รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระบูชารัตนะปางโอฬารริก​นิมิต​
ชื่อพระ พระบูชารัตนะปางโอฬารริก​นิมิต​
รายละเอียดพระ #แรร์ไอเทม​ #พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์​ อายุ200-250​ปี​ #ปางแสดงโอฬาริกนิมิต​ #จีวรเรียบ​ สร้างสมัย​ ร.4 #หน้าตัก​ 4​ นิ้ว #ฐาน​ 7.5 นิ้ว #สูง​ 9.7​ นิ้ว พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเหนือพระอุระ ( อก ) พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ ( เข่า ) ความเป็นมาของปางแสดงโอฬาริกนิมิต ในวันเพ็ญเดือน ๓ ( วันมาฆบูชา ) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่ปาวาลเจดีย์ ทรงแสดงโอฬาริกนิมิต คือ ตรัสให้พระอานนท์ทราบว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทภาวนา หรือ อิทธิบาท ๔ ได้สมบูรณ์แล้ว ผู้นั้นย่อมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงกัปหนึ่งหรือเกินกว่าได้ตามประสงค์ แม้พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงนิมิตถึง ๓ หน แต่พระอานนท์ก็มิได้ทูลอาราธนาให้ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกัปเพราะถูกมารดลใจ พระพุทธองค์ทรงเคยแสดงนิมิตทำนองนี้ในสถานที่ต่าง ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง ( อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา )
หมวดหมู่ พระบูชา
ร้านพระ

เอ็กซ์​ ราชพฤกษ์​

เบอร์โทรศัพท์ 0866677995​
เมื่อวันที่ 2023-10-16
ยอดเข้าชม 118 ครั้ง
สถานะ 70,000 บาท
Scroll