ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2564

2021-01-08


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2564  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040164-1/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B040164-2/3    คุณ แอร์  ชุมพร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B040164-3/9    Heng  amulet  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    4.B040164-4/9    Lifestyle Connect Sdn Bhd  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    5.B050164-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B050164-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B060164-1/23  คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 23 รายการ, แท้ 23 รายการ

    8.B060164-2/4    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    9.B070164-1/2    คุณ พัชรพงษ์  คงขำ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B070164-2/4    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  11.B090164-1/1    คุณ ชาคริต  บรรจงแต้ม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B090164-2/4    คุณ ฟลุ๊ค  สัตหีบ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  13.B090164-3/10  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  14.B130164-1/3    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

Scroll