รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. ปี 2550
ชื่อพระ เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. ปี 2550
รายละเอียดพระ
เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. กรรมการ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 
พระสวย ซีลเดิม กล่องเดิม จำนวนการสร้างเพียง 2000องค์ น่าสะสมครับ 
 
เหรียญที่ระลึกบูรณะเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธาน พิธีพุทธาภิเษก และมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
  วัตถุประสงค์เพื่อ
  ๑.เป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิกร พุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  ๒.เป็นอนุสรณ์ และปฎิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบในการบูรณะพระเจดีย์ที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพระราชกศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  ๓. เป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ของพสกนิกร พุทธศาสนิกชนจะได้มีเหรียญพระบรมรูปทรงผนวช เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
รับประกันพระแท้ และเดิม VIP ตลอดชีพครับ
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

กรณ์ ตรอกจันทน์

เบอร์โทรศัพท์ 086-908-8068(11.00-24.00น.)
เมื่อวันที่ 2022-06-15
ยอดเข้าชม 45 ครั้ง
สถานะ 19,000 บาท
Scroll