รายการพระเครื่อง

ชื่อ รูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จมูกโด่งๆๆ รุ่นนี้ออกที่วัดพระธาตุน้อย เลี่ยมทองอย่างหนา
ชื่อพระ รูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จมูกโด่งๆๆ รุ่นนี้ออกที่วัดพระธาตุน้อย เลี่ยมทองอย่างหนา
รายละเอียดพระ รูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จมูกโด่งๆๆ  รุ่นนี้ออกที่วัดพระธาตุน้อย เลี่ยมทองอย่างหนา จัดสร้างขึ้นในวาระที่ก่อสร้างพระเจดีย์วัดธาตุน้อย (วัดจันดี)  องค์นี้สภาพสวย ผิวเดิมๆ รายละเอียดคมกริ๊บ

วัดธาตุพระน้อย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ไหว้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของปักษ์ใต้  พ่อท่านคล้ายที่วัดธาตุน้อยที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดตรังมากนัก  ไม่ว่าจะสมัยไหน ๆ ก็ตามแต่  วัดก็ยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่   ที่พุทธศาสนิกชนทั่ว ๆ ไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมไปถึงการใช้วัดเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจในการปฏิบัติธรรมอีกด้วย  ศาสนภายในวัดก็มีมากมายทั้งอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ แต่บางวัดก็ยังมีศาสนสถานอื่น ๆ อีก เช่น พระปรางค์เจดีย์  ฯลฯ  วัดธาตุน้อยก็เป็นอีกวัดหนึ่ง  ที่มีเจดีย์ ฯลฯ  วัดธาตุน้อยก็เป็นอีกวัดหนึ่ง  ที่มีเจดีย์มีลักษณะเช่นเดียวกัน กับพระบรมธาตุที่วัดพระธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านโบราณคดี  และประวัติศาสตร์  เนื่องด้วยวัดพระธาตุน้อย  มีพระโบราณคดีและประวัติศาสตร์  เนื่องด้วยวัดพระธาตุน้อย  มีพระธาตุเจดีย์ที่มีรูปแบบเดียวกันกับพระธาตุเจดีย์ในวัดพระธาตุในตัวเมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  และเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้มีลักษณะเป็นการจำลองพระและเป็นสถาปัตยภรรมที่ได้มีลักษณะเป็นการจำลองพระ บรมธาตุ  จ. นครศรีธรรมราช   เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีย์ทรงลังกา  ฐานด้านกว้างด้านละ  27  เมตร  สูง  70 เมตร   องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปลียอดแบ่งเป็น  3 ช่วง  ช่วงแรกทาสีขาว  องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปลียอดแบ่งเป็น  3  ช่วง  ช่วงแรกทาสีขาว   ช่วงกลางหุ้มโมเสด ช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำหนัก  400 บาท

    ปัจจุบันสรีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์  ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์อยู่ในองค์พระเจดียสถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย อีกด้วยและก่อนขึ้นไปมนัสการพ่อท่านคล้ายที่ตัวเจดีย์จะเห็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ของวัดสวยงามศิลป์สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งก่ออิฐถือปูนและลงสีอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นสถานปัตยกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีความงดงามมาก

    เนื่องจากวัดเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนถึงทำให้วัดธาตุน้อยเป็นสถานที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดที่ใกล้เคียง  รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มาสักการบูชากันและยิ่งวัดธาตุน้อย  มีสังขารพ่อท่านคล้าย  ซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน  ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น

    จะเห็นได้ว่า   วัดธาตุน้อยมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อชนรุ่นหลังมากมายอีกทั้งที่มีรูปแบบที่สวยงามทั้งเป็นอนุสรณ์ สถานของพ่อท่านคล้ายอีกด้วย  จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์หวงแหนไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป ได้ชื่นชมในความสวยงามของสถาปัตยกรรมและใช้ในการศึกษากันต่อไป
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2021-02-04
ยอดเข้าชม 394 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll