ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2564

2021-01-08


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011264-1/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B011264-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B021264-1/1    คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B021264-2/2    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B031264-1/5    คุณ ปรินทร์  สุวรรณโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    6.B031264-2/2    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B031264-3/1    คุณ กัปตัน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B031264-4/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    9.B031264-5/1    คุณ ลม  ประแสร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B041264-1/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B041264-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B041264-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B041264-4/4    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B041264-5/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B061264-1/2    Qin  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  16.B071264-1/1    คุณ อภิสิทธิ์  จันทร์เปรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B071264-2/1    คุณ วรพล  นาคคล้าย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B081264-1/6    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  19.B081264-2/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B081264-3/3    คุณ หนุ่ม  ราชปรารภ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B081264-4/1    คุณ พลกฤษณ์  ศรีพรมงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B081264-5/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B091264-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B091264-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B091264-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B091264-4/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B101264-1/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B101264-2/1    คุณ เจริญพร  เลิศสถิตธนกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B101264-3/1    คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B101264-4/3    คุณ ธนกฤต  ฤทธิ์สืบเชื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B101264-5/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B101264-6/2    คุณ ธนกฤษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B101264-7/1    Mr. Chiw  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B101264-8/3    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  35.B111264-1/7    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  36.B131264-1/1    คุณ อภิชัย อนันต์ตรีชัย   ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B131264-2/4    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, รายการ ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B141264-1/6    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  39.B151264-1/3    คุณ เจโป ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  40.B151264-2/1    PRATEEPX  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B151264-3/2    คุณ หนุ่ม ราชปรารภ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B161264-1/2    คุณ สมศักดิ์ อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  43.B161264-2/10  คุณ เสฏฐศิษฎ์ ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 9 รายการ

  44.B171264-1/4    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  45.B181264-1/3    คุณ รัฐนนท์ ห้องสินหลาก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B201264-1/5    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B201264-2/1    คุณ โสรัตน์ อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B201264-3/5    คุณ XIN  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  49.B211264-1/1    คุณ จตุรนต์ จาตุวงศา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011164-1/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B021164-1/5    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    3.B021164-2/1    คุณ ช่อหทัย  ไวดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B021164-3/3    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    5.B021164-4/4    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    6.B031164-1/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B041164-1/3    คุณ สุชาติ  บางม่วง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B051164-1/2    คุณ วิทยา  ขิงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.B051164-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B051164-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B051164-4/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B051164-5/2    คุณ พระไทย  แสน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B051164-6/8    Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  14.B091164-1/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

  15.B091164-2/1    Tan  ส่งตรวจสอบ  1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B091164-3/1    คุณ สมคิด  ศรีปาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B091164-4/1    คุณ สมยศ  มั่งมีศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B091164-5/8    หม่อมหลวง กรียศ  สุทัศนีย์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, ไม่แท้ 8 รายการ

  19.B091164-6/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B101164-1/2    JM CHAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B101164-2/2    คุณ วิทยา  ขิงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B111164-1/3    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B111164-2/2    คุณ หนุ่ม  ราชปรารถ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B111164-3/2    คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B111164-4/15  คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  26.B121164-1/10  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  27.B131164-1/1    คุณ พันธกร  สุขใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B131164-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B151164-1/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B161164-1/2    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B161164-2/1    SU YI CHEN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B161164-3/2    คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B161164-4/5    คุณ พัชรินทร์  ปัญเจริญ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  34.B171164-1/1    คุณ ภาคภูมิ  อ่วมด้วง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B171164-2/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  36.B181164-1/2    SIRI. P  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  37.B181164-2/1    TOO HEAN WOOH  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B181164-3/4    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  39.B181164-4/8    คุณ เมฆ  สาธุ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 6 รายการ

  40.B181164-5/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  41.B191164-1/3    คุณ หนึ่ง  ราชรักษ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  42.B191164-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B221164-1/6    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  44.B231164-1/6    Malaysia  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

  45.B231164-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B231164-3/1    VIPSIAMAMULET  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B241164-1/1    คุณ ท๊อป  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B241164-2/10  Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  49.B241164-3/1    คุณ ธนาคาร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B241164-4/3    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  51.B251164-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B261164-1/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  53.B261164-2/1    Mr.Chiw  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B271164-1/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B271164-2/1    คุณ ภูมิ  จันทะโสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B271164-3/2    คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  57.B291164-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B301164-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011064-1/1    คุณ บอย  โคราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B011064-2/4    คุณ แอร์  ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    3.B011064-3/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

    4.B021064-1/1    คุณ อภิชัย  อนันต์ตรีชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B021064-2/1    คุณ ลิม จง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B021064-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B041064-1/12  G Amulet  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 4 รายการ

    8.B041064-2/1    MR. SU YI CHEN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B041064-3/4    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  10.B041064-4/4    คุณ ธนารัตน์  บุญฑริกชาติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  11.B051064-1/1    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B051064-2/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B051064-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B051064-4/1    คุณ ธนวรรธก์  พิสัยสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B051064-5/3    คุณ พืชวรรษ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B051064-6/13  Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  17.B061064-1/2    บ้านทองวิมล พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  18.B061064-2/1    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B061064-3/1    คุณ หอมจันทน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B071064-1/5    คุณ เก่ง  ปรเมศวร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B081064-1/2    Paul  Ang  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  22.B081064-2/1    teh ken  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B081064-3/1    คุณ ณัฎฐกร  เกตุนิธี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B091064-1/1    Zoc Li  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B091064-2/1    SU YI CHEN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B091064-3/4    คุณ แอร์  ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  27.B091064-4/3    PK - pra  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  28.B091064-5/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B091064-6/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  30.B111064-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B121064-1/4    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ,  รายการ

  32.B121064-2/1    Cy 1818  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B121064-3/2    คุณ หอมจันทน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B121064-4/5    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  35.B131064-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B151064-1/1    Pat  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B151064-2/10  คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  38.B151064-3/5    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  39.B151064-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B161064-1/43  G - Amulet  ส่งตรวจสอบ 43 รายการ, แท้ 37, ไม่แท้ 6 รายการ

  41.B181064-1/1    คุณ วรรณภา บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1  รายการ

  42.B191064-1/3    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  43.B201064-1/2    คุณ เล็ก วัดใน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B201064-2/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B201064-3/5    Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  46.B201064-4/3    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  47.B201064-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  48.B211064-1/4    G - Amulet  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  49.B221064-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B221064-2/1    G - Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B251064-1/2    คุณ เจริญพร  เลิศสถิตธนกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B251064-2/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B261064-1/3    คุณ ธีร์ ภูมิภาวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  54.B261064-2/5    คุณ เล็ก วัดใน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3 , ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B261064-3/3    คุณ อัตคราพล ถนอม  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 , ไม่แท้ 2 รายการ

  56.B261064-4/1    คุณ เพียน แสนคำวัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B261064-5/9    คุณ แอร์ ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, ไม่แท้ 9 รายการ

  58.B271064-1/1    คุณ สมคิด  ศรีปาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B271064-2/1    คุณ ศิวกร  ขาวสุขดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B271064-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B271064-4/2    คุณ ประพล  รัตนมาลา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  62.B281064-1/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B291064-1/2    คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B291064-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B291064-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  66.B291064-4/1    คุณ เมฆ  สาธุ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B301064-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.B301064-2/4    Amulet Teo  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  69.B301064-3/1    คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B301064-4/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  71.B301064-5/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  72.B301064-6/6    G - Amulet  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020964-1/1    HUANGDIQIAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020964-2/3    คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    3.B020964-3/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B020964-4/26  เงิน ทอง  ส่งตรวจสอบ 26 รายการ, แท้ 26 รายการ

    5.B020964-5/4    คุณ ภพ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B020964-6/1    คุณ สิทธิ์ศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020964-7/5    คุณ บุญส่ง  วัดสง่า  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B020964-8/1    คุณ กิตติกูล  อุ่นจิตติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B020964-9/6    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  10.B030964-1/4    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  11.B030964-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B030964-3/1    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B030964-4/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  14.B040964-1/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B040964-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B040964-3/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B040964-4/2    คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B040964-5/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  19.B060964-1/1    คุณ ไพศาล  ตันหลิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B060964-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B060964-3/1    คุณ ประพล  รัตนมาลา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B060964-4/1    คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B060964-5/9    BCPG 46  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B070964-1/1    คุณ วิเชียร  สุภาพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B070964-2/1    HG LEE  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B070964-3/3    STASG  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  27.B070964-4/1    คุณ ภูเบศ  นิธิบุญญาฤทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B080964-1/5    คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  29.B080964-2/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B080964-3/2    คุณ วัชริศ  ชวลิตกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B080964-4/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  32.B090964-1/2    คุณ อัฐพล  โสไกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B090964-2/9    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  34.B100964-1/2    คุณ ชัยวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B100964-2/3    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  36.B100964-3/2    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  37.B100964-4/5    คุณ กิต  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้  1 รายการ

  38.B100964-5/3    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  39.B100964-6/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B100964-7/4    CHRIS  Lim  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.B100964-8/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B100964-9/4    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  43.B100964-10/8  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  44.B110964-1/2    คุณ ณัฎฐศักดย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B110964-2/7    คุณ เจษฎา  พรรณวษา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 4 รายการ

  46.B130964-1/1    คุณ เกรียงไกร  อึ้งเจริญถาวร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B130964-2/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B130964-3/2    คุณ นักรบ  ต้นวีรพงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B130964-4/1    คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B130964-5/5    คุณ หอมจันทน์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  51.B130964-6/2    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B130964-7/10  ร.อ. วรธน  วรสังข์กาส  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

  53.B130964-8/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  54.B130964-9/1    คุณ อัฐพล  โสไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B130964-10/1  Ant  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B130964-11/9  สุขนิยม แกลเลอรี่  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  57.B130964-12/6  เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  58.B140964-1/10  PJTL - AMULET  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 2 รายการ

  59.B140964-2/6    คุณ โกบัติ นครปฐม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  60.B140964-3/2    คุณ แสงชัยย์  อังศุธวาลนนท์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B140964-4/5    คุณ อนุชา  ประกัน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  62.B140964-5/1    คุณ ชาญเดช  อภิเศรษฐการ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B140964-6/3    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B140964-7/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  65.B150964-1/1    คุณ วิเชียร  จรยาไพบูลย์ลาภ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B150964-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B150964-3/2    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B150964-4/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  69.B160964-1/1    คุณ ดนัย  ภูชาดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B160964-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  71.B160964-3/1    คุณ มังกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B160964-4/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  73.B170964-1/3    คุณ กฤตวรรธน์  ภาณุวิทย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B170964-2/1    คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B170964-3/2    คุณ ต้นพระสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  76.B170964-4/2    คุณ วิเชียร  จรรยาไพบูลย์ลาภ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  77.B180964-1/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B180964-2/3    คุณ ประพล  รัตนมาลา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  79.B180964-3/1    Lin Kiang hsi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  80.B180964-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.B200964-1/1    คุณ เอกชัย  งามวิทย์โรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B200964-2/3    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  83.B200964-3/1    คุณ วิชขัยวัตน์  ปัญญาสกุลวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B200964-4/4    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  85.B200964-5/9    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 2 รายการ

  86.B210964-1/1    คุณ พรชัย  พิพลพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.B210964-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  88.B210964-3/1    budapai 123  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B210964-4/3    คุณ เจษฎา  พรรณวษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  90.B240964-1/2    คุณ เกรียงไกร  อึ้งเจริญถาวร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  91.B240964-2/4    สุขนิยม แกลเลอรี่  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  92.B240964-3/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  93.B240964-4/1    คุณ เหลียง 588  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  94.B240964-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  95.B240964-6/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  96.B240964-7/2    คุณ ภูริทัต  เหมือนบุญลือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  97.B250964-1/1    คุณ กฤษณะ  บุญประดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  98.B250964-2/2    D.L Group  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  99.B250964-3/4    Amulet Teo  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

100.B270964-1/18  Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

101.B270964-2/3    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

102.B270964-3/3    คุณ หอมจันทน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

103.B270964-4/3    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

104.B270964-5/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

105.B270964-6/1    Raymond chong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

106.B270964-7/3    คุณ ชนิสา  ฐิติทรงภพ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

107.B270964-8/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

108.B280964-1/1    คุณ ณัฐวัฒน์  ครุฑไชยยันน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

109.B280964-2/1    คุณ นันท์พัทธ์  สุรริจิโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

110.B280964-3/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

111.B280964-4/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

112.B280964-5/10  คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

113.B280964-6/4    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

114.B280964-7/5    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

115.B290964-1/3    JM CHAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

116.B290964-2/2    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

117.B290964-3/8    คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

118.B290964-4/1    คุณ บุญส่ง  วัดสง่า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

119.B290964-5/4    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

120.B290964-6/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

121.B300964-1/2    Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

122.B300964-2/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

123.B300964-3/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

124.B300964-4/3    Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

125.B300964-5/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

126.B300964-6/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020864-1/6    คุณ อรรนพ  ชื่นสมถ้อย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    2.B030864-1/2    Jonathan  Tham  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B040864-1/3    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B040864-2/3    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B040864-3/1    คุณ ประยูร  ศิริทรัพย์ภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040864-4/1    ไฟไฟ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B040864-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    8.B050864-1/4    Tang  Yuan  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    9.B050864-2/4    ไฟไฟ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  10.B050864-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050864-4/7    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  12.B050864-5/9    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  13.B090864-1/7    RB THAI Amulet  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  14.B100864-1/1    Gene  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B100864-2/1    Chuan Chuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B100864-3/1    SK Ong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B100864-4/36  เงิน ทอง  ส่งตรวจสอบ 36 รายการ, แท้ 27, ไม่แท้ 9 รายการ

  18.B100864-5/1    คุณ นครินทร์ ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B100864-6/3    คุณ บี เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B100864-7/3    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B100864-8/1    คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B100864-9/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B110864-1/9    Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  24.B110864-2/8    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B110864-3/7    คุณ เชน  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B110864-4/4    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  27.B120864-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B120864-2/5    budapai 123  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B120864-3/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B120864-4/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B120864-5/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B120864-6/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B120864-7/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B120864-8/1    คุณ ชิชยนนท์  แพทย์พิทักษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B120864-9/2    คุณ ต้น พระสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B120864-10/4  สยามรุ่งโรนจ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  37.B120864-11/2  คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B120864-12/3  คุณ เอกณัฏฐ์  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B120864-13/1  คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B140864-1/6    คุณ ปฏิญญา  ภิญโญบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  41.B140864-2/3    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  42.B140864-3/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B140864-4/2    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  44.B140864-5/2    คุณ ณัฐพล  เป้าสร้อย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  45.B140864-6/1    STASG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B140864-7/1    NANA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B140864-8/8    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  48.B140864-9/9    คุณ ปราโมทย์  กิ่งแก้ว  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 5 รายการ

  49.B140864-10/3  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B140864-11/2  คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B140864-12/4  คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  52.B160864-1/1    คุณ อิทธิกร  หมีทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B160864-2/1    คุณ ภรัณยู  จิรภัทรพสิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B160864-3/25  Wilson Thai Amulet  ส่งตรวจสอบ 25 รายการ, แท้ 24, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B160864-4/9    เวทาสากุ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 8 รายการ

  56.B160864-5/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B160864-6/1    เจเอส พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B160864-7/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  59.B160864-8/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B170864-1/4    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  61.B170864-2/2    Plug Club  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  62.B170864-3/8    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  63.B170864-4/1    คุณ เปี๊ยกเขียว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B180864-1/7    Felix Makmur  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B180864-2/1    Sunes  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B180864-3/5    Mr. โอ๋  พระราม 2  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  67.B180864-4/1    คุณ ศักดิ์ดา  ปราณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B180864-5/31  เงิน ทอง  ส่งตรวจสอบ 31 รายการ, แท้ 22, ไม่แท้ 9 รายการ

  69.B180864-6/3    Tang  Yuan  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  70.B180864-7/9    ไฟไฟ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  71.B190864-1/2    เฮง คุณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B190864-2/3    คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  73.B190864-3/1    คุณ บี เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B190864-4/9    คุณ เมฆ สาธุ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 5 รายการ

  75.B200864-1/1    Mr. SU YI CHEN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B200864-2/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  77.B200864-3/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B200864-4/4    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  76.B210864-1/4    คุณ ปัญญา  เกตุมณี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  77.B210864-2/1    คุณ ศักดิ์นรินทร์  วิทยศักดิ์พันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B210864-3/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  79.B210864-4/3    CAT TO GO HOME  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  80.B210864-5/2    จ.ส.อ. เศรษฐโชค  พุทถนอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B210864-6/1    คุณ ยงยุทธ  ชีแวง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  82.B230864-1/1    คุณ ตองยศ  ศรีสอาด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  83.B230864-2/2    คุณ นันทนา  ล้อเจริญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  84.B230864-3/3    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  85.B240864-1/3    คุณ ไนซ์  คลองหลวง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  86.B240864-2/3    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  87.B240864-3/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  88.B240864-4/1    คุณ กัมโพช  ตราชู  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  89.B240864-5/4    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  90.B240864-6/2    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  91.B240864-7/11  คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 2 รายการ

  92.B250864-1/3    คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  93.B250864-2/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ,  รายการ

  94.B250864-3/12  RB Thai Amulet  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 11 รายการ

  95.B260864-1/3    Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  96.B260864-2/3    คุณ เชน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  97.B260864-3/7    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  98.B260864-4/1    ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์  ช่ออ่อน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B260864-5/3    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

100.B260864-6/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

101.B260864-7/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

102.B260864-8/2    คุณ จักรพันธ์  บัวพุทธ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

103.B260864-9/4    คุณ เอกณัฏฐ์  เหลืองแดง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

104.B260864-10/8  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

105.B260864-11/9  Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

106.B260864-12/1  Tay Yee Ming  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

107.B260864-13/3  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

108.B270864-1/2    คุณ อนันต์  อรเพ็ชร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

109.B270864-2/3    K  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

110.B270864-3/1    SK Ong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

111.B270864-4/3    เงิน ทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

112.B270864-5/2    Michael  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

113.B270864-6/1    Raymong Yee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

114.B270864-7/2    Tang  Yuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

115.B270864-8/8    คุณ เมฆ สาธุ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 6 รายการ

116.B270864-9/3    คุณ มิแลนดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

117.B280864-1/5    Mr. โอ๋  พระราม 2  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

118.B280864-2/1    คุณ ไนซ์  คลองหลวง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

119.B280864-3/1    คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

120.B280864-4/1    หอมจันทน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

121.B280864-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

122.B300864-1/2    คุณ ภัทริน  ลือศิริวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1รายการ

123.B300864-2/1    คุณ ชุมพล  กุลกัลยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

124.B300864-3/3    คุณ เจษฎา  พรรณวษา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

125.B300864-4/3    คุณ นักรบ  ต้นวีรพงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

126.B300864-5/1    คุณ วิเชียร  จรรยาไพบูลย์ลาภ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

127.B300864-6/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

128.B310864-1/2    คุณ จิ้กโก๋  ถึงไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

129.B310864-2/3    Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

130.B310864-3/2    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

131.B310864-4/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

132.B310864-5/2    คุณ พล  ปราการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

133.B310864-6/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

134.B310864-7/3    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

135.B310864-8/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030764-1/4    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    2.B030764-2/1    คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B030764-3/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030764-4/1    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030764-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    6.B030764-6/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    7.B030764-7/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030764-8/3    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    9.B030764-9/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B030764-10/1  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050764-1/7    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  12.B060764-2/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B060764-3/2    STASG  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B060764-4/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B060764-5/1    tojang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B060764-6/2    Mr. Sai Minh Dai  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  17.B060764-7/5    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  18.B070764-1/2    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B070764-2/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B070764-3/1    NA NA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070764-4/1    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B070764-5/1    คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B070764-6/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B080764-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B080764-2/1    คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B080764-3/5    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  27.B080764-4/3    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B080764-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B090764-1/5    Amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B090764-2/5    Themistz  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B100764-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B100764-3/1    คุณ ตะวัน  ห่างสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B100764-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B120764-1/11  คุณ อรรนพ  ชื่นสมถ้อย  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  35.B120764-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B140764-1/1    คุณ สุพันนา  สิริจันแดง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B140764-2/1    คุณ ธนภูมิ  ภัคพลนิมิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B140764-3/1    Mr. Dong Zhe  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B140764-4/3    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  40.B140764-5/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B140764-6/3    คุณ หนึ่ง  เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B140764-7/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.B140764-8/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B140764-9/8    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  45.B150764-1/8    คุณ วิริยะ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  46.B150764-2/3    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  47.B150764-3/6    คุณ ภพ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B150764-4/21  Bicentennial Trading Pte.Ltd.  ส่งตรวจสอบ 21 รายการ, แท้ 21 รายการ

  49.B150764-5/1    Iris L.  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B150764-6/1    chanchoy  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B150764-7/1    Edwin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B150764-8/1    Wilson Thai Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B150764-9/16  เงิน ทอง  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  54.B150764-10/17SK Ong  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 17 รายการ

  55.B150764-11/8  เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  56.B150764-12/4  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  57.B160764-1/1    คุณ จิรศักดิ์  วายุภักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B170764-1/1    ร้านนํ้าเพชรพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B170764-2/1    คุณ พฤฒิพงษ์  ศิริสาคร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B170764-3/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B170764-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  62.B170764-5/1    Jacky  Koay  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B170764-6/1    Ryan  Goh  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B170764-7/1    Ken  Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B170764-8/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B170764-9/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  67.B170764-10/9  budapail 123  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

  68.B190764-1/3    พ.ต.ท. ทรงพล  พูลพิพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  69.B190764-2/2    คุณ จอมชัย  พัชรพงษ์ศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  70.B190764-3/1    คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B190764-4/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B190764-5/1    คุณ สุริยัน  แสงแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B190764-6/1    เจเอส พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  74.B200764-1/4    คุณ วิริยะ  ศรีสุข  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  75.B200764-2/1    คุณ ขรรค์ชัย  แก้วมุสิก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B200764-3/8    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  77.B200764-4/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  78.B210764-1/2    Heaven Collector  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B210764-2/5    คุณ มนต์ศักดิ์  ถุงทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  80.B210764-3/1    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.B210764-4/2    Mr. Chen  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  82.B210764-5/2    คุณ กัมโพช  ตราชู  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  83.B220764-1/8    คุณ ภพ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  84.B220764-2/9    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  85.B220764-3/7    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 3 รายการ

  86.B220764-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  87.B240764-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  88.B240764-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  89.B240764-3/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  90.B240764-4/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  91.B240764-5/1    ไฟไฟ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  92.B240764-6/2    HG LEE  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  93.B240764-7/3    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  94.B240764-8/9    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 2 รายการ

  95.B260764-1/1    คุณ โอ  อุดร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  96.B260764-2/2    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  97.B270764-1/1    budapai 123  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  98.B270764-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  99.B270764-3/1    Xiao Hui  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

100.B280764-1/9    คุณ ไนซ์  คลองหลวง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 2 รายการ

101.B280764-2/1    คุณ ชนาพัทธ์  ทรงพุฒิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

102.B290764-1/2    เพชรพระกาฬ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

103.B310764-1/1    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

104.B310764-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B310764-3/3    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

106.B310764-4/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

107.B310764-5/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

108.B310764-6/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010664-1/4    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    2.B010664-2/1    คุณ แป้น ปตท.  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010664-3/1    คุณ นนทศักดิ์  คำเขื่อง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010664-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B010664-5/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B010664-6/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B010664-7/1    คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B010664-8/3    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B010664-9/2    คุณ ประยูร  ศิริทรัพย์ภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B010664-10/1  คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B010664-11/2  คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B010664-12/3  คุณ ชวลิต  กระจ่างศิริศิลป์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  13.B010664-13/12คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 3 รายการ

  14.B020664-1/1    คุณ สิรวิชญ์  เตชะธนบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B020664-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B020664-3/1    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B020664-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B020664-5/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B020664-6/8    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B030664-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B030664-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B030664-3/4    คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวณิช  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  23.B030664-4/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  24.B040664-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B040664-2/1    คุณ โอ  อุดร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B050664-1/1    Te Li U  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B050664-2/1    คุณ ฐาปนัต  บัวภิบาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B050664-3/3    Ty 888  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  29.B050664-4/2    คุณ เอนก  ทวีวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B050664-5/1    STASG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B050664-6/12  Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 12 รายการ

  32.B050664-7/5    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  33.B050664-8/1    คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B050664-9/1    คุณ กฤตวรรณ  อุ่นจิตติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B050664-10/1  คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B050664-11/3  คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  37.B050664-12/1  คุณ จันทนา  สุนีราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B050664-13/7  คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  39.B050664-14/7  Vincent  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  40.B070664-1/2    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B070664-2/2    The mistz  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B070664-3/1    Shan En Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B070664-4/5    LEK  DIGITALPHOTO  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  44.B070664-5/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B070664-6/9    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 6 รายการ

  46.B080664-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B080664-2/3    Mr. Teerawut  Teerapapsakulwong  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  48.B090664-1/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B090664-2/3    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  50.B090664-3/2    คุณ นนทศักดิ์  คำเขื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B090664-4/5    ปกป้อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  52.B090664-5/4    คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  53.B090664-6/4    คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวณิช  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  54.B090664-7/1    คุณ เฉิน  เฮงเฮง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  55.B090664-8/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  56.B100664-1/2    คุณ อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  57.B100664-2/20  คุณ อรรนพ  ชื่นสมถ้อย  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 8 รายการ

  58.B100664-3/2    คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B100664-4/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  60.B100664-5/1    SOON SOON TAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B100664-6/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  62.B110664-1/3    คุณ สยุมภู  แสงอรุณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  63.B110664-2/1    คุณ รังสรร  คชสาร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B120664-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B120664-2/2    คุณ ฐิติวงศ์  รุ่งรัตนนภากุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  66.B120664-3/3    Vincent  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B120664-4/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B120664-5/2    คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  69.B120664-6/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  70.B120664-7/1    Ywl Thai  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  71.B120664-8/1    คุณ สุภักษร  ห้อไธสง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B120664-9/2    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B120664-10/1  คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B140664-1/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B140664-2/3    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  76.B140664-3/1    คุณ ก่อเกียรติ  ทองวณิชนิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B160664-1/3    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  78.B160664-2/3    คุณ พงศ์ปณต  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  79.B160664-3/16  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  80.B170664-1/1    Mr. MAO JING ROMG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  81.B170664-2/1    คุณ ตุ๊ก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  82.B180664-1/2    คุณ เกรียงศักดิ์  อินต๊ะโมกข์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  83.B190664-1/1    คุณ สยุมภู  แสงอรุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  84.B190664-2/1    คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  85.B190664-3/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  86.B190664-4/8    Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  87.B210664-1/2    คุณ สุรศักดิ์  รอสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  88.B210664-2/1    คุณ โอ  อุดร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  89.B210664-3/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  90.B220664-1/3    คุณ ธนภณ  ภาณุวิทย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  91.B220664-2/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  92.B220664-3/1    คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  93.B220664-4/2    คุณ ธนภัทร  คงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  94.B220664-5/2    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  95.B240664-1/1    คุณ สมบูรณ์  การโพธิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  96.B240664-2/1    ร้อยเอก พลัฏฐ์  เขมศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  97.B240664-3/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  98.B240664-4/1    คุณ วรพจน์  นันทเสนีย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  99.B250664-1/1    คุณ ธนภณ  ภาณุวิทย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

100.B250664-2/1    คุณ ชิณษุพงศ์ ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

101.B250664-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

102.B250664-4/9    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 4 รายการ

103.B260664-1/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

104.B260664-2/1    คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

105.B260664-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

106.B260664-4/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

107.B260664-5/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

108.B260664-6/2    คุณ สยุมภู  แสงอรุณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

109.B280664-1/2    คุณ รัฐนนท์  ห้องสินหลาก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

110.B280664-2/2    คุณ คิม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

111.B280664-3/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

112.B290664-1/1    คุณ ต้อง  นนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

113.B290664-2/1    คุณ ศุภเชษฐ์  เฉยฉิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

114.B290664-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

115.B290664-4/5    สยามรุ่งโรจน์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

116.B290664-5/10  คุณ แม็กซ์  คลองสี่  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

117.B300664-1/1    Pipong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

118.B300664-2/6    Fu Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040564-1/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B040564-2/1    คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B040564-3/3    คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B040564-4/5    คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B040564-5/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B040564-6/3    คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    7.B050564-1/4    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, รายการ

    8.B080564-1/3    คุณ ธีรวุฒิ  ธีรภาพสกุลวงศ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    9.B100564-1/1    คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B110564-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B110564-2/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B110564-3/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  13.B110564-4/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B110564-5/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B110564-6/2    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B130564-1/2    คุณ เศรษฐโชค  พุทถนอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B130564-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B130564-3/6    คุณ สวรรค์  พวงพิกุล  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  19.B130564-4/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B130564-5/13  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  21.B130564-6/19  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 19 รายการ, แท้ 19 รายการ

  22.B150564-1/1    คุณ ธีรวุฒิ  ธีรภาพสกุลวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B150564-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B150564-3/1    คุณ ธนกฤต  ฤทธิ์สืบเชื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B150564-4/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B150564-5/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B150564-6/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B150564-7/5    Ahso  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  29.B170564-1/1    คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B170564-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B170564-3/1    คุณ ธนาภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B170564-4/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B170564-5/8    คุณ อภิวัฒน์  ชนกศรีทอง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 4 รายการ

  34.B170564-6/4    คุณ โอ  อุดร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  35.B180564-1/2    Jacky  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  36.B180564-2/6    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  37.B180564-3/1    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B180564-4/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B180564-5/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B180564-6/1    คุณ นพรัตน์  ป้องคำรด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B180564-7/5    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  42.B190564-1/4    คุณ อนุชา  พาเหลา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B190564-2/2    คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B190564-3/1    คุณ อำนาจ  อ่อนน้อม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B200564-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B200564-2/28  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 28 รายการ, แท้ 28 รายการ

  47.B220564-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B220564-2/1    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B220564-3/2    คุณ ณัฏฐกร  เกตุนิธี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B220564-4/2    KING SPACE DESIGN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B240564-1/1    Pongpanot  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B240564-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B240564-3/1    คุณ ฟลุ๊ค  มายเฟรนด์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B240564-4/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  55.B250564-1/2    คุณ จรัญ  พิมปรุ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.B250564-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B250564-3/1    คุณ ก้องภพ  เจริญใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B250564-4/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  59.B250564-5/6    คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  60.B260564-1/3    ฤดูใบไม้ร่วง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  61.B260564-2/7    คุณ วริษฐา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  62.B260564-3/1    PK  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B260564-4/1    คุณ สิทธิพร  ตรีเทพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B270564-1/5    Danny  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  65.B270564-2/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010464-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010464-2/4    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020464-1/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B020464-2/1    คุณ ปฎิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B020464-3/28  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกืัอ  ส่งตรวจสอบ 28 รายการ, แท้ 22, ไม่แท้ 6 รายการ

    6.B030464-1/1    คุณ สุชาติ  ตาลุสา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030464-2/2    คุณ อภิรักษ์  ช้างปัด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B030464-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B030464-4/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B030464-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050464-1/2    คุณ ธรรญธร  นักบุญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B050464-2/2    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B050464-3/9    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B060464-1/2    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B060464-2/2    พ.ต.ท. สมชาย จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  16.B060464-3/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์ ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B080464-1/4    Ron Lim Xuenan  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  18.B080464-2/1    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010364-1/1    คุณ บุญตา  ประหยัดทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010364-2/4    คุณ สรรเพชญ  ขุนนุช  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B010364-3/20  เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, แท้ 19, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B010364-4/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020364-1/1    KWAI WING  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B020364-2/11  Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

    7.B030364-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030364-2/2    คุณ ฟลุ๊ค  สัตหีบ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B030364-3/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  10.B040364-1/3    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B050364-1/2    คุณ เมฆ  แสนเพื่อน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B050364-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B050364-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B050364-4/16  Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 16 รายการ

  15.B060364-1/4    ร้านแก้วตาดวงใจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  16.B060364-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060364-3/1    คุณ ต้น  อุทยาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B060364-4/3    คุณ อาร์เขต  ปรีชา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B060364-5/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B060364-6/2    คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B080364-1/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B080364-2/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B090364-1/1    คุณ จิม  อาทร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B100364-1/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B110364-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B130364-1/1    คุณ ไชยวัฒน์  อุ่มวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B130364-2/7    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B130364-3/10  Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B130364-4/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B130364-5/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  31.B130364-6/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  32.B130364-7/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  33.B130364-8/29  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 29 รายการ, แท้ 29 รายการ

  34.B130364-9/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  35.B150364-1/1    คุณ วิภาภรณ์  วชิมาเภท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B160364-1/4    คุณ สุธี  แก้วชะนะ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  37.B180364-1/18  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 17, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B180364-2/5    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  39.B200364-1/1    คุณ ณัฏฐกร  เกตุนิธี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B200364-2/2    Huang Yang Ru  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B200364-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B200364-4/1    คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B200364-5/6    Heng amulet  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

  44.B220364-1/2    Ben  Goh  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B220364-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B230364-1/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B230364-2/2    คุณ ณรงค์  ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  48.B250364-1/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B250364-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B270364-1/6    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  51.B270364-2/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B270364-3/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  53.B290364-1/14  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  54.B300364-1/1    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010264-1/5    Pongpanot  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    2.B010264-2/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B010264-3/17  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 7 รายการ

    4.B010264-4/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B010264-5/1    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B010264-6/1    คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B010264-7/3    คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B020264-1/1    ร้านแก้วตาดวงใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ 

    9.B020264-2/1    คุณ ต้น  อุทยาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B020264-3/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B020264-4/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B020264-5/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030264-1/1    คุณ กี้  พระนั่งเกล้า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B030264-2/2    คุณ ลักษณา  ชัยวินี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B040264-1/28  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 28 รายการ, แท้ 26, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B040264-2/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060264-1/1    คุณ ระมง  ทองมาลัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B060264-2/1    คุณ นายพรหม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B060264-3/3    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B060264-4/1    คุณ กรัญ  ระยอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B060264-5/1    คุณ เฟย ๆ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B080264-1/3    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B080264-2/1    คุณ เต่า  รามคำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B090264-1/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B090264-2/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B130264-1/2    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B130264-2/4    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B130264-3/3    คุณ พรชัย  โมฬี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B130264-4/1    Chew  Kooi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B130264-5/10  เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  31.B130264-6/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B130264-7/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B160264-1/1    คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B160264-2/2    คุณ จักรกฤช  คุณเฉย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B170264-1/5    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  36.B170264-2/3    คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  37.B170264-3/3    Wong Ka Lam  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  38.B180264-1/1    คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B200264-1/1    คุณ สุรเชษฐ  ปรักมาศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B200264-2/1    Jack Lim  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B200264-3/14  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  42.B220264-1/1    คุณ กิตติภัฎ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B220264-2/15  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040164-1/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B040164-2/3    คุณ แอร์  ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B040164-3/9    Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    4.B040164-4/9    Lifestyle Connect Sdn Bhd  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    5.B050164-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B050164-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B060164-1/23  คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 23 รายการ, แท้ 23 รายการ

    8.B060164-2/4    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    9.B070164-1/2    คุณ พัชรพงษ์  คงขำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B070164-2/4    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B090164-1/1    คุณ ชาคริต  บรรจงแต้ม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B090164-2/4    คุณ ฟลุ๊ค  สัตหีบ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  13.B090164-3/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  14.B110164-1/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  15.B120164-1/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B120164-2/3    คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  17.B120164-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B120164-4/2    คุณ พงศ์ปณต  ราชโส  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B120164-5/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B120164-6/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B130164-1/2    คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B130164-2/25  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 25 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B130164-3/1    Will  Lau  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B130164-4/6    Tan  Shunji  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  25.B140164-1/7    คุณ กมล  นาถมทอง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  26.B140164-2/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B140164-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B160164-1/1    คุณ พลอย  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B160164-2/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B160164-3/1    Chiraphat  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B160164-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B180164-1/2    Fo  Yuen  Hing  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B190164-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B190164-2/3    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B190164-3/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B190164-4/1    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B190164-5/15  Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  38.B200164-1/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B200164-2/1    คุณ พลอย  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B200164-3/1    คุณ กิตติกรณ์  ภูเลาสิงห์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B200164-4/3    คุณ เล็ก  เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B200164-5/1    ร้านแก้วตาดวงใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B210164-1/3    คุณ ไมตรี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  44.B210164-2/13  เฮง 168  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  45.B230164-1/1    คุณ พลอย  เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B230164-2/1    คุณ นพรัตน์  ป้องคำรด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B230164-3/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B230164-4/1    ร้านแก้วตาดวงใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B230164-5/2    CHA - AM  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  50.B230164-6/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B260164-1/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B260164-2/1    คุณ ณัฐกร  กัณฐวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B260164-3/1    คุณ ณัฏฐศักดิ์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  54.B270164-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B270164-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  56.B270164-3/1    คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

Scroll