ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *ส่งกลับพัสดุ EMS ประจำวัน* ปี 2566

2023-01-19


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์..............ED001418456TH

  2. คุณ ประเดิม..............ED001418460TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี..............ED001418473TH

  4. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED001418487TH

  5. คุณ เผ่าพงษ์..............ED001418495TH

  6. สามเณร กิตติโชค..............ED001418500TH

  7. คุณ วัรพล..............ED001418513TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฎฐศักย์..............ED980399371TH

  2. คุณ เก่ง..............ED980399385TH

  3. คุณ ศํกดิ์สิทธิ์..............ED980399399TH

  4. คุณ ชัยณรงค์..............ED980399408TH

  5. คุณ ภัทรประสงค์..............ED980399411TH

  6. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED980399425TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี..............ED980355296TH

  2. คุณ ธนวัฒน์..............ED980355305TH

  2. คุณ ชัยณรงค์..............ED980355319TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์..............ED980355322TH

  5. คุณ เจษฎา..............ED980355336TH

  6. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED980355340TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 ตุลาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อดุลย์..............ED951114868TH

  2. คุณ คณาบุษย์..............ED951114871TH

  3. คุณ ธนกิจ..............ED951114885TH

  4. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED951114899TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี..............ED951114908TH

  6. คุณ ธิติ..............ED951114911TH

  7. คุณ ธนวัฒน์..............ED951114925TH

  8. KUN..............ED951114939TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิเชษฐ์..............ED921516085TH

  2. คุณ สุภัทท์..............ED921516094TH

  3. คุณ ศุภชัย..............ED921516103TH

  4. คุณ ณรงค์ศักดิ์..............ED921516117TH

  5. คุณ ณัฎฐศักย์..............ED921516125TH

  6. คุณ ธนวัฒน์..............ED921516134TH

  7. คุณ ธนชัย..............ED921516148TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อดุลย์..............ED889981595TH

  2. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED889981604TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 ตุลาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย..............ED889933776TH

  2. คุณ ปรานต์..............ED889933780TH

  3. คุณ ณัฎฐศักย์..............ED889933793TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 กันยายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 กันยายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จักรพันธ์..............ED858303228TH

  2. คุณ สิทธิวัฒน์..............ED858303231TH

  3. คุณ กำชัย..............ED858303245TH

  4. คุณ พัชรี..............ED858303259TH

  5. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED858303262TH

  6. คุณ อดุลย์..............ED858303276TH

  7. คุณ ศุภชัย..............ED858303280TH

  8. สามเณร กิตติโชค..............ED858303293TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี..............ED858303302TH

10. คุณ ชัยณรงค์..............ED858303316TH

11. คุณ คนึงนิจ..............ED858303320TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED795885119TH

  2. คุณ จักรกฤช..............ED795885122TH

  3. คุณ ต้นตระการณ์..............ED795885136TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี..............ED795885140TH

  5. คุณ ปัจฉิม..............ED795885153TH

  6. คุณ สช้าง..............ED795885167TH

  7. สามเณร กิตติโชค..............ED795885175TH

  8. คุณ ภูสิษฐ์..............ED795885184TH

  9. คุณ ศักนาถ..............ED795885198TH

10. คุณ ชัยณรงค์..............ED795885207TH

11. คุณ สุภัทท์..............ED795885215TH

12. คุณ ธนวัฒน์..............ED795885224TH

13. คุณ เพ็ญรัตน..............ED795885238TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุภัทท์..............ED772897697TH

  2. คุณ ธรรญธร..............ED772897706TH

  3. คุณ จักรพันธ์..............ED772897710TH

  4. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED772897723TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี..............ED772897737TH

  6. คุณ ธานาธร..............ED772897745TH

  7. คุณ อ้อม..............ED772897754TH

  8. คุณ เชษฐา..............ED772897768TH

  9. คุณ ธนวัฒน์..............ED772897771TH

10. คุณ อดุลย์..............ED772897785TH

11. คุณ สมชาย..............ED772897799TH

12. สามเณร กิตติโชค..............ED772897808TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์..............ED738099026TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธรรญธร..............ED738091583TH

  2. Turbolim..............ED738091597TH

  3. คุณ อดุลย์..............ED738091606TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์..............ED738091610TH

  5. คุณ ศุภชัย..............ED738091623TH

  6. คุณ ประเดิม..............ED738091637TH

  7. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED738091645TH

  8. สามเณร กิตติโชค..............ED738091654TH

  9. คุณ ธานาธร..............ED738091668TH

10. คุณ ณัฐพล..............ED738091671TH

11. คุณ ตู่..............ED738091685TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. สามเณร กิตติโชค..............ED738050252TH

  2. คุณ ปิยนันท์..............ED738050266TH

  3. คุณ Xie Kun..............ED738050270TH

  4. คุณ ธนวัฒน์..............ED738050283TH

  5. คุณ สุรพล..............ED738050297TH

  6. คุณ พิมพ์ภัทรี..............ED738050306TH

  7. คุณ ..............ED738050310TH

  8. คุณ องอาจ..............ED738050323TH

  9. คุณ ณัฎฐศักดิ์..............ED738050337TH

10. คุณ เพ็ญรัตน..............ED738050345TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนวัฒน์..............ED708634502TH

  2. คุณ อมลณัฐ..............ED708634516TH

  3. คุณ ประเดิม..............ED708634520TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี..............ED708634533TH

  5. Priesta..............ED708634547TH

  6. คุณ ชัยณรงค์..............ED708634555TH

  7. คุณ วารุฒ..............ED708634564TH

  8. คุณ คนึงนิจ..............ED708634578TH

  9. คุณ เผ่าพงษ์..............ED708634581TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปรานต์..............ED709736074TH

  2. Xie..............ED709736088TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สืบศักดิ์..............ED649724156TH

  2. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ..............ED649724160TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED649724173TH

  4. คุณ ราตรี  ดีบู่..............ED649724187TH

  5. คุณ ชลิต..............ED649724195TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..............ED649724200TH

  7. คุณ กฤตมาส..............ED649724213TH

  8. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ..............ED649724227TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED649724235TH

10. คุณ พิสุทธิ์..............ED649724244TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญรัตน์..............ED622749993TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุกัญญา..............ED567872799TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED567872808TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา..............ED567872811TH

  4. คุณ ต้นตระการณ์..............ED567872825TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..............ED567872839TH

  6. คุณ ธานาธร  นันทวรากร..............ED567872842TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คนึงนิจ  เจริญศรี..............ED584290793TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED584290802TH

  3. คุณ นภดล  โพธิ์แสงดา............ED584290816TH

  4. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ..................ED584290820TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.............ED584290833TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ......ED584290847TH

  7. พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข....ED584290855TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED559449739TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล..........................ED559449742TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ..........................ED559449756TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์....................ED559449760TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.......................ED559449773TH

  6. พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข..............ED559449787TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.........................ED559449795TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.............ED559404940TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..............ED559404953TH

  3. คุณ ธรรณธร  นักบุญ..............ED559404967TH

  4. คุณ ภูกมล  วงษ์ศรีแก้ว..............ED559404975TH

  5. คุณ ปิยนันท์  จันทสรณ์..............ED559404984TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..............ED559404998TH

  7. คุณ ณัฐพล  มุกดา..............ED559405004TH

  8. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์..............ED559405018TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 เมษายน 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED498415796TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED498415805TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.............ED498415819TH

  4. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.............ED498415822TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา.............ED498415836TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.............ED498415840TH

  7. คุณ วสันต์.............ED498415853TH

  8. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.............ED498415867TH

  9. คุณ ณรงค์.............ED498415875TH

10. คุณ .............ED498415884TH

11. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.............ED498415898TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประกอบ  ทองเขาอ่อน..............ED472929405TH

  2. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา...................ED472929414TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......................ED472929428TH

  4. คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ...................ED472929431TH

  5. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์...........ED472929445TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล....................ED472929459TH

  7. คุณ ฐาปกรณ์  หินเธาว์...................ED472929462TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล........................ED472929476TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.................ED448697745TH

  2. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.....................ED448697754TH

  3. คุณ ธนารัตน์  บุณฑริกชาติ.............ED448697768TH

  4. คุณ นพดล  พูลพุทธพงษ์................ED448697771TH

  5. คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ...................ED448697785TH

  6. คุณ ธรรญธร  นักบุญ.....................ED448697799TH

  7. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......................ED448697808TH

  8. คุณ วสันต์...................................ED448697811TH

  9. คุณ ธานาธร  นันทวรากร....................ED448697825TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.................ED435756578TH

  2. คุณ ชัยณรงค์............ED435756581TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล...............ED435756595TH

  4. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.............ED435756604TH

  5. คุณ ต้นตการณ์  ศรีฉัตรใจ...........ED435756618TH

  6. คุณ ปรานต์  รักสัตย์................ED435756621TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มีนาคม 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.................ED376287911TH

  2. Mr. Yong.................ED376287925TH

  3. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา.................ED376287939TH

  4. คุณ ธานาธร  นันทวรากร.................ED376287942TH

  5. คุณ ภาณุวัส.................ED376287956TH

  6. คุณ เจษฎา.................ED376287960TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.................ED376287973TH

  8. คุณ ทศพร.................ED376287987TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ องอาจ................ED385685531TH

  2. คุณ ศุภกร.................ED385685545TH

  3. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.............ED385685559TH

  4. คุณ ธีรวัฒน์................ED385685562TH

  5. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา................ED385685576TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ................ED385685580TH

  7. คุณ วัฒน์จิรชัย.............ED385685593TH

  8. คุณ ปัญญา..................ED385685602TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.....................ED385685616TH

 10.คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.................ED385685620TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราตรี  ดีบู่...........ED385623523TH

  2. คุณ อนาวิล  บุรีสวัสดิ์...........ED385623537TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED385623545TH

  4. คุณ ชุติเดช  รจิตเนติธร...........ED385623554TH

  5. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED385623568TH

  6. คุณ มานพ  ศรีโสภณ...........ED385623571TH

  7. ส.อ. กนกศักดิ์  ดำนิล...........ED385623585TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย...........ED359632249TH

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี...........ED359632249TH

  3. คุณ ธนาธร  นันทวรากร...........ED359632249TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...........ED359632249TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ...........ED359632249TH

  6. คุณ สะอาด...........ED359632249TH

  7. คุณ บอส...........ED359632306TH

  8. คุณ ราตรี  ดีบู่...........ED359632310TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ...........ED359632323TH

10. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ...........ED359632337TH

11. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED359632345TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED359632354TH

13. คุณ ธนบดี...........ED359632368TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มณฑล...........ED328933155TH

  2. คุณ วันชัย...........ED328933164TH

  3. คุณ กิตติภูมิ...........ED328933178TH

  4. คุณ ช่อหทัย...........ED328933181TH

  5. คุณ ชัยณรงค์...........ED328933195TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED328933204TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ...........ED328911985TH

  2. คุณ สุรศักดิ์...........ED328911994TH

  3. คุณ ปิยคเณศ...........ED328912005TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์...........ED328912014TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม...........ED328912028TH

  6. คุณ อนุสรณ์...........ED328912031TH

  7. คุณ สุธี  แก้วชะนะ...........ED328912045TH

  8. คุณ ธนภัทร...........ED328912059TH

  9. คุณ วรพจน์  แสงระ...........ED328912062TH

10. คุณ ทศพร...........ED328912076TH

11. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง...........ED328912080TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ถาวร  บุญอาจ...........ED308132028TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย...........ED308132031TH

  3. คุณ ธานาธร  นันทวรากร...........ED308132045TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED308132059TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล...........ED308132062TH

  6. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา...........ED308132076TH

  7. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED308132080TH

  8. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข...........ED308132093TH

  9. คุณ ชัยณรงค์...........ED308132102TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...........ED308132116TH

11. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว...........ED308132120TH

12. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ...........ED308132133TH

13. คุณ ธีระพล  ใยดี...........ED308132147TH

14. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน...........ED308132155TH

15. คุณ ศุภกร  สมพฤกษ์...........ED308132164TH

Scroll