รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระบูชารัตนะปางประทานพร
ชื่อพระ พระบูชารัตนะปางประทานพร
รายละเอียดพระ #BigSize พร้อมใบประกาศ​ษณียบัตร​รางวัลที่1​จุ๊บๆ #พระพุทธรูปปางประทานธรรม ( แบบพระชัยหลังช้าง ) ช่วงรัตนโกสินทร์ ช่วงนี้ 2 ( รัชกาลที่ ๓ ) ประทับฐาน บัลลังก์ ๓ ชั้น ฐานชั้นที่ ๒ แบบขาสิงห์ แบบรัตนโกสินทร์ ผ้าทิพย ยาวจรดฐานชั้นล่าง ประดับด้วยกระจกเกรียบ วัสดุ โลหะล่องชาดลงรักปิดทอง ประดับกระจก หน้าตักพระ. ๑๖.๕ นิ้ว ฐานล่าง. ๒๕.๘ นิ้ว ความสูง. ๓๓.๕ นิ้ว ตาลปัตรแว่นฟ่า สูง ๑๕.๕ นิ้ว ตาลปัตรกว้าง ๕.๒ นิ้ว พระพุทธรูปปางประทานธรรม เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายจับด้ามพัด พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ ( เข่า ) ประวัติ...ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ว่าพระพุทธองคทรงประกอบด้วยทศพลญาณ ๑๐ เวสารัชญาณ ๔ จึงได้ปฏิญาณฐานะของผู้องอาจและทรงประทานธรรมเรื่องเบญจขันธ์ ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ) และปฏิจจสมุปบาท ( การที่ทุกข์เกิดเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา ) แก่เทวดาและมนุษย์
หมวดหมู่ พระบูชา
ร้านพระ

เอ็กซ์​ ราชพฤกษ์​

เบอร์โทรศัพท์ 0866677995​
เมื่อวันที่ 2022-09-27
ยอดเข้าชม 272 ครั้ง
สถานะ 1,000,000 บาท
Scroll