช้มูลค่าสูงมาก ทำได้จำกัด ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น 100 ปี แห่งการมรณภาพเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2515 ปี พุทธศักราช 2515 ที่จะมาถึงในขณะนั้น อันเป็นปีที่การมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เวียนมาบรรจบครบ 100 ปี ประกอบกับวัดระฆังโฆสิตารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงรัตน โกสินทร์ ถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากเกินกำลังของทางวัดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์โดยลำพัง ม.ล.เนื่อง พร สุทัศน์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและส่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อพระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามสมัยนั้น ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวว่า โครงการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรํงสี) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นรับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝายสงฆ์ พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายฆราวาส พิธี ในการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี แห่งการมรณภาพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม ประกอบไปด้วยพิธีทั้งทางสงฆ์และพรหมณ์ รวมทั้งสิ้น 3 วาระด้วยกัน วาระแรก ประกอบพิธิพุทธาภิเษกทองชนวนและผงมวลสาร หมาย กำหนดการวาระแรก วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2514 พิธีการในส่วนนี้จัดขึ้นตามแบบขนบธรรมเนียมทั้งพิธีสงฆ์ และ พิธีพราหมณ์ มีการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญบารมีแห่งเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทำพิธีบูชาฤกษ์ บูชาเทพยดา วาระที่ 2 ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต หมายกำหนดการวาระที่ 2 วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2514 พิธิการในวาระที่สองนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเททองเป็นปฐมฤกษ์ตามกำหนดฤกษ์เวลา 15.35 น. และทรงปลูกต้นจันทน์หน้าหอพระไตรปิฎกด้วย วาระที่ 3 ประกอบพิธิพุทธาภิเษกพระพุทธรูป และวัตถุมงคลต่าง ๆ หมาย กำหนดการวาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 อันเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พิธีพุทธาภิเกจัดขึ้นตามขนบประเพณี ทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ในวาระที่สามนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก และทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้นประกอบไปด้วย 1.พระพุทธรูปจำลององค์พระประธาน ขนาดบูชา (ออกแบบปั้นโดย นายโต ขำเดช) ขนาด 9" เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 85 องค์ (ตามอายุสมเด็จโต) ขนาด 9" เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน 515 องค์ (ตามปีพ.ศ. ที่ครบ 100ปี) ขนาด 5" เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน 515 องค์ (ตามปีพ.ศ. ที่ครบ 100ปี) 2.พระกริ่งจำลององค์พระประธาน (ออกแบบแกะพิมพ์โดย นายช่างเกษม มงคลเจริญ) เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 363 องค์ เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 5,000 องค์ เนื้อเงิน ไม่ทราบจำนวน 3.รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต ขนาดบูชา (ออกแบบปั้นโดย อ.สนั่น ศิลากร) ขนาด 9" เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน 515 องค์ (ตามปีพ.ศ. ที่ครบ 100ปี) ขนาด 5" เนื้อโลหะผสม สร้างจำนวน ตามสั่งจอง 4.รูปเหมือนลอยองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองคำ สร้าง 528 องค์ เนื้อเงิน 1,387 องค์ เนื้อนวโลหะ 6,100 องค์ 5.เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต (ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ สนั่น ศิลากร) มี 2 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เซนติเมตร , ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตรเนื้อทองคำ ทั้ง 2 ขนาดๆละ 1,000 เหรียญ พิมพ์ใหญ่ หนัก 13 กรัม(ไม่รวมห่วง) , พิมพ์เล็ก หนัก 6 กรัม(ไม่รวมห่วง)เงิน ทั้ง 2 ขนาดๆละ 2,514 เหรียญ ทองแดง ทั้ง 2 ขนาดๆละ 84,000 เหรียญ ชุดกรรมการ เนื้อทองคำ ขนาด 4.1 ซม. ทูลเกล้าถวายในหลวงและราชินี , เนื้อทองแดง มีขนาด 7 ซม. และ 4.1 ซม. มอบแก่ผู้มีอุปการะคุณในการช่วยเหลือ ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกาย 6.พระผงพิมพ์พระสมเด็จ และ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต (โดย พระครูใบฎีกาโชคชัย และ นายช่างเกษม)จำแนก เป็น 3 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ทรงนิยม , พิมพ์สมเด็จคะแนน , และ พิมพ์พระรูปเหมือนสมเด็จโต จำนวนพิมพ์ละ 84,000 องค์(เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์) คณาจารย์ร่วมพิธินั่งปรกพุทธาภิเษก วาระแรก พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี พระโพธิวารคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ พระพุทธมนตวราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ราชวราราม พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ พระครูวิริยกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ พระครูโสภณกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ พระครูกัลยาณานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสุตาธิกา (ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร พระครูสาทรพัฒนกิจ (ลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี คณาจารย์ร่วมพิธิใน วาระที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2515 พระพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธ พระธรรมวโรดม วัดสังเสชวิศยาราม พระศาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดจักรวรรดิราชาวาส พระพรหมมุนี วัดราชผาติการาม พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม พระธรรมปัญญาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร พระธรรมปัญญาบดี วัดสามพระยา พระธรรมปิฎก วัดปทุมคงคา พระพิธีในมณฑลวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ พระเทพมุนี วัดอรุณราชราราม พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิขัยญาติการาม พระเทพวรมุนี วัดพระเชตุพน พระเทพวรเทวี วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระเทพญาณมุนี วัดราชโอรสาราม พระเทพเมธี วัดเศวตฉัตร์ พระธรรมมหาวีรานุวัตร์ วัดไตรมิตร พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณราขวราราม พระสังวรกิจโกศล วัดราชสิทธาราม พระคณาจารย์ร่วมบริกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม พระราชสิงหวรมุนี (ทรัพย์) วัดสังฆราชาวาส พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดาราม พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) วัดโพธินิมิต พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลย์ไลยก์ พระวิบูลเมธาจารย (เก็บ) วัดดอนเจดีย์ พระวิบูลย์วชิรธรรม (สว่าง) วัดคฤหบดีสงฆ์ พระโสภณธรรมมุนี (พ่วง) วัดศรีโคมคำ พระพรหมจักสังวร (พรหมา) วัดพระบาทตากผ้า พระสังวรกิจโกศล (เลิศ) วัดราชสิทธาราม พระโสภณวราภรณ์ (เฉลียว) วัดอรุณราชวราราม พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม พระศรีสัจจาญาณมุนี (ประหยัด) วัดสุทัศนเทพวราราม พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) วัดหนองพะอง พระครูโสภณกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี พระครูสาทรพัฒนากิจ (ลมูล) วัดเสด็จ พระครูกัลยานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร พระครูรัตนสราธิคุณ ผทอง) วัดสระแก้ว พระครูประสาธน์วิทยาคม (นอ) วัดกลางท่าเรือ พระครูอุทัยคณารักษ์ (ใหญ่) วัดสระแก พระครูพิพิธวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช พระครูวิมลนวการ (เผ้ง) วัดหน้าพระบรมธาตุ พระครูไพศาลวิสุทธิคุณ (สำลี) วัดห้วยยาง พระครูพิพัฒน์สิริธร (คง) วัดบ้านสวน พระครูวชิรรังษี (จันทร์) วัดมฤคทายวัน พระครูจันทสโรภาส (เที่ยง) วัดม่วงชุม พระครูพิศาลพัฒนกิจ (บุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม พระครูประดิษฐ์นวการ (บุณ) วัดวังมะนาว พระครูปิยธรรมภูษิต (คำ) วัดบำรุงธรรม พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ไฝ) วัดพันอ้น พระครูธรรมสาคร (กลับ) วัดโกรกกราก พระครูวิจิตรชัยการ (สด) วัดหางน้ำสาคร พระครูประสาธนุ์ขันธคุณ (มุม) วัดปราสาทเยอร์เหนือ พระครุอาภัสสรคุณ (อารีย์) วัดท้ายชิด พระครุสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง พระครูสุวิชงนวรวุฒิ (ปี้) วัดลานหอย พระครูศิลสารสัมบัน (สำรวย) วัดสระแก้วปทุมทอง พระครูศรีพรหมโสภิต (แพ) วัดพิกุลทอง พระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋) วัดสามง่าม พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู พระคครูสมบูรณ์ศีลวัตร (สมบูรณ์) วัดแก่งคอย พระครูพุทธิสังวรกิจ (ทอง) วัดเนรัญชรา พระครูวิวัฒน์นครธรรม (ชาย) วัดนครธรรม พระครูศีลคุณวัฒนาทร (โห) วัดพุทธิสาร พระครูถาวรธรรมรัตน์ (เที่ยง) วัดเลียบ พระครูอุดมเวทวรคุณ (เมือง) วัดท่าแหน พระครูนันทิยคุณ (บุญตัน) วัดเชียงทอง พระครูวิรุฬธรรมโกวิท (สิงห์คำ) วัดเจดียสถาน พระครูมงคลคุณาทร (คำปัน) วัดหม้อคำตวง พระครูภาวนาภิรัต (อินท์จักร์) วัดวนรามน้ำบ่อหลวง พระครูวิริยะโสภิต (ทอง) วัดพระปรางค์ พระครูประกาสสมาธิคุณ (สังเวียน) วัดมหาธาตุ พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) วัดทองนพคุณ พระครุศีลโสภิต (แถม) วัดทองพุ่มพวง พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุม) วัดดอนไร่ พระครูประภาสธรรมาภรณ์ (ลำยอง) วัดสุนทรประดิษฐ์ พระครูนิสัยจริยคุณ (วิสุทธิ์) วัดจันเสน พระครูสมุทรวิจารย์ (จารย์) วัดประชาโฆสิตาราม พระครูศีลวิมล (ท้วม) วัดเขาดบสถ์ พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) วัดจุฬามณี พระครูสุวรรณสุนทร (ทอง) วัดดอกไม้ (ตะกล่ำ) พระครูอินทศิริชัย (ม้วน) วัดไทร พระครูพุทธมัญจาภิบาล (ทองหล่อ) วัดพระแท่นดงรัง พระครูอาจารโสภณ (เริ่ม) วัดกลางวังเย็น พระครูโสภณรัตนากร (เพิ่ม) วัดดอนตูม พระครูวิจิตรธรรมรส (สุดใจ) วัดบ้านโป่ง พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) วัดราชนัดดาราม พระครูพิลาสธรรมกิตติ์ (ทวี) วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร พระครูสุวรรณประภาส (ทอง) วัดธาตุสว่าง พระครูวิจิตรพัฒนาภรณ์ (เจริญ) วัดดอกไม้ พระครูอภัยภาดาทร (ขอม) วัดโพธาราม พระครูสถิตวุมิคุณ (ปลั่ง) วัดหนองกระทุ่ม พระครุสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) วัดเวฬุวนาราม พระครูวิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) วัดหิรัญญาราม พระครูพิพัฒน์วรคุณ (ชู) วัดลุ่มเจริญศรัทธา พระครูปลัดสงัด (สงัด) วัดพระเชตุพน พระครูรัตนานุรักษ์ (อาจารย์แก้ว) วัดปงสนุกใต้ พระครูสุกิจวิริยากร (หมั่น) วัดดงสัก พระครูธรรมธรบุญมี วัดท่าสะต๋อย พระปลัดบุญเชิด วัดชมนิมิต พระครูสมุห์อำพล วัดประสาทบุญญาวาส พระครูวิชัยณรงค์ฤทธิ์ วัดสิตาราม พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ พระอาจารย์แดง วัดเขาหลัก พระอาจารย์รักษ์ วัดศรีรัตนคีรีวงศ์ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พระอาจารย์บุรัชย์ วัดนายพญา พระอาจารย์กี๋ วัดหูช้าง พระอาจารย์จันทร์ วัดนามะตูม พระอาจารย์ครูบาวัง วัดบ้านเด่น พระอาจารย์แสน วัดท่าแทน พระอาจารย์คง วัดสันพระรส พระอาจารย์สวน วัดบางกระดาน พระอาจารย์ใหญ่ วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ พระอาจารย์จำรัส วัดเมืองกาย พระอาจารย์เกลี้ยง วัดเขาใหญ่ พระอาจารย์โสภาโสภิกขุ วัดเทพนฤมิตคีรีขันธ์ พระอาจารย์ลมูล วัดพุทธวงศา พระอาจารย์ชาย วัดสังข์ทอง พระอาจารย์ดี วัดศรีสำราญ พระอาจารย์หนูอินทร์ วัดพุทธคยา พระอาจารย์ลี วัดป่าบ้านนอก พระอาจารย์คูณ วัดหนองแวง พระอาจารย์สุวรรณ วัดพรหม พระอาจารย์เพ็ชร์ นนฺทเสโน วัดบ้านเด่น พระอาจารย์อุ้ย วัดสังฆราชา พระสุนทรธรรมภาณ (เมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม วัตถุมงคลรุ่น ครบ 100 ปี สมเด็จโต วัดระฆัง มีพุทธคุณไม่น่ายิ่งหย่อนไปกว่าพระสมเด็จวัดระฆังยุคแรก ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจ อันได้แก่ 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เสด็จฯ มาประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2515 2.มีมวลสารผงเก่าของพระสมเด็จวัดระฆังยุคแรก ที่สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ปลุกเสก 3.เจตนา และวัตถุประสงค์ในการสร้างดีมาก และเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเพียงรุ่นเดียวที่สร้างด้วยการกดมือทุกองค์ ตามโบราณ(ไม่ใช่ปั๊มจากโรงงาน) 4.หลวง ปู่โต๊ะ ได้มาร่วมพิธีปลุกเสก และได้นิมิตเห็น สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มาเวียนประทักษิณา ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ซุ้มตั้งวัตถุมงคลจนครบ 3 รอบ จนเป็นที่ฮือฮาในสมัยนั้น ขอขอบคุณที่มาที่ให้ความรู้ : หนังสือมหามงคลแห่งแผ่นดิน โดย คุณอลุย์นันท์ทัต กิจไชยพร “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-6278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2022-05-03
ยอดเข้าชม 76 ครั้ง
สถานะ 12,000 บาท
Scroll