รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระ​บูชา​รัตนะ​ พระมาลัย
ชื่อพระ พระ​บูชา​รัตนะ​ พระมาลัย
รายละเอียดพระ #ที่1งานศูนย์​ราชการ​ ของพี่โอ๋กันตนา พระพุทธรูป พระมาลัย #จีวรเรียบ​ ยุคต้น #พระมาลัย คือ พระอรหันต์ในตำนานที่ปรากฏแพร่หลายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปี ตำนานเล่าว่าท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ สามารถเดินทางท่องไปยังภพภูมิหลังการตาย ทำให้ได้เห็นสภาพความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างนรกและสวรรค์ ซึ่งใครจะไปอยู่ในภพภูมิใด ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีหรือความชั่วของผู้นั้นเอง เรื่องพระมาลัยได้ซึมซับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดประเพณีความเชื่อในสังคมมากมาย เช่น ความเกรงกลัวต่อบาป ความเชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่ว นรกสวรรค์ การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การเทศน์มหาชาติ การสวดศพ การทำบุญเพื่อไปเกิดในยุคพระศรีอาริย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏในรูปของงานศิลปกรรม ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม กระจายอยู่ตามวัดวาอารามทั่วไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านทราบถึงที่มาของพระมาลัย รายละเอียดในตำนาน ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระมาลั•••••••••••••byเอ็กซ์..ราชพฤกษ์•••••••••••••• เริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ต้นพระบรมราชวงศ์มหาจักรี ทรงขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของสยามประเทศ เวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ทรงทุ่มเทให้กับการสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อน รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระพุทธรูปจากเมืองเหนือมาปฏิสังขรณ์ใหม่ แล้วนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถตามพระอารามต่างๆ ถึง 1,248 องค์ พระพุทธรูปในสมัยนั้นจึงมีทั้งศิลปะสุโขทัย อู่ทอง และอยุธยา ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปประจำยุคสมัยขึ้น จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงได้มีการริเริ่มสร้างพระพุทธรูปขึ้น เป็นการเริ่มต้นของ "พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์"พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่เป็นการเลียนแบบพระพุทธรูปจากสมัยต่างๆ มาผสมผสานกันทั้งสมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสังเกตได้จากพระศกจะละเอียด พระเกตุมาลาคล้ายอุณาโลมเป็นเปลวสูง พระสังฆาฏิยาว แต่ก็ทรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นอกจากนั้น ช่างฝีมือของไทยก็มีพัฒนาการทางด้านศิลปกรรมขึ้นมาก เช่น การหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ การปั้นด้วยดิน การแกะด้วยไม้ เป็นต้น พุทธลักษณะจะเป็นการแสดงพระอิริยาบถต่างๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกองค์สำคัญๆ หรือแสดงปางต่างๆ นั่นเอง มีอาทิ ปางนาคปรก ปางไสยาสน์ ปางอุ้มบาตร พระสังกัจจายน์ พระสีวลี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเป็นเทวรูปขึ้นอีกด้วย เนื่องจากได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับคติการสร้างสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์มีความยิ่งใหญ่มาก การสร้างพระพุทธรูปจึงต้องทรงเครื่องอย่างอลังการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพระราชอำนาจในฐานะของธรรมราชาด้วย ดังนั้น "พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์" จึงมีเครื่องประดับตกแต่งองค์พระที่วิจิตรพิสดารมาก ทั้ง จีวรลายดอกดวงหรือที่เรียกกันว่า "จีวรแพร", ทรงชฎา, สร้อยสังวาล, กำไล, ปั้นเหน่ง เป็นต้น บางองค์จะมีฉัตรเป็นชั้นๆ ประกอบอีกด้วย ส่วนเอกลักษณ์สำคัญที่จะใช้เป็นหลักในการพิจารณาพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์คือ การลงรักปิดทองบนองค์พระ รวมถึงการฝังพลอย, มุก, กระจก หรือสีลงยา ในส่วนที่เป็นเครื่องทรงหรือที่ฐานของพระ พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ในอดีตไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องด้วยความเก่าแก่ไม่เข้าขั้นเหมือนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อู่ทอง หรือทวารวดี ฯลฯ แต่ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนหันมาให้ความนิยมสะสมกันอย่างกว้างขวาง อาจสืบเนื่องจากพระพุทธรูปเก่าแก่ในยุคสมัยอื่นๆ นั้นหาดูหาเช่าได้ยากมาก กอปรกับพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพุทธศิลปะและสีสันสวยสดงดงามและเป็นพระพุทธรูปที่สื่อถึงคติพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างชัดเจนที่สุดสมัยหนึ่งครับผมในการสร้างสรรค์งานศิลปะแห่ง 'พระพุทธรูปทรงเครื่อง' ที่นิยมกันอย่างกว้างขวางสมัยรัตนโกสินทร์ครับผม Byเอ็กซ์..ราชพฤกษ์ล
หมวดหมู่ พระบูชา
ร้านพระ

เอ็กซ์​ ราชพฤกษ์​

เบอร์โทรศัพท์ 0866677995​
เมื่อวันที่ 2022-09-19
ยอดเข้าชม 482 ครั้ง
สถานะ 70,000 บาท
Scroll