ข่าวสาร

ข่าว ขอแจ้งการปิดรับบริการออกบัตรรับรองพระแท้ (ชั่วคราว)

2021-04-16


          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID-19  ในระรอกใหม่นี้ มีความรุนแรง ขยายไปเป็นวงกว้าง  ทางบริษัท นิตยสารพระจันทร์ จำกัด  จึงขอปิดรับการให้บริการออกบัตรรับรองพระแท้ เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564  และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาอย่างไร ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ไว้วางใจ ใช้บริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้มีสุขภาพแข็ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รอดพ้นจากโรค COVID-19 ด้วย

Scroll