ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2563

2020-01-13


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010263-1/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B010263-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010263-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010263-4/1    คุณ มาโนชญ์  คนกล้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B010263-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030263-1/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030263-2/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030263-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040263-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B040263-2/3    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B040263-3/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B050263-1/1    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B050263-2/1    คุณ ธราธร  เอกวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B050263-3/2    Chatchai  Saengnoy  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B050263-4/12  ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 7 รายการ

  16.B050263-5/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B060263-1/2    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B060263-2/1    คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B060263-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B060263-4/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B060263-5/2    คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B060263-6/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B060263-7/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B060263-8/2    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  25.B070263-1/1    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B070263-2/1    คุณ ชลชัย  โชติกวาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B080263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B080263-2/1    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B080263-3/2    คุณ นพพล  มะโนธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B080263-4/1    คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B080263-5/6    คุณ ชำนาญ  ตติยง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  32.B080263-6/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B100263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B110263-1/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B110263-2/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B110263-3/4    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B120263-1/3    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B120263-2/3    คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B120263-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B120263-4/1    คุณ อิสรา  ลีศิริโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B120263-5/1    Darryl  Ting  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B120263-6/1    Eugens  Sum  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B120263-7/1    Derrick  Tay  Jf  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B120263-8/1    Crix  Yew  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B120263-9/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B150263-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B150263-2/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B150263-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B150263-4/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B150263-5/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  51.B150263-6/4    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B070163-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B070163-2/1    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B070163-3/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B070163-4/2    คุณ ภาษิต  เครืองเนียม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B070163-5/2    Ting Ming Chuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B070163-6/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B070163-7/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070163-8/2    คุณ เจษฎา  ไชยมะโย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B070163-9/8    Shi Qiang  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B080163-1/1    คุณ ประกฤษฎิ์  ฮุยจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B080163-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B080163-3/4    คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B080163-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B080163-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B080163-6/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  16.B080163-7/18  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 16, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B140163-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B140163-2/1    คุณ ฮาฟีซา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B140163-3/3    คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B140163-4/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B140163-5/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B140163-6/2    คุณ ธนัช  หนองกี่  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B140163-7/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B140163-8/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B140163-9/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B170163-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B170163-2/4    Arvin  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B170163-3/1    Choo Ching Ho  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B170163-4/1    Crazy Thai Thai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B170163-5/1    MANN'S CHAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B170163-6/1    Jem  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B170163-7/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B170163-8/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B170163-9/5    คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B170163-10/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B170163-11/10Mr. Yu Bo Yi  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B180163-1/1    คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B180163-2/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180163-3/7    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B180163-4/3    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B210163-1/3    คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B210163-2/7    Mr. Nguyen  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  43.B210163-3/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B230163-1/1    Nicky  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B230163-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B230163-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B230163-4/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B230163-5/12  Kevin Hung  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  49.B270163-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B270163-2/1    เจอาร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B270163-3/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  52.B280163-1/3    คุณ หนึ่ง เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B280163-2/2    คุณ ธนภัทร  สบบง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  54.B280163-3/2    คุณ สิรวิชญ์  จันทร์มา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B300163-1/3    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  56.B300163-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  57.B300163-3/3    Arvin  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B300163-4/4    คุณ สมคิด  เรืองวัฒนสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B300163-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

Scroll