รายการพระเครื่อง

ชื่อ กริ่งหลวงพ่อวิริยังค์
ชื่อพระ กริ่งหลวงพ่อวิริยังค์
รายละเอียดพระ กริ่งหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับมั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย ปีวอก ตรงกับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2463 หรือหากนับวันแบบสากลจะเป็นปี พ.ศ. 2464 ณ สถานีรถไฟปากเพรียว จังหวัดสระบุรี โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน จากนั้นครอบครัวท่านย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ บ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อวิริยังค์ มีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก ได้ติดตามศึกษาธรรมะจากหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ซึ่งท่านนั้น เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งสายวัดป่า และเริ่มต้นชีวิตสายทางธรรม ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี โดยบวชเป็นตาปะขาว ก่อนที่หนึ่งปีให้หลังจะบรรพชาเป็นสามเณร หลวงพ่อวิริยังค์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ขณะอายุ 20 ปี ณ วัดทรายงาม บ้านหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองสุข สุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา สิรินฺธโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี จากนั้น ท่านได้ติดตามพระอาจารย์ ธุดงค์เป็นเวลา 8 ปี ก่อนได้พบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อวิริยังค์ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฎฐาก และ ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้ง ได้จดคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ ต่อมาท่านได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณชน ในหนังสือที่ชื่อว่า "มุตโตทัย" ในชีวิตแห่งร่มกาสาวพัสตร์ หลวงพ่อวิริยังค์ สร้างวัดหลายแห่ง ที่สำคัญคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ท่านเป็นประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา และได้สร้างวัดไทยในแคนนาดา 6 แห่ง ส่วนในไทยสร้างวัด 15 วัด วิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง รวมทั้งในโอกาสกับเด็กๆ โดยการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการประทีปเด็กไทย กว่า 5000 แห่งทั่วประเทศ และได้มีการจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิ เพื่อความสันติสุขของโลก 1. ในการเผยแพร่ธรรมะคำสอน หลวงพ่อวิริยังค์ มีหนังสือที่ท่านเขียน รวม 11 เล่ม ได้แก่ มุตโตทัย บันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2. ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ 3. ชีวิตต้องสู้ 4. คุณค่าของชีวิต 5. พระพุทธรูปหยกเขียว 6. 5 ฉลอง 7. หลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม เล่ม 1,2,3 8. หลักสูตรครูสมาธิ – ชั้นสูง 9. หลักสูตรญาณสาสมาธิ 10. หลักสูตรอุตตมสาสมาธิ 11. ใต้สามัญสำนึก ในส่วนสมณศักดิ์ หลวงพ่อวิริยังค์ ได้ดำรงสมณศักดิ์ ตั้งแต่ช่วงปี 2498 ตามลำดับดังนี้ พ.ศ. 2498 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระครูญาณวิริยะ พ.ศ. 2510 เป็นพระราชาคณะยกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระญาณวิริยาจารย์[ พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระราชธรรมเจติยาจารย์ วิมลญาณภาวิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2553 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระธรรมมงคลญาณ สีลาจารวัตรวิมล โสภณวิเทศศาสนดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระพรหมมงคลญาณ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิญาณโสภณ โกศลวิเทศศาสนดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี นับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2563 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพพัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี[7] หลวงพ่อวิริยังค์ ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ วันอังคารร์ที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน พรรษา 80 ขอน้อมกราบส่งหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สู่แดนพระนิพพาน “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-6278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2021-05-02
ยอดเข้าชม 216 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll