ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2562

2019-10-01


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B021262-1/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B021262-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B021262-3/3    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B021262-4/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.B021262-5/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B041262-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B041262-2/7    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    8.B041262-3/2    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.B041262-4/1    คุณ เชิดพงษ์  สีบุญเรือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B041262-5/2    Zhi  Ming  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B041262-6/1    คุณ กรกช  รักษาสัตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B041262-7/2    คุณ โสรัตน  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B071262-1/2    HUANG  JUN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B111262-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B111262-2/3    Wei  Diong  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  16.B111262-3/3    คุณ อเล็กซ์  หยวน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  15.B131262-1/1    คุณ พงษ์ธิวัฒน์  ชยะประจักษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B171262-1/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B171262-2/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B171262-3/2    คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B171262-4/1    คุณ กรกช  รักษาสัตย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B201262-1/1    คุณ สุริยัน  แสงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B201262-2/7    Shi Qiang  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  22.B201262-3/1    คุณ หนุ่ย  ท่าตะเกียบ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011162-1/2    คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B011162-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B011162-3/2    คุณ ฉัตรชัย  จันทร์สมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B011162-4/2    คุณ ทินกร  ชาดง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    5.B011162-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.B011162-6/1    คุณ ษณกร  บุญหนัก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B011162-7/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B011162-8/2    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B011162-9/3    คุณ อภีม  คู่พิทักษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  10.B011162-10/2  คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B011162-11/2  คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงค์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B021162-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B021162-2/5    คุณ นับดาว  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  14.B041162-1/1    คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B051162-1/1    MR. SUKENDRO  SUKENDRO  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B061162-1/1    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B061162-2/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  18.B061162-3/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B061162-4/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B061162-5/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B061162-6/1    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B061162-7/3    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B061162-8/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B061162-9/1    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B061162-10/1  คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B091162-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B091162-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B091162-3/2    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B091162-4/12  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B091162-5/10  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  31.B181162-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B181162-2/26  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 26 รายการ, แท้ 25, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B181162-3/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  34.B181162-4/3    คุณ ภูริพัฒ  ภู่ศรี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B181162-5/3    คุณ อภีม  คู่พิทักษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

  36.B181162-6/3    คุณ ทินภัทร  ชาดง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  37.B181162-7/4    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  38.B181162-8/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B181162-9/5    บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  40.B181162-10/2  คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B191162-1/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  42.B191162-2/4    Fish  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  43.B191162-3/12  คุณ นับดาว  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  44.B191162-4/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B211162-1/1    Buddharm  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B211162-2/1    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B211162-3/16  BangKai 999  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 15, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B211162-4/1    Buddharm  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B221162-1/1    คุณ ศิริลักษณ์  โล่รัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B221162-2/1    คุณ พีท  เอราวัณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B231162-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ รายการ

  52.B231162-2/2    คุณ ทศพร  วุฒิเผ่า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  53.B231162-3/4    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  54.B231162-4/2    คุณ นิกร  กำแพง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B231162-5/15  Hu  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  56.B251162-1/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B251162-2/1    คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B271162-1/6    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  59.B271162-2/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  60.B271162-3/8    คุณ ภาคินี  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011062-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  วิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B041062-1/1    คุณ ธนัญธร  ปังดำรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B051062-1/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B051062-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B051062-3/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B051062-4/2    คุณ ศรณ์พงศ์พล  สิทธิโชค  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B051062-5/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B051062-6/1    ZHU  YAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B051062-7/1    YE  WEI  BIN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B051062-8/1    คุณ เฉลิมพล  สร้อยคีรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B051062-9/1    คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B051062-10/10คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  13.B081062-1/1    คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B081062-2/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B121062-1/1    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B121062-2/2    คุณ ฤทธิชัย  อุปัน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B121062-3/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B121062-4/1    คุณ ฤทธิชัย  อุปัน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B121062-5/1    คุณ เบริ์ด  เอราวัณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B121062-6/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B121062-7/12  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  22.B121062-8/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B121062-9/5    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  24.B121062-10/1  Minh  Dai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B151062-1/1    คุณ ธนานพ  แจ่มฟ้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B151062-2/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B151062-3/1    ส.ต.อ. ฉัตรตระกูล  งวนทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B151062-4/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B151062-5/6    พระเครื่องลาดพร้าว  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B151062-6/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B191062-1/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B191062-2/2    JEM  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B191062-3/2    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  34.B191062-4/2    คุณ ฤทธิชัย  อุปัน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B191062-5/2    คุณ รจนา  กนกมหกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B191062-6/6    คุณ นับดาว  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B191062-7/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B191062-8/1    คุณ เฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B191062-9/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  40.B191062-10/10คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  41.B191062-11/8  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  42.B191062-12/4  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  43.B191062-13/5  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  44.B191062-14/2  คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  45.B221062-1/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B221062-2/5    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  47.B231062-1/1    คุณ กฤษฎา  ตุ้มท่าช้าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B251062-1/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B251062-2/1    คุณ สมพร  พุฒแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B251062-3/4    Mr. Nicky  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  51.B251062-4/2    Buddharm  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B251062-5/3    Fish  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  53.B251062-6/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  54.B261062-1/2    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.B281062-1/2    Shan En Amulets  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.B281062-2/1    Zac Chen  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B281062-3/1    Ccw Wee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B291062-1/1    คุณ สุนทร  พุฒแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.B291062-2/3    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B291062-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  61.B291062-4/12  BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B291062-5/3    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  63.B301062-1/2    คุณ ชวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020962-1/15  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 5 รายการ

    2.B020962-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B020962-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020962-4/4    คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B020962-5/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B020962-6/1    คุณ นิรุต  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020962-7/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B020962-8/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B020962-9/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B020962-10/2  คุณ เฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B030962-1/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B030962-2/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  13.B030962-3/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B030962-4/1    คุณ ภคพณ  จางราง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B030962-5/5    Maralyn  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  16.B030962-6/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060962-1/7    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  18.B060962-2/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B060962-3/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B060962-4/1    คุณ เล้ง  สารคาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B060962-5/2    คุณ ธนยศ  สายไฮคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B060962-6/2    คุณ ภูมิระพี  ฟองงาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B060962-7/3    คุณ ต้อม  พญาไม้  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  24.B060962-8/1    Eddie  Kuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B060962-9/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B060962-10/5  คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B060962-11/2  benz 39  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B060962-12/3  Bankhai 999  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  29.B060962-13/1  คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B060962-14/1  Mr. SURIYAN  SANGKEAW  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B070962-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B070962-2/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B070962-3/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B070962-4/1    คุณ สมภพ  สงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B070962-5/1    Li Yan Hui  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B070962-6/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B100962-1/1    คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B100962-2/10  คุณ นับดาว  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  39.B100962-3/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  40.B120962-1/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B120962-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B120962-3/3    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  43.B120962-4/2    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B120962-5/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B120962-6/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B120962-7/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  47.B120962-8/1    คุณ สุริยัน  แสงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B130962-1/1    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B160962-1/9    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B160962-2/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  51.B160962-3/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B160962-4/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B160962-5/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B160962-6/1    Vi Tong Thu  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B160962-7/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B160962-8/1    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B160962-9/2    คุณ หนึ่ง  ชลบุรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  58.B160962-10/1  คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B160962-11/1  คุณ จรัลชัย  ห้วงน้ำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B180962-1/3    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  61.B180962-2/1    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B180962-3/6    คุณ นับดาว  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  63.B180962-4/2    คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  64.B180962-5/3    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  65.B190962-1/1    คุณ กิตติคุณ  กลิ่นจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B190962-2/2    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  67.B190962-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B190962-4/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B200962-1/4    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  70.B200962-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  71.B200962-3/5    Rudy  EL  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  72.B210962-1/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  73.B210962-2/1    คุณ สุริยะ  น้อยป้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B240962-1/1    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B240962-2/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  76.B240962-3/1    Maneerat  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B240962-4/2    คุณ รงค์_วังแขยง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  78.B240962-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B280962-1/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้รายการ

  80.B280962-2/2    Steven  Fan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  81.B280962-3/6    Kevin  Hung  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  82.B280962-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  83.B280962-5/15  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้รายการ

  84.B280962-6/16  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  85.B280962-7/5    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้รายการ

  86.B280962-8/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  87.B280962-9/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้รายการ

  88.B280962-10/8  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010862-1/1    คุณ นนทศักดิ์  ศรีน่วม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010862-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B010862-3/2    คุณ ธนยศ  สายไฮคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B020862-1/3    คุณ นฤเบศร์  ศรีวิชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020862-2/2    พ.ต.ท. สมชาย  จำเรญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.B020862-3/2    คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B020862-4/1    คุณ เอกรัตน์  ปถะคามินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030862-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B030862-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B030862-3/1    Maralyn  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B030862-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B070862-1/2    คุณ วิไลวรรณ  นาคีสินธ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B070862-2/11  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  14.B070862-3/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B070862-4/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B080862-1/1    คุณ สรยา  สมานจิตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B080862-2/1    คุณ วิชัย  เต็งรัตน์ล้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B080862-3/1    คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B080862-4/5    คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  20.B080862-5/2    Fu Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B080862-6/1    Zhu Chun Ming  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B090862-1/11  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B090862-2/2    คุณ ปฎิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B090862-3/1    คุณ นพร  พุทธานุกรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B090862-4/1    ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์  โชควรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B100862-1/1    คุณ กฤษฎา  ตุ้มท่าช้าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B100862-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B130862-1/1    คุณ สุริยะ  น้อยป้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B130862-2/6    บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B130862-3/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B140862-1/1    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B140862-2/1    คุณ อังกูร  ผดุงชัยทวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B140862-3/1    คุณ ภูมิระพี  ฟองงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B140862-4/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  35.B140862-5/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B140862-6/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B140862-7/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B140862-8/13  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  39.B150862-1/1    CUONG ANH MASTER  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B150862-2/1    คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B150862-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B160862-1/38  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 38 รายการ, แท้ 38 รายการ

  43.B190862-1/1    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B190862-2/1    คุณ ชำนาญ  คงนวล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B190862-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B190862-4/2    คุณ ธนยศ  สายไฮคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  47.B190862-5/4    คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  48.B190862-6/18  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

  49.B230862-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B230862-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B230862-3/5    คุณ นฤเบศร์  ศรีวิชัย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  52.B230862-4/2    JNeo  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  53.B230862-5/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  54.B230862-6/8    Kevin hung  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

                                  Maralyn  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  55.B230862-7/2    คุณ นิรุตน์  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B230862-8/9    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 4 รายการ

  57.B230862-9/1    NG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B230862-10/4  ทรัพย์มณีจินดา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  59.B230862-11/1  คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B230862-12/2  คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B260862-1/1    MR. SUKENDRO SUKENDRO  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B270862-1/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B270862-2/1    Crix Yew  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B270862-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B270862-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B270862-5/2    คุณ นนทศักดิ์  ศรีน่วม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B270862-6/2    คุณ สิทธิพร  ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  68.B270862-7/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B290862-1/2    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  70.B290862-2/5    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  71.B290862-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B290862-4/3    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B290862-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B290862-6/3    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  75.B290862-7/4    คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010762-1/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010762-2/3    คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010762-3/1    คุณ วรวุฒิ  คงสืบ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B010762-4/2    คุณ นภดล  โชคพานิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    5.B010762-5/1    Leonard  Ho  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B010762-6/2    ด.ช. ธนัช  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B010762-7/3    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B010762-8/1    คุณ ธนกร  สมสุขเจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B020762-1/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B020762-2/1    คุณ นเรศ  มูลเมืองมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B020762-3/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B020762-4/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  13.B030762-1/2    คุณ ชโยดม  เตจ๊ะฝั้น  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B030762-2/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B030762-3/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  16.B030762-4/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B030762-5/2    คุณ จีระพงษ์  โพพันธ์ุ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B040762-1/10  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  19.B040762-2/10  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  20.B040762-3/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  21.B040762-4/1    คุณ อาหวัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B040762-5/1    Henry  Tee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B040762-6/16  LWL  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  24.B040762-7/5    คุณ เตทิพวัล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  25.B040762-8/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B040762-9/1    คุณ ขันทอง  คำแพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B050762-1/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  28.B050762-2/1    คุณ ธีรพันธุ์  จันทรางศุ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B060762-1/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B060762-2/1    คุณ ชัยฤทธิ์  มาสำราญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B060762-3/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B060762-4/1    คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B080762-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B090762-1/1    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B090762-2/2    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  36.B090762-3/2    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  37.B090762-4/10  Leonard  Ho  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B090762-5/1    คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B090762-6/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B100762-1/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B100762-2/3    คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B100762-3/1    คุณ ชยุต  ชิตรัตนธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B100762-4/10  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B100762-5/10  คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  45.B110762-1/2    คุณ ปฏิกรณ์  อิ่นคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B110762-2/5    คุณ สุนทร  หมอนทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  47.B110762-3/1    คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B110762-4/4    คุณ ปภาวิน  สุวรรณาลัย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  49.B110762-5/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B110762-6/1    คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B120762-1/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  52.B120762-2/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  53.B120762-3/4    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  54.B120762-4/1    คุณ ไชยสิทธิ์  ปานบุตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B130762-1/1    คุณ สุชน  นิลประภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B130762-2/1    ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B130762-3/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B130762-4/1    คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B130762-5/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B150762-1/1    คุณ วีรษิต  จิรพณิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B150762-2/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B150762-3/1    Barry  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B150762-4/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B160762-1/4    ทรัพย์มณีจินดา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  65.B160762-2/1    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B160762-3/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B160762-4/3    LWL  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  68.B160762-5/2    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  69.B170762-1/1    คุณ นิรัตน์  พึ่งพา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.B180762-1/1    คุณ พชรพล  หล้าจันทะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B200762-1/1    Anutida  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B200762-2/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  73.B200762-3/3    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  74.B200762-4/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  75.B200762-5/1    Hu Chu shan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B200762-6/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  77.B200762-7/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B200762-8/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  79.B220762-1/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B220762-2/2    คุณ หนึ่ง  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  81.B220762-3/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B220762-4/1    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  83.B230762-1/1    คุณ กนิษฐ์  ไหมอ่อน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B240762-1/3    คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  85.B240762-2/1    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B240762-3/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  87.B240762-4/14  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 13, ไม่แท้ 1 รายการ

  88.B250762-1/1    Hu chu chan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B250762-2/1    คุณ เล้ง สารคาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  90.B250762-3/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  91.B250762-4/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  92.B250762-5/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  93.B250762-6/23  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 23 รายการ, แท้ 23 รายการ

  94.B270762-1/1    คุณ วรวิทย์  ชัยสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  95.B270762-2/4    คุณ พสิษณ์เชษ  ฉายประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  96.B270762-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  97.B270762-4/1    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B290762-1/1    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B300762-1/1    คุณ พงษ์พัฒน์  พูลเพิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

100.B300762-2/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

101.B300762-3/1    คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

102.B300762-4/1    CUONG ANH MASTER  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

103.B300762-5/2    ทรัพย์มณีจินดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

104.B300762-6/10  คุณ เฟย ๆ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

105.B300762-7/10  คุณ เฟย ๆ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

106.B300762-8/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

107.B300762-9/41  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 41 รายการ, แท้ 41 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010662-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B010662-2/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    3.B040662-1/2    คุณ นพร  พุทธานุกรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B040662-2/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    5.B040662-3/55  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 55 รายการ, แท้ 55 รายการ

    6.B040662-4/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    7.B050662-1/2    คุณ หนึ่ง ชลบุรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B050662-2/4    คุณ แอร์ ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    9.B050662-3/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  10.B050662-4/12  LWL  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

                                  Pings  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050662-5/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B050662-6/4    คุณ กัลยา  ศิริรัตนสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  13.B050662-7/4    คุณ พงพล  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  14.B070662-1/1    คุณ ปุ้ย ลำนารายณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B070662-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B080662-1/1    คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B080662-2/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B080662-3/1    จ.อ. จตุพร  สะสุนโท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B080662-4/3    Da Hai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

                                  Michelle  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

                                  ปลาดุก 024  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B080662-5/7    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  21.B080662-6/5    KLE AMULET  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

                                  Barry  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ 

  22.B100662-1/1    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B110662-1/1    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B110662-2/2    คุณ หนึ่ง เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B120662-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B120662-2/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B120662-3/3    พระเครื่องรัชดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  28.B130662-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B130662-2/2    คุณ กฤษดา  เลิศกฤษลักษณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B130662-3/1    Darryl  Ting  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B130662-4/1    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B130662-5/3    คุณ พิไชร์  ลากูล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  33.B140662-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B140662-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B140662-3/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B140662-4/15  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  37.B140662-5/2    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B140662-6/1    คุณ วสันต์  ลิ่มสุริยกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B150662-1/2    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B150662-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B180662-1/8    คุณ ณัฐบัวทอง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  42.B180662-2/1    คุณ   ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B180662-3/46  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 46 รายการ, แท้ 46 รายการ

  44.B180662-4/3    คุณ พงพล  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B190662-1/1    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B190662-2/10  คุณ ภัทรพิสิฐ  ธนรัชตานนท์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

  47.B190662-3/4    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  48.B190662-4/2    คุณ นพร  พุทธานุกรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B190662-5/6    คุณ นฤพล  รัตนสิงหา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  50.B190662-6/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  51.B200662-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B200662-2/1    คุณ ศิริพงษ์  ชื่นชม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B200662-3/1    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B200662-4/1    คุณ ต้น  อุทยาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B200662-5/12  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B200662-6/3    คุณ นพนาธาน  เกิดพิพัฒ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  57.B200662-7/1    คุณ พงษ์พันธ์  ถาเกตศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B200662-8/3    Jin Zhen Liang  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

                                  Arfu  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.B210662-1/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  60.B210662-2/3    คุณ ชยุทธ์  นามะโน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  61.B220662-1/1    คุณ นิรุตน์  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B220662-2/5    คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  63.B220662-3/2    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  64.B240662-1/2    ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  65.B240662-2/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B240662-3/2    คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B240662-4/1    คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.B240662-5/1    คุณ เชน มหานิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  69.B240662-6/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  70.B240662-7/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B270662-1/2    คุณ ชัยรักษ์  มลชัยสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B270662-2/1    Vincent  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B270662-3/4    Benz 39  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  74.B270662-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.B270662-5/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020562-1/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    2.B020562-2/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    3.B020562-3/6    คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B020562-4/3    คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B020562-5/9    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    6.B020562-6/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    7.B020562-7/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B030562-1/3    Tongbanbung  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B030562-2/1    คุณ เชน มหานิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B030562-3/2    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B030562-4/12  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B030562-5/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030562-6/73  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 73 รายการ, แท้ 73 รายการ

  14.B030562-7/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B040562-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B040562-2/30  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

  17.B060562-1/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B060562-2/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B060562-3/7    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  20.B060562-4/4    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  21.B070562-1/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  22.B090562-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B090562-2/1    คุณ ธีระพร  แพพ่วง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B090562-3/1    คุณ โฆษิต  ศรีเกื้อกูลกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B100562-1/1    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B100562-2/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B110562-1/1    คุณ ปิยะภัทธ์  บุญไกรสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B110562-2/1    คุณ ทินภัทร  รื่นจิตต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B110562-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B110562-4/2    คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B110562-5/3    คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B140562-1/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B140562-2/2    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B140562-3/7    ร้านข้างฟ้าง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  35.B140562-4/13  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  36.B140562-5/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B160562-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B160562-2/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B160562-3/2    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B160562-4/2    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B160562-5/11  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B160562-6/6    คุณ ณัฐวุฒิ  ลูมิงค์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  43.B160562-7/1    คุณ รักษ์พล  ฝอยทับทิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B160562-8/1    คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B180562-1/1    คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B180562-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B180562-3/1    Lionel  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B180562-4/13  คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B180562-5/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B180562-6/3    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  48.B180562-7/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  49.B210562-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B210562-2/2    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B210562-3/2    Paul  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  52.B220562-1/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  53.B220562-2/5    คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  54.B220562-3/1    คุณ ณัฐ  ณัฐวราภัทร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B220562-4/2    คุณ สมชาย  สักลอ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  56.B220562-5/5    คุณ ตะวันฉาย  สายบัว  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  57.B220562-6/29  Mark  Goh  ส่งตรวจสอบ 26 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 16 รายการ

                                  ร้านข้างฟ้าง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B240562-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.B240562-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.B240562-3/2    R. Wong  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B240562-4/1    ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B240562-5/1    คุณ กรกฎ  สุขลักษณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B270562-1/1    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B270562-2/2    คุณ จรัสภัทร  พูลสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  65.B270562-3/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B270562-4/1    คุณ นพรุจ  หิญูจีระนันทน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B270562-5/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  68.B270562-6/11  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B290562-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  70.B290562-2/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  71.B290562-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  72.B290562-4/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B290562-5/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  74.B290562-6/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010462-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010462-2/1    คุณ พนาไพร  พุ่มพวง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010462-3/1    คุณ ขันทอง  คำแพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010462-4/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    5.B010462-5/2    คุณ ยุธิษฐิระ  สิงห์ศิริพร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B010462-6/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    7.B010462-7/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B010462-8/2    คุณ จิรชัย  สนามทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B010462-9/1    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B010462-10/3  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  11.B010462-11/4  คุณ วสันต์  ศรีคำมูล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  12.B010462-12/1  คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B010462-13/1  คุณ ประมวล  ปัญญาเสน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B020462-1/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B020462-2/2    คุณ อนวัช  พวงเภตรา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B020462-3/3    คุณ วสันต์  ศรีคำมูล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  17.B020462-4/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B020462-5/4    คุณ ต้อม พญาไม้  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B020462-6/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  20.B050462-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B050462-2/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  22.B050462-3/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B050462-4/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  24.B050462-5/5    คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  25.B050462-6/1    คุณ เอนก  ยอดภิระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B050462-7/5    คุณ เฟย เฟย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  27.B050462-8/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B050462-9/18  คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

  29.B050462-10/2  คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B050462-11/6  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B050462-12/11คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  32.B050462-13/14CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  33.B060462-1/1    คุณ ปราโมทย์  อาภัสรธาดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B060462-2/4    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B090462-1/1    คุณ ทรงกลด  ว่องวัฒนะการ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B090462-2/1    คุณ ขันทอง  คำแพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B090462-3/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B180462-1/1    คุณ เกรียงไกร  จันทรเสนาวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180462-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B180462-3/4    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  41.B180462-4/1    Ray  Yan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B180462-5/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B180462-6/3    Nguyen  Loc  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B200462-1/1    คุณ อินทนนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B200462-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B200462-3/3    คุณ จรัสภัทร  พูลสุข  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B200462-4/2    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B200462-5/4    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  49.B200462-6/12  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 3 รายการ

  50.B200462-7/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B200462-8/15  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  52.B200462-9/7    NINE TREASURE AFFILIATE  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  53.B220462-1/1    คุณ ณัฎฐพล  โตโพธิ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B220462-2/1    คุณ เอกราช  คัมภีระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B220462-3/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.B220462-4/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B220462-5/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B220462-6/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B220462-7/1    คุณ อภิวิชญ์  เจษฎาพรพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B220462-8/1    คุณ เฟย เฟย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B230462-1/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B230462-2/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  63.B230462-3/1    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B230462-4/1    คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B230462-5/2    คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B230462-6/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B230462-7/2    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B230462-8/1    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B250462-1/1    TAO HUNG IP  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B250462-2/2    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B250462-3/1    คุณ อภิพล  เรียบร้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B250462-4/2    คุณ เฉลิมชัย  คล้ายนิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B250462-5/2    คุณ ธนันดร  วิชเวช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  74.B250462-6/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B250462-7/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B270462-1/2    คุณ เรืองวิทย์  ศรีไตรรัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B270462-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B270462-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.B290462-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.B290462-2/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.B290462-3/5    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  82.B260462-4/1    คุณ ษณกร  บุญหนัก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020362-1/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020362-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B020362-3/2    คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B020362-4/1    คุณ ปัญจะ  แก้วมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020362-5/1    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B020362-6/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020362-7/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B020362-8/13  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B020362-9/2    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B040362-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040362-2/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  12.B040362-3/2    คุณ สุทธิพงษ์  กุลตั้งกิจเสรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B040362-4/8    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  14.B050362-1/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B070362-1/2    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B070362-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B070362-3/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070362-4/1    คุณ พิชิตชัย  สงึมรัมย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070362-5/3    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B070362-6/1    KK. Tan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070362-7/1    คุณ ธนัญธร  ปังดำรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B090362-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B090362-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B090362-3/2    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B090362-4/1    คุณ ฉัตรชัย  เนตรสัมฤทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B090362-5/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B090362-6/2    คุณ ชาลี  เชิดเกียรติกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B090362-7/10  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 6 รายการ

  29.B110362-1/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B110362-2/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  31.B120362-1/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B120362-2/7    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B120362-3/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  34.B140362-1/2    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B140362-2/2    คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B140362-3/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  37.B160362-1/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  38.B160362-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B160362-3/1    คุณ สราวุธ  สิงฆราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B160362-4/3    คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B160362-5/12  Mark  Goh  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 4 รายการ

  42.B160362-6/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  43.B180362-1/3    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B180362-2/1    คุณ เต้ย ชนะชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B180362-3/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B180362-4/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 3 รายการ

  47.B180362-5/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  48.B190362-1/1    คุณ ปัญจะ  แก้วมาก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B190362-2/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B190362-3/2    Chenshao  Huang  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B210362-1/2    คุณ ชัยรัตน์  เสถียร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B210362-2/1    คุณ มานพ  อินทพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B210362-3/9    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B210362-4/1    คุณ สุทธิพงษ์  กุลตั้งกิจเสรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B210362-5/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  56.B210362-6/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  57.B210362-7/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B210362-8/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B230362-1/4    K. Chen  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B230362-2/1    คุณ ภราดา  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B230362-3/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  62.B230362-4/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B230362-5/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  64.B230362-6/1    Ray Wai Lu  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B230362-7/1    คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B230362-8/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  67.B260362-1/6    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  68.B260362-2/10  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  69.B260362-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B260362-4/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010262-1/1    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010262-2/1    คุณ ปาน เบตง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B020262-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020262-2/4    คุณ เฟย เฟย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    5.B020262-3/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B020262-4/1    คุณ บุรินทร์  สุพรทวีสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020262-5/9    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    8.B060262-1/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B060262-2/1    คุณ สุรวุฒิ  สุวรรณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B060262-3/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B070262-1/1    คุณ พีระพล  โอหิกะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B070262-2/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B080262-1/3    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, แท้ , ไม่แท้  รายการ

  14.B080262-2/1    คุณ สายันณ์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B080262-3/5    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B080262-4/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B090262-1/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B090262-2/1    Prasiam  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B110262-1/1    คุณ กิตติพล  สีสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B110262-2/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  21.B120262-1/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B120262-2/4    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B120262-3/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B130262-1/3    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B130262-2/2    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B130262-3/2    ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B130262-4/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B130262-5/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B140262-1/3    สยามพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  30.B140262-2/1    คุณ รัศมี  สวนียกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B150262-1/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  32.B150262-2/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  33.B150262-3/3    คุณ นพพร  ศักดาศรี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B150262-4/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B160262-1/3    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B160262-2/1    คุณ เอี้ยงสมุย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B190262-1/2    คุณ ตะวันฉาย  สายบัว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B190262-2/2    คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.B190262-3/1    จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B210262-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.B210262-2/1    คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B210262-3/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  43.B210262-4/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B210262-5/1    คุณ นัยฤทธิ์  มาสำราญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B210262-6/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B220262-1/2    คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B220262-2/4    คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  48.B220262-3/6    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  49.B220262-4/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  50.B230262-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B230262-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B230262-3/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  53.B230262-4/3    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B270262-1/1    คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B270262-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B270262-3/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B270262-4/9    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

  58.B270262-5/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B270262-6/3    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B270262-7/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B270262-8/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  62.B270262-9/1    จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B270262-10/7  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B270262-11/1  คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B270262-12/10คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 4 รายการ

  66.B270262-13/1  คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B270262-14/1  คุณ นัฐพงษ์  แก้วไสล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B270262-15/8  คุณ บัณฑิต  สะคำวัง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B280262-1/1    คุณ เอกชัย  ภูมิระรื่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B280262-2/2    คุณ ประมวล  ปัญญาเสน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B280262-3/1    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B280262-4/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B280262-5/4    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040162-1/2    Chen  Wenying  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B040162-2/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B040162-3/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B040162-4/5    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.B040162-5/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040162-6/1    คุณ ทินกร  ยิ่งยง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B040162-7/10  คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 8 รายการ

    8.B040162-8/1    บ้าน 99 พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B040162-9/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B040162-10/1  คุณ บุญส่ง  ชมภู่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040162-11/10คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  12.B040162-12/6  คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B040162-13/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B050162-1/3    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B050162-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B050162-3/22  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 22 รายการ, แท้ 22 รายการ

  17.B080162-1/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B080162-2/2    คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B080162-3/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B080162-4/2    คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B080162-5/16  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B080162-6/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B090162-1/11  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  24.B100162-1/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B100162-2/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B120162-1/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B120162-2/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B120162-3/29  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 29 รายการ, แท้ 29 รายการ

  29.B120162-4/5    คุณ บรรพต  สายไพสงค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  30.B120162-5/2    คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B120162-6/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B150162-1/1    คุณ ทวีศักดิ์  รักษาวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B150162-2/5    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  34.B150162-3/15  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B160162-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B160162-2/1    คุณ วีระยุทธ  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B160162-3/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B160162-4/1    คุณ พรรณกร  อ้อมแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B160162-5/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  40.B170162-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B170162-2/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B170162-3/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B170162-4/2    คุณ สิทธศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  44.B170162-5/2    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B170162-6/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B170162-7/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B170162-8/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B170162-9/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  49.B190162-1/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B190162-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  51.B190162-3/5    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  52.B190162-4/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B190162-5/1    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B210162-1/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B210162-2/1    Amata Art  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B210162-3/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B210162-4/3    คุณ บิว พระราม 5  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B220162-1/5    คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B230162-1/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.B230162-2/5    Wee  Penang  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  61.B250162-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B250162-2/1    คุณ พงศกร  เรืองวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B250162-3/2    คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  64.B250162-4/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  65.B250162-5/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  66.B250162-6/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B250162-7/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.B290162-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  69.B290162-2/1    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B290162-3/2    ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B290162-4/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B290162-5/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B290162-6/1    คุณ ชุมพล  กุลกัลยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B290162-7/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  75.B290162-8/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  76.B300162-1/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B300162-2/1    คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B300162-3/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B300162-4/20  คุณ นนท์  ชุปอุปการ  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, ไม่แท้ 20 รายการ

  80.B310162-1/13  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 5 รายการ

* ตกค้าง ของเดือน "ธันวาคม"  ปี 2561 *

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B191261-1/2    คุณ จิรกิตติ์  สุขนาบัว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B191261-2/5    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    3.B191261-3/2    คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B201261-1/1    คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B211261-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B221261-1/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B221261-2/1    ร้านพิริยะการพิมพ์ (คุณโอ้)  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B221261-3/6    คุณ สายันต์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

    9.B241261-1/1    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B251261-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B251261-2/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B251261-3/3    คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

Scroll