รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระพิฆเนศวร์ ทองแดงรมดำ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร ปี 2547 กว้าง 2.5 ซม. สูง 3 ซม. องค์ที่ 1
ชื่อพระ พระพิฆเนศวร์ ทองแดงรมดำ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร ปี 2547 กว้าง 2.5 ซม. สูง 3 ซม. องค์ที่ 1
รายละเอียดพระ พระพิฆเนศวร์ ทองแดงรมดำ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร ปี 2547 กว้าง 2.5 ซม. สูง 3 ซม. องค์ที่ 1

คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์

โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
                                                                      
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
                                                                                           
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
 
(ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย)

 
 บทสวดอัญเชิญและบูชาพระพิฆเนศวร (พระพิฆเณศ)

โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ

ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสำเร็จในทุกทาง เทอญ

โอม ศิโรเม พุทธะเทวัญ จะ อะหังเมธานัง พิฆะเนศะวะระ พรหมมะเทวะตา  มะหาอิทธิโย ปาระมิตตา ปูชิตตะวา อัญชะลียะ ปักการะวันตา ปักการา เคหะวัตถุม หิเขตเต พิธีปูชา อาคัจฉา ยะหิ สัมผัสสะ เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียะ จะ นะมัศศิวารายะ

โอม พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ ทุติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ
สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ ตะติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2023-09-25
ยอดเข้าชม 178 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll