ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2563

2020-01-13


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011263-1/7    TANIT  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

    2.B021263-1/1    คุณ ภัทรพงศ์  แก้วศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B021263-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B021263-3/18  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

    5.B031263-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    6.B051263-1/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.B051263-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B071263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B071263-2/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B081263-1/1    คุณ สำรวย  ศรีบางจาก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B081263-2/1    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B091263-1/1    คุณ อภิรักษ์  สวัสดิภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B091263-2/1    คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B101263-1/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B101263-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B121263-1/4    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B121263-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B141263-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B141263-2/2    Steven  Fan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B141263-3/16  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  21.B141263-4/13  เฮง 168  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  22.B151263-1/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B151263-2/2    คุณ โต  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B161263-1/1    ร.อ. ภูษิต  แสงเดือน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B161263-2/14  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  26.B171263-1/1    คุณ ศักดา  โสประโคน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B171263-2/3    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B181263-1/1    คุณ สุเมธ  บำเพ็ญวราภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B191263-1/4    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B191263-2/1    คุณ ธนัช  ลาภนิมิตรชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B191263-3/5    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B211263-1/1    JIE  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B021163-1/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B021163-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B021163-3/1    คุณ มัสยา  ลืนภูเขียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B031163-1/3    คุณ สุเนตร  กอแก้ว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    5.B031163-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B031163-3/1    คุณ อติคุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B031163-4/17  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B031163-5/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B041163-1/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B041163-2/1    Fo  Yuen  Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B041163-3/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B051163-1/1    คุณ วิวรรธน์  ศรีเศรษฐภัทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B051163-2/2    คุณ สุธี  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B051163-3/4    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B071163-1/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  16.B071163-2/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B071163-3/5    Huang  Weiqi  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  18.B091163-1/6    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  19.B101163-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B101163-2/5    TANIT  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  21.B101163-3/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B101163-4/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B101163-5/13  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  24.B111163-1/1    เฟย ๆ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B141163-1/4    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  26.B141163-2/2    คุณ ฤทธิชัย  อุปัน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B141163-3/1    ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B141163-4/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B161163-1/2    คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B161163-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B171163-1/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B191163-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B191163-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B201163-1/3    คุณ ชัยวัฒน์  อาศิระวิชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B201163-2/1    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B201163-3/13  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  37.B211163-1/1    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B211163-2/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  39.B231163-1/4    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B241163-1/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B261163-1/7    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  42.B271163-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B271163-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B271163-3/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B271163-4/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B271163-5/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  47.B271163-6/2    คุณ คุ้ง บางปะกง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  48.B271163-7/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011063-1/2    คุณ ณัฐพร  อินทุมาร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B011063-2/1    คุณ สราวุธ  สิงฆราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B021063-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B031063-1/1    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B031063-2/4    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B031063-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B051063-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B051063-2/5    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    9.B061063-1/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B061063-2/1    คุณ สราวุฒิ  เครือบนอก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B061063-3/4    คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  12.B061063-4/1    Daniel  Ming  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B061063-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B061063-6/17  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 3 รายการ

  15.B061063-7/3    Jay  Cee  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  16.B071063-1/2    คุณ ธนะชัย  วิทยานันท์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B071063-2/1    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B071063-3/12  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  19.B081063-1/1    พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B081063-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B081063-3/1    คุณ เชาวฤทธิ์  สุวรรณเจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B101063-1/2    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B101063-2/1    คุณ อดิศักดิ์  ทิพย์สนเท่ห์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B101063-3/8    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  25.B121063-1/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B121063-2/3    คุณ โต  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B131063-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B131063-2/1    คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B131063-3/3    คุณ วิทยา  ขิงทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  30.B151063-1/2    คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B151063-2/4    คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  32.B171063-1/1    คุณ ธนกฤต  มงคลวิกรานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B171063-2/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B171063-3/3    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B171063-4/1    คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B171063-5/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  37.B201063-1/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B201063-2/2    คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B211063-1/8    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  40.B211063-2/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  41.B211063-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B211063-4/11  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  43.B211063-5/1    คุณ ภูริวัฒ  สำลี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B221063-1/4    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  45.B221063-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B241063-1/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B241063-2/7    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  48.B241063-3/12  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  49.B271063-1/3    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  50.B271063-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B271063-3/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B271063-4/1    คุณ พงศ์สันต์  ภัทรสุขไพศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B271063-5/3    Shan  En  Thai  Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  54.B271063-6/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B271063-7/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B281063-1/1    คุณ พันธกร  สุขใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B281063-2/1    W - AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B281063-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B281063-4/2    FO  YUEN  HING  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010963-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010963-2/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020963-1/1    ร.ต.อ. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B020963-2/3    คุณ วิทยา  ขิงทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B020963-3/1    คุณ ตุ๊ก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B030963-1/1    คุณ ศศิภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030963-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B040963-1/1    คุณ รักธรรม  ขาวยิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B050963-1/11  คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  10.B050963-2/3    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B050963-3/3    คุณ โย  อ๊อฟชั่น  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B050963-4/1    คุณ เจษฎา  พลชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B070963-1/2    คุณ สมบุญ  ปัญญาเสรีพร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B090963-1/2    คุณ อุเทน  กองมณี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B090963-2/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B090963-3/1    คุณ สุชาติ  ตาลุสา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B100963-1/1    คุณ ณัฐพร  อินทุมาร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B100963-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B100963-3/1    คุณ ศุภพงศ์  ไผ่ตง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B100963-4/13  คุณ เฟย เฟย  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B100963-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B120963-1/1    คุณ วิทยา  ขิงทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B120963-2/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B120963-3/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B120963-4/6    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  26.B120963-5/12  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  27.B140963-1/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  28.B150963-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B150963-2/2    คุณ พันธ์เทพ  พันธ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B150963-3/15  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  31.B160963-1/11  คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  32.B170963-1/2    คุณ วัชรา  จันทาสังข์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B170963-2/2    คุณ สราวุฒิ  เครือบนอก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B190963-1/1    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B230963-1/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  36.B230963-2/2    Tee  Wanglang  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B230963-3/1    Wanapa  Boonsopa  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B230963-4/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B240963-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B240963-2/2    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B280963-1/1    คุณ พลอย  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B280963-2/1    คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B280963-3/1    คุณ ธีรพงษ์  เชื่องวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B280963-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B280963-5/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B280963-6/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  47.B280963-7/8    Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  48.B280963-8/15  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010863-1/2    คุณ ไพศาล  เย็นทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B010863-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B010863-3/2    คุณ พนมชัย  โชติกะสุภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B010863-4/1    คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B010863-5/2    คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B010863-6/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    7.B010863-7/1    คุณ ตุ๊ก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030863-1/3    คุณ ก้องวิชญ์  ตรีภัทรกูลพงศ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    9.B040863-1/2    คุณ พรรธชัย  จันทร์คณาโชค  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040863-2/1    คุณ ศรัณย์วิชญ์  ทองประทุม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040863-3/19  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 19 รายการ, แท้ 19 รายการ

  12.B050863-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B050863-2/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  14.B060863-1/2    คุณ พนมชัย  โชติกะสุภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B060863-2/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B070863-1/1    คุณ สมพงษ์  เจริญรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B070863-2/1    ดร. นพดล  เนื่องจำนงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070863-3/1    คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070863-4/3    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B080863-1/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  21.B080863-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B080863-3/5    สยามไทย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B080863-4/17  เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 17 รายการ

  24.B080863-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B080863-6/17  True  Amulet. TW  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 15, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B100863-1/2    คุณ สรายุทธ  แก้วโสภาค  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B100863-2/1    คุณ ประกาศิต  อยู่กลิ่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B120863-1/17  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 17 รายการ

  29.B120863-2/1    Eric  Tan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B120863-3/2    Patric  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B120863-4/4    B  Hui  Chen  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  32.B130863-1/1    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B130863-2/1    คุณ พิชิตชัย  ศรีสุวรรณกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B150863-1/6    สยามไทย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  35.B150863-2/2    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B170863-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B170863-2/1    คุณ พงศ์ระพีพร  อาภากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B180863-1/1    คุณ ทัศนะ  พลอยประดับ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180863-2/2    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B180863-3/1    คุณ อาจารีย์  ล้วนธนเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B190863-1/2    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B190863-2/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B190863-3/12  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B200863-2/5    คุณ ธตรัฐ  ประสมผล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  45.B220863-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B240863-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B240863-2/3    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  48.B240863-3/4    คุณ วายุ  รักในหลวง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B250863-1/1    คุณ เจษฎา  พลชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B250863-2/9    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B260863-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  52.B260863-2/1    คุณ วุฒิ  มงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B270863-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B270863-2/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B290863-1/1    คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B290863-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B290863-3/2    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

                                  FELIX  BACH  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B290863-4/18  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010763-1/2    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B010763-2/2    คุณ ใหญ่  เทพประสาท, Kong  Karun  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B020763-2/1    คุณ สกล  มาศรัตน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020763-3/1    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020763-4/4    คุณ โกเหน่ง  กระบี่  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B030763-1/3    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B040763-1/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B040763-2/1    คุณ ฉัตรอุดม  ชื่นชัยมงคล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040763-3/2    คุณ ใหญ่  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B040763-4/1    MAS  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040763-5/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B040763-6/1    คุณ จักรชัย  พรหมศรีสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B040763-7/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B040763-8/1    คุณ เจน  บุรีรัมย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B040763-9/2    คุณ เล็ก  หนองมน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B060763-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B070763-1/17  คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 3 รายการ

  18.B090763-1/3    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B090763-2/1    คุณ สมบัติ  มูลผล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B090763-3/1    คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B090763-4/1    คุณ ยศ  เมืองยอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B090763-5/1    คุณ ภพ  ระยอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B100763-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B100763-2/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B100763-3/1    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B100763-4/1    คุณ โน๊ต  เสมาปู่ทิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B100763-5/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  28.B110763-1/1    คุณ เจษณี  จรัสวรลักษณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B130763-1/2    คุณ อาทิตย์  พุ่มนิล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B130763-2/9    W - AMULET  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, ไม่แท้ 9 รายการ

  31.B150763-1/2    คุณ เจน  บุรีรัมย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B150763-2/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  33.B150763-3/8    เฮง คูณ เฮง  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 2 รายการ

  34.B150763-4/1    คุณ สกล  มาศรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B150763-5/1    คุณ ประยุทธ  มีทรัพย์มั่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B160763-1/8    True  Amulet. TW  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  37.B160763-2/3    คุณ จักรชัย  พรหมศรีสุข  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B160763-3/1    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B160763-4/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B160763-5/2    Shan  En  Amulets  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.B180763-1/1    คุณ ธนกฤต  มงคลวิกรานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B180763-2/1    คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B180763-3/1    คุณ สุพัตรา  นิ่มวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B180763-4/1    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B180763-5/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B180763-6/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B180763-7/1    ใบมะยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B180763-8/3    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  49.B200763-1/2    คุณ ธานี  ก๋าคำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  50.B210763-1/2    คุณ ศุภกร  สิริถิรนัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B210763-2/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  52.B220763-1/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B220763-2/1    คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B230763-1/1    คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B230763-2/2    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  56.B230763-3/13  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  57.B240763-1/1    คุณ ปัณวัจน์  กันธิสิริดิษย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B240763-2/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B250763-1/1    คุณ เอก  บางนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.B250763-2/3    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B250763-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B280763-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B290763-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  64.B300763-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B300763-2/2    คุณ เก่ง  ปวเมศวร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B300763-3/1    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B300763-4/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B300763-5/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010663-1/3    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    2.B010663-2/39  ดีดี  ส่งตรวจสอบ 39 รายการ, แท้ 37, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B020663-1/5    Arvin  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    4.B020663-2/1    Ngai  Kai  Cheong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B020663-3/1    คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B020663-4/1    คุณ วรวิทย์  เอี่ยมสะอาด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B020663-5/3    Kuriko  Street  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B030663-1/2    ฉายนิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.B030663-2/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  10.B050663-1/1    คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050663-2/3    คุณ กิติวัฒน์  บริสุทธิ์จันทร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B050663-3/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B090663-1/11  คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  14.B090663-2/1    คุณ อัชฌา  สะอาดชูชม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B090663-3/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B090663-4/4    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  17.B090663-5/1    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B090663-6/3    คุณ มนต์ศักดิ์  ถุงทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B090663-7/1    ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B090663-8/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B090663-9/3    Daniel  Ming  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  22.B090663-10/5  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  23.B100663-1/4    คุณ บอส  ลพบุรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  24.B100663-2/1    คุณ สกล  มาศรัตน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B100663-3/1    คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B100663-4/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B100663-5/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B100663-6/3    Yes  Amulet  TH  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B100663-7/4    สยามไทย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B100663-8/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B120663-1/1    คุณ ฐิติกร  ทรัพย์บุญรอด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B120663-2/1    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B120663-3/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B120663-4/3    คุณ สมชาติ  สาระคุณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B120663-5/5    บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  36.B130663-1/4    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  37.B130663-2/1    คุณ ดนย์ธราพัชร  ฐาปนาประดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B150663-1/4    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  39.B150663-2/10  สยามไทย  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 7 รายการ

  40.B150663-3/1    คุณ มนต์ศักดิ์  ถุงทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B150663-4/1    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B150663-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B160663-1/2    MR. JASON  ONG  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B160663-2/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B160663-3/1    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B160663-4/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B160663-5/3    คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  48.B160663-6/5    Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  49.B160663-7/10  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  50.B170663-1/1    คุณ ใหญ่  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B170663-2/6    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B180663-1/1    คุณ สกล  มาศรัตน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B180663-2/1    Yes  Amulet  TH  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B180663-3/5    สยามไทย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  55.B200663-1/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B200663-2/1    คุณ พงศกร  ทองลิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B200663-3/3    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B200663-4/1    คุณ ฐิติกร  ทรัพย์บุญรอด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B200663-5/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B220663-1/1    ฉายนิ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B220663-2/1    คุณ ฐิติกร  ทรัพย์บุญรอด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B220663-3/1    คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B230663-1/19  คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 19 รายการ, แท้ 19 รายการ

  64.B230663-2/3    คุณ ชำนาญ  ตติยง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  65.B230663-3/2    คุณ ชนก  แกล้วกล้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B230663-4/1    คุณ ศุภพงศ์  ไผ่ตง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B230663-5/3    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  68.B230663-6/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  69.B230663-7/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  70.B240663-1/5    Ngern  longthun  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  71.B240663-2/1    จ่าเอก นพพร  สีหานาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B240663-3/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B270663-1/2    คุณ เอกกมล  พรศิริรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  74.B270663-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.B270663-3/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B270663-4/1    คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B270663-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B270663-6/1    คุณ หนุ่ม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B270663-7/16  เฮง คูณ เฮง พระครื่อง  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  80.B270663-8/3    คุณ สถาพร  บุญนิธิพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  81.B270663-9/10  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  82.B290663-1/4    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020563-1/3    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020563-2/2    คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B020563-3/11  Heng  Heng  Heng  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

    4.B050563-1/8    Mr. Du  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B060563-1/4    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B060563-2/3    คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.B060563-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070563-1/10  Tong  Xu  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 4 รายการ

    9.B070563-2/4    คุณ วันชัย  ชินกระจ่างกิจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  10.B070563-3/3    คุณ นพ  แสงศิลป์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  11.B080563-1/1    คุณ นิติ  พรหมมาส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B080563-2/2    คุณ ฟลุ๊ค  สัตหีบ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B080563-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B090563-1/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B090563-2/3    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B090563-3/1    คุณ ศิรวิชญ์  จันทร์มา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B090563-4/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B090563-5/4    คุณ แอร์  ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  19.B090563-6/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B150563-1/1    ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B150563-2/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B150563-3/1    Mr. Du  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B150563-4/2    คุณ อชิระ  สาปาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B150563-5/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B150563-6/6    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  26.B160563-1/1    คุณ ภูวนาถ  แสนทัด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B160563-2/2    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B160563-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B160563-4/14  เฮง คูณ เฮง  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  30.B180563-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B180563-2/1    คุณ อติคุณ  ศิริลักษณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B180563-3/1    dkny 1800  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B180563-4/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B180563-5/15  Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  35.B190563-1/4    Tong  Xu  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B190563-2/1    คชลักษณ์  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B190563-3/21  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 21 รายการ, แท้ 15, ไม่แท้ 6 รายการ

  38.B190563-4/1    คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B200563-1/1    คุณ เจ้าสัวณัฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B200563-2/5    เฮง คูณ เฮง  พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  41.B200563-3/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B210563-1/5    Arvin  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  43.B210563-2/1    คุณ คชลักษณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B210563-3/3    คุณ ใหญ่  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  45.B210563-4/4    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  46.B210563-5/1    คุณ กิติภูมิ  นิ่มปากนํ้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B210563-6/10  บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  48.B220563-1/1    SIAM_AMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B220563-2/22  คุณ วิโรจน์  ลาภมหาไพศาล  ส่งตรวจสอบ 22 รายการ, แท้ 22 รายการ

  50.B220563-3/1    Karson  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B220563-4/1    คุณ ใหญ่  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B220563-5/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B230563-1/8    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 6 รายการ

  54.B230563-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B230563-3/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B250563-1/2    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  57.B250563-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B250563-3/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B260563-1/1    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B260563-2/1    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B260563-3/1    คุณ วิภาภรณ์  วชิมาเภท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B260563-4/4    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  63.B260563-5/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B260563-6/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B260563-7/2    คุณ วิทวัส  ตันบุตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B260563-8/2    ทันตแทพย์ ชลิต  ไชยศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  67.B260563-9/3    บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B260563-10/6  Wealthy  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  69.B270563-1/1    คุณ วัชระ  เสริฐสมใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B270563-2/1    คุณ ศรัณย์  ปัญญาเทพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B270563-3/3    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  72.B270563-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  73.B270563-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B280563-1/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B280563-2/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B280563-3/6    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  77.B280563-4/3    คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  78.B290563-1/1    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B290563-2/2    คุณ สวัสดิ์  แซ่อึ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  80.B290563-3/1    คุณ ธานินทร์  บรรณรักษ์ณา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B300563-1/1    คุณ โตโร่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B300563-2/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  83.B300563-3/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  84.B300563-4/1    คุณ ภัทรพงศ์  เกตุมณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030463-1/1    คุณ ชุติเดช  รจิตเนติธร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B030463-2/1    คุณ อุเทน  กองมณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B040463-1/3    Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    4.B040463-2/1    คุณ พิชาติ  ปลั่งกลาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B040463-3/3    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B040463-4/2    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B060463-1/1    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B060463-2/2    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.B070463-1/1    คุณ ณัฐ  ธัชยะพงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B070463-2/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  11.B080463-1/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B090463-1/2    บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B090463-2/2    คุณ พุทธมน  พรภัทรสกุลดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B100463-1/2    คุณ คริส  จตุรภัทร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B100463-2/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B100463-3/1    พระไพรินทร์  อ่อนโพธิ์แก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B100463-4/3    บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B140463-1/1    คุณ เสนาะ  ครือเครือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B180463-1/4    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B180463-2/2    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B180463-3/2    คุณ สุทราณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B180463-4/3    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B180463-5/3    คุณ การุณย์  แสงจันทร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  24.B180463-6/5    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  25.B180463-7/10  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  26.B210463-1/2    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B210463-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B210463-3/1    คุณ คเณศ  ทรัพย์บุญรอด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B210463-4/1    คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B210463-5/2    Mr. Du  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B210463-6/3    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B210463-7/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B210463-8/41  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 41 รายการ, แท้ 41 รายการ

  34.B220463-1/2    Mr. Du  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B220463-2/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  36.B230463-1/20  คุณ เสกฉัฐ  ทิตวิทูรธร  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, แท้ 20 รายการ

  37.B230463-2/4    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B230463-3/2    คุณ ธิติพงษ์  มงคลชาญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.B230463-4/2    คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B240463-1/1    คุณ ณัฎฐศักดิ์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B240463-2/3    Yes  Amulet  TH  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  42.B240463-3/1    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B240463-4/6    Heng  Heng  Heng  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  44.B240463-5/1    จ.ส.อ. ศักดิ์ชาญ  ศิริเวชกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B240463-6/4    Au  Thanadol  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B270463-1/1    คุณ สุริยะ  งามแสงฤทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B270463-2/2    คุณ เต๋า  ชัยนาท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B280463-1/3    คุณ วันชัย  ชินกระจ่างกิจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B280463-2/3    Tong  Xu  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  50.B280463-3/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B280463-4/1    คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B280463-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B280463-6/13  Mr. Du  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B280463-7/7    TMH  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B280463-8/36  มั่งมี  ส่งตรวจสอบ 36 รายการ, แท้ 32, ไม่แท้ 4 รายการ

  56.B280463-9/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B290463-1/4    คุณ ภิญญ์พิสิฐ  ตั้งธำรงโรจน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  58.B290463-2/2    คุณ อชิระ  สาปาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B300463-1/26  พระมหามงคล  ส่งตรวจสอบ 26 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 20 รายการ

  60.B300463-2/6    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010363-1/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B030363-1/2    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B030363-2/1    คุณ อัครณัฏฐ์  เชียรวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030363-3/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ รายการ

    5.B040363-1/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.B040363-2/2    คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B050363-1/6    Kei  Ho  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B050363-2/2    คุณ นิกร  กำแพง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B060363-1/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B060363-2/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  11.B090363-1/1    คุณ กัมโพช  ตราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B090363-2/2    Arvin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B090263-3/3    คุณ วัลลพ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B100363-1/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B100363-2/5    คุณ เสฏฐศิษฏ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.B100363-3/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  17.B100363-4/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 4 รายการ

  18.B120363-1/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B120363-2/1    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B120363-3/1    คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B120363-4/2    Arvin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B140363-1/10  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  23.B170363-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  24.B170363-2/1    คุณ เฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B170363-3/1    คุณ สรกฤต  รัตนธนาวันต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B190363-1/1    คุณ สถาพร  บุญนิธิพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B190363-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B190363-3/9    Heng  Amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  29.B190363-4/2    คุณ วิจิตร  รอดเรือง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B230363-1/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B230363-2/1    ว่าที่ ร.ต. หญิง รุจิรา  เหมือนสร้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B230363-3/3    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  33.B230363-4/1    Mr. Beh  Kee  Hong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B230363-5/2    คุณ โต  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B240363-1/3    Heng  Amule  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  36.B240363-2/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B240363-3/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B260363-1/1    คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B260363-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B260363-3/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B260363-4/1    คุณ ภูริช  สุวรรณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B260363-5/1    คุณ มานิตย์  บุญปลูก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B260363-6/3    บ้านทองวิมลพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B270363-1/2    คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B270363-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B280363-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010263-1/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B010263-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010263-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010263-4/1    คุณ มาโนชญ์  คนกล้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B010263-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030263-1/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030263-2/1    คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030263-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040263-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B040263-2/3    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B040263-3/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B050263-1/1    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B050263-2/1    คุณ ธราธร  เอกวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B050263-3/2    Chatchai  Saengnoy  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B050263-4/12  ร้านบ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 7 รายการ

  16.B050263-5/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B060263-1/2    คุณ ณพล  มีนาภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B060263-2/1    คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B060263-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B060263-4/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B060263-5/2    คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B060263-6/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B060263-7/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B060263-8/2    คุณ โอม  ศิริบุญรักษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  25.B070263-1/1    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B070263-2/1    คุณ ชลชัย  โชติกวาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B080263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B080263-2/1    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B080263-3/2    คุณ นพพล  มะโนธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B080263-4/1    คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B080263-5/6    คุณ ชำนาญ  ตติยง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  32.B080263-6/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B100263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B110263-1/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B110263-2/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B110263-3/4    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B120263-1/3    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B120263-2/3    คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B120263-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B120263-4/1    คุณ อิสรา  ลีศิริโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B120263-5/1    Darryl  Ting  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B120263-6/1    Eugens  Sum  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B120263-7/1    Derrick  Tay  Jf  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B120263-8/1    Crix  Yew  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B120263-9/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B150263-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B150263-2/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B150263-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B150263-4/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B150263-5/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  51.B150263-6/4    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  52.B180263-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B180263-2/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B180263-3/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B180263-4/1    คุณ สราวุธ  สิงฆราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B180263-5/1    คุณ กิตติศักดิ์  โหมดเทศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B180263-6/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B180263-7/5    คุณ เตโช  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  59.B180263-8/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B200263-1/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B200263-2/1    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B200263-3/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  63.B200263-4/3    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  64.B200263-5/4    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  65.B200263-6/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B220263-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B220263-2/1    คุณ สุริยัน  แสงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B220263-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B250263-1/2    benz 39  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  70.B250263-2/1    คุณ สมบูรณ์  วัตทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B250263-3/2    คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B250263-4/10  คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 9 รายการ

  73.B250263-5/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  74.B270263-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  75.B270263-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B270263-3/1    คุณ นพรุจ  หิญชีระนันทน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B270263-4/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B270263-5/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2563  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B070163-1/1    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B070163-2/1    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B070163-3/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B070163-4/2    คุณ ภาษิต  เครืองเนียม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B070163-5/2    Ting Ming Chuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B070163-6/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B070163-7/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070163-8/2    คุณ เจษฎา  ไชยมะโย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B070163-9/8    Shi Qiang  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B080163-1/1    คุณ ประกฤษฎิ์  ฮุยจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B080163-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B080163-3/4    คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B080163-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B080163-5/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B080163-6/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  16.B080163-7/18  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 16, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B140163-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B140163-2/1    คุณ ฮาฟีซา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B140163-3/3    คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B140163-4/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B140163-5/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B140163-6/2    คุณ ธนัช  หนองกี่  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B140163-7/2    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B140163-8/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B140163-9/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B170163-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B170163-2/4    Arvin  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B170163-3/1    Choo Ching Ho  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B170163-4/1    Crazy Thai Thai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B170163-5/1    MANN'S CHAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B170163-6/1    Jem  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B170163-7/1    Arvin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B170163-8/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B170163-9/5    คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B170163-10/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B170163-11/10Mr. Yu Bo Yi  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B180163-1/1    คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B180163-2/1    คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180163-3/7    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B180163-4/3    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B210163-1/3    คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B210163-2/7    Mr. Nguyen  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  43.B210163-3/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B230163-1/1    Nicky  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B230163-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B230163-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B230163-4/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B230163-5/12  Kevin Hung  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  49.B270163-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B270163-2/1    เจอาร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B270163-3/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  52.B280163-1/3    คุณ หนึ่ง เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B280163-2/2    คุณ ธนภัทร  สบบง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  54.B280163-3/2    คุณ สิรวิชญ์  จันทร์มา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B300163-1/3    คุณ มาโนช  มะโนน้อม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  56.B300163-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  57.B300163-3/3    Arvin  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B300163-4/4    คุณ สมคิด  เรืองวัฒนสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B300163-5/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

Scroll