รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญมหาอุตม์หลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา(จุ้มปะ) จ.สงขลาเหรียญสี่เหลี่ยมปั๊มได้คมชัด จมูกเต็มสวย ตำหนิพิมพ์ถูกต้อง เม็ดไข่ปลารอบเหรียญติดครบถ้วน ตัวอักขระและเสี้ยนกระดานคมชัด ผิวเดิมๆ สวยมากๆๆ
ชื่อพระ เหรียญมหาอุตม์หลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา(จุ้มปะ) จ.สงขลาเหรียญสี่เหลี่ยมปั๊มได้คมชัด จมูกเต็มสวย ตำหนิพิมพ์ถูกต้อง เม็ดไข่ปลารอบเหรียญติดครบถ้วน ตัวอักขระและเสี้ยนกระดานคมชัด ผิวเดิมๆ สวยมากๆๆ
รายละเอียดพระ เหรียญมหาอุตม์หลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา(จุ้มปะ) จ.สงขลาเหรียญสี่เหลี่ยมปั๊มได้คมชัด จมูกเต็มสวย ตำหนิพิมพ์ถูกต้อง เม็ดไข่ปลารอบเหรียญติดครบถ้วน ตัวอักขระและเสี้ยนกระดานคมชัด ผิวเดิมๆ สวยมากๆๆ

เหรียญประสบการณ์เหรียญดังของหลวงพ่อเล็ก ศิษย์สร้างถวายปี 2519 ซึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อเล็กมากที่สุด ศิษย์สายนี้ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า”รุ่นมหาอุด” มีประสบการณ์มากเช่นคงกระพัน แคล้วคลาด และมหาอุด จำนวนสร้างเหรียญรุ่นนี้ประมาณ 2519 เหรียญ เป็นเหรียญที่หลวงพ่อเล็ก ได้ลงอักขระแผ่นยันต์จำนวนหลายร้อยแผ่น นำมาหลอมเป็นชนวนโลหะของเหรียญรุ่นนี้และท่านปลุกเสกเดี่ยวตามแบบโบราณตั้งแต่ฤกษ์ตามวันต่างๆ หลวงพ่อปลุกเสกให้ถึงสามวันสามคืน มีคนเอาเหรียญรุ่นนี้ไปลองยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออก ทำให้มีคนตั้งชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่า”รุ่นมหาอุด”หรือ ”รุ่นมหาอุตม์”ดังที่กล่าวมา เหรียญสี่เหลี่ยมมหาอุตม์ ด้านหน้าเหรียญ ด้านบนเป็นคาถากำกับธาตุทั้ง4 และมีคาถานวหรคุณ มงคล๙ ขนาบทั้ง2 ข้างของรูปหลวงพ่อเล็ก โดยมีเม็ดไข่ปลา74 เม็ดเรียงล้อมรอบภายนอกอีกชั้น ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นอักษรวัดเจริญภูผา(จุ้มปะ) พระคาถามหาอุตม์เต็มสูตร และอักษรศิษย์สร้างบูชาพ่อหลวง ๙

... หลวงพ่อเล็ก ลมฺภโก เดิมชื่อ เล็ก นามสกุล สีแสงแก้ว เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันอังคาร เดือนยี่ ปีมะโรง หมู่ที่ ๘ บ้านพรุพ้อ ตำบลป่าบอนเหนือ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โยมบิดาชื่อนายแสง โยมมารดาชื่อนางแก้ว สีแสงแก้ว อาชีพครอบคัวทำกสิกรรม มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน ท่านเป็นบุตรชายคนโต พออายุย่างเข้า ๑๐ ขวบ โยมย่าพาท่านมาสมัครเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์ไข่ วัดพรุพ้อ เพื่อให้ท่านศึกษาเล่าเรียนหนังสือภาษาไทย และอักษรขอม ว่า นะโม พุทธายะ กะขะ คะ ฆะ งะ จนจบ ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความตั้งใจเล่าเรียนอย่างดี จนสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและอักษรขอมอย่างรวดเร็วจนเป็นที่พอใจ พระอาจารย์ เลยบรรพชาให้เป็นสามเณร ต่อมาสามเณรเล็กเดินทางจากวัดพรุพ้อกลับไปหาโยมบิดา มารดา ทั้งนี้เพื่อขออนุญาตจากโยมบิดาเพื่อศึกษาวิชาจากสำนักอื่น ๆ โยมบิดาไม่อนุญาตและแนะนำท่านศึกษาเล่าเรียนกับโยมบิดา หลวงลุง หลวงตา และวัดใกล้ ๆ บ้านของท่านจะเรียนวิชาอะไรแล้วแต่ ส่วนมากจะสอนวิชาพุทธศาสตร์และไสยเวท ครั้นอายุได้ ๒๑ ปี โยมย่า โยมบิดา มารดา นำท่านมาอยู่วัดแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มอบให้เป็นศิษย์หลวงพ่อลอย จมฺท์โร เจ้าอาวาสวัดแหลมจาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติม
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ท่านอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหลวงพ่อลอย จมฺท์โร เจ้าอาวาสวัดแหลมจาก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์ชุม วัดแหลมจาก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการไล่ วัดสลักป่าเก่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับฉายา ลมฺภโก หลังจากอุปสมบทเรียบร้อยแล้ว ท่านไปจำพรรษาที่วัดพรุพ้อ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ศึกษาพระธรรมวินัย และเรียนปาฏิโมกข์ วัดพรุพ้อไม่มีกุฏิสงฆ์ ท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ให้วัดพรุพ้อ ๒ หลัง ต่อมาท่านได้ลาหลวงพ่อลอย และพระอาจารย์ไข่เพื่อออกธุดงค์ไปทางเหนือเพื่อแสวงหาความรู้ด้านพุทธคุณ และไสยเวทจากพระอาจารย์ต่าง ๆ เมื่อใกล้วันเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางกลับจากธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดพรุพ้อ จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านจำพรรษาที่วัดควนขัน จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาวิชาโหราศาสตร์กับพระอาจารย์ชื่น แก้วเอียด ท่านเรียนวิชาโหราศาสตร์เป็นเวลา ๓ เดือน เมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ลาพระอาจารย์ชื่น แก้วเอียด เพื่อไปจำพรรษาที่วัดควรขันตามเดิม กำนันพันทับ จันทสุวรรณ กับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง พากันมานิมนต์หลวงพ่อเล็ก ลมฺภโก ให้ไปจำพรรษาที่วัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาท่านจึงตกลงรับปากกำนันพันทับและชาวบ้าน และเดินทางมาจำพรรษาที่วัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) พร้อมด้วยอุบาสก ๑ คน กำนันและชาวบ้านพยายามเอาใจใส่ปรนนิบัติดูแลพระภิกษุ หลวงพ่อเล็ก และช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเจริญภูผา หรือวัดจุ้มปะ จนมีสภาพที่ดีกว่าเดิมมาก

วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้ว อบรมสั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมา สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดจนถึงปัจจุบัน จากการเปิดเผยของนายชิน ขุนเพชร คูหาพระเครื่อง สี่แยกคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เล่าว่า หลวงพ่อเล็ก ลมฺภโก อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) ท่านมีเมตตาธรรมสูงให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์มาหาด้วยความเป็นกันเอง และมีเวลาว่างท่านจะเขียนอักขระลงยันต์ทำตะกรุดเครื่องรางของขลังจนชื่อ เสียงของหลวงพ่อเล็กเลื่องลือไปทั่วหลายจังหวัดภาคใต้เกี่ยวกับวัตถุมงคล อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่ปลุกเสกเองแม้ชาวต่างชาติประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงค์โปร์ต่างขอสมัครเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านและเช่าวัตถุมงคลจาก หลวงพ่อเล็กไปบูชา หลวงพ่อเล็ก ท่านเรียนไสยเวท และพุทธคุณ วิชาแพทย์แผนโบราณเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านจาก หมอวาส ลุงฉ่ำ และลุงสังข์

หลวงพ่อเล็กนับว่าเป็นพระสงฆ์ที่ใจดีมีเมตตาแก่ชาวบ้านทั่วไป ให้การต้อนรับแก่ผู้คนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ กิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแพร่ขยายทั่วไป และแผ่ขยายเข้าไปถึงในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์แม้ว่าต้อนปลายๆอายุท่านอาพาธด้วยโรคชรา แต่ก็ยังคงต้อนรับแก่ชาวบ้านที่ศรัทธามานมัสการอย่างเต็มที่จนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมตามลำดับในที่สุดท่านก็ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 รวม อายุ 78 ปี คงทิ้งไว้แต่คุณงามความดี และวัตถุมงคลเป็นที่นิยมศรัทธามาจนตราบเท่าทุกวันนี้

จากเวปไซด์รัตภูมิซิตี้ได้อ้างอิงอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการเล็ก ลมฺภโก วัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จึงได้ทราบถึงการฉันเอกาของหลวงพ่อเล็ก

“ตลอดเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญภูผา ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและเป็นความภูมิใจของชาวบ้านในละแวกนั้นอย่างมาก และชื่อเสียงของท่านเป็นที่เลื่องลือในด้านความศักดิ์สิทธิ์ และการรักษาโรคแผนโบราณ ตลอดจนปฏิบัติศีลจารวัตรดีงามเป็นที่เคารพนับถือแก่ชาวบ้านตลอดมา ท่านฉันเอกา (มื้อเดียว) มาตลอด

วิชาความรู้และคุณความดีที่อำนวยคุณประโยชน์แก่ชุมชน พ่อท่านเล็กเป็นบุคคลที่สนใจใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยในสมัยนั้นแหล่งวิชาความรู้คือที่่วัดและสาขาวิชาที่หาเรียนได้มี ๔ สาขา คือ
๑.เรียนปริยัติธรรม พระธรรมวินัย วิชาสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน
๒.วิชาคาถาอาคม คุณไสย และพระเวท
๓.วิชาแพทย์แผนโบราณ
๔.วิชาโหราศาสตร์ คำนวณเลข

พ่อ ท่านเล็กได้ตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ทั้ง ๔ สาขาจนเชี่ยวชาญ รู้จริง เป็นจริง ทำได้จริง ท่านได้รับการยกย่องเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล ประชาชนทั้งใกล้และไกลมาเคารพสักการะและขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การทำนายโชคชะตา การขอมีบุตร (สำหรับผู้มีบุตรยาก) การรักษาโรคแผนโบราณ การขอบารมีคุ้มครองเป็นเครื่องรางของขลัง วิชาความรู้ทั้ง ๔ สาขา พ่อท่านได้ศึกษาจากครูต่อไปนี้
๑.วิชาปริยัติธรรม พระธรรมวินัย ภาษาไทย อักษรขอม ไสยศาสตร์ คาถาอาคม ศึกษาจากท่านมหาลอย อาจารย์ไข่ และโยมบิดา ลุง และตา
๒.วิชาแพทย์แผนโบราณ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ศึกษาจากหมอวาส ลุงฉ่ำ ลุงสังข์
๓.วิชาโหราศาสตร์ คำนวณเลข ศึกษาจากพระอาจารย์ ชื่น แก้วเอียด

วิชาความรู้ที่ทำท่านมีชื่อเสียงโด่งดัง
๑. การทำพิธีขอบุตรให้กับผู้มีบุตรยาก ท่านสามารถทำได้สำเร็จมากกว่า ๔๐๐ ราย มีการทำพิธีทางไสยศาสตร์ ทางศาสนา กินยาแผนโบราณ
๒.วัตถุมงคล ซึ่งพ่อท่านจะทำการปลุกเสกโดยตัวของท่านเองมีหลายชนิด เช่น ด้ายมงคล ทรายเสก ตะกรุดพิศมร ปลอกแขน ผ้ายันต์ ฯลฯ
พระเครื่องและเหรียญต่าง ๆ เช่น พระผงรูปเหมือนเหรียญรูปเหมือนชนิดต่าง ๆ
๓.การรักษาตามตำรายาแผนโบราณ เช่น ยาแก้เลือดไม่ดีของผู้หญิง ยาแก้เลือดเมื่อคลอดลูกใหม่ ยาแก้ไข้ผิดน้ำ ยาปวงหรืออหิวาตกโรค ฯลฯ
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2021-08-03
ยอดเข้าชม 499 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll