ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2563

2020-01-13


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B070163-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B070163-2/1    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B070163-3/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B070163-4/2    คุณ ภาษิต  เครืองเนียม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B070163-5/2    Ting Ming Chuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B070163-6/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B070163-7/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070163-8/2    คุณ เจษฎา  ไชยมะโย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B070163-9/8    Shi Qiang  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B080163-1/1    คุณ ประกฤษฎิ์  ฮุยจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B080163-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B080163-3/4    คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B080163-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B080163-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B080163-6/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  16.B080163-7/18  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 16, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B140163-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B140163-2/1    คุณ ฮาฟีซา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B140163-3/3    คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B140163-4/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B140163-5/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B140163-6/2    คุณ ธนัช  หนองกี่  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B140163-7/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B140163-8/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B140163-9/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B170163-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B170163-2/4    Arvin  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B170163-3/1    Choo Ching Ho  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B170163-4/1    Crazy Thai Thai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B170163-5/1    MANN'S CHAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B170163-6/1    Jem  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B170163-7/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B170163-8/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B170163-9/5    คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B170163-10/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B170163-11/10Mr. Yu Bo Yi  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B180163-1/1    คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B180163-2/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180163-3/7    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B180163-4/3    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

Scroll