ข่าวสาร

ข่าว วันหยุดทำการช่วงเทศกาล สงกราน ประจำปี 2564

2021-03-29


ขอแจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์                                                

 

ทางบริษัทฯ จะหยุดในวันที่  11 - 15  เมษายน  2564  เริ่มรับงานใหม่ วันที่  16  เมษายน  2564  ในส่วนงานทางไปรษณีย์  จะรับเข้าพัสดุ วันสุดท้าย ในวันที่  7  เมษายน  2564  เท่านั้น  พัสดุที่ทางลูกค้าส่งมาถึงสำนักงานหลัง วันที่  7  เมษายน  2564  จะได้รับการตรวจสอบใน วันที่  16  เมษายน  2564

 

Scroll