รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระชัยวัฒน์วัดเศวตรฉัตร
ชื่อพระ พระชัยวัฒน์วัดเศวตรฉัตร
รายละเอียดพระ พระชัยวัฒน์ วัดเศวตฉัตร รุ่นแรก ปี 2509 กรุงเทพมหานคร 1 ใน 500 องค์จากจำนวนการสร้าง เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ ก็คือพระกริ่งพระชัยวัฒน์รุ่นแรกของ วัดเศวตรฉัตร สร้างปี 2509 โดยพระเทพเมธี (บุนนาค ชินวังโส) เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 สร้างเพื่อตอบแทนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ช่วยเหลือทางวัดที่ครั้งนั้นได้ ปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะภายในวัด โดยมีพระครูนิพันธวิหารการ เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นผู้ช่วย นายศิริพงษ์ ปาละ (หลานพระสังฆราช แพ) เป็นผู้ช่วยเหลือ การจัดพิธีการทั้งหมด อ.นิรันด์แดงวิจิตร ได้เข้าร่วมงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธีโดยนำ โลหะที่มาหล่อตามตำรับวัดสุทัศน์ทุกประการ พระอาจารย์ 30 รูปนั่งปลุกเสก ในเย็นวันที่ 15 พ.ค. 2509 - 16 พ.ค. 2509 จำนวนการสร้างพระกริ่ง 108 องค์ เป็นเนื้อนวะโลหะทั้งหมด ส่วนพระชัยวัฒน์สร้างด้วยเนื้อนวะโลหะจำนวน 500 องค์ พระอาจารย์ 30 รูปนั่งปลุกเสก ในวันที่ 15 พ.ค. 2509 - 16 พ.ค. 2509 พระอาจารย์ที่นั่งปลุกเสก มีรายนามดังนี้ หลวงปู่นาค วัดระฆัง เจ้าคุณผล วัดหนัง พระญาณโพธิ วัดสุทัศน์ หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ พลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อนวล วัดไก่เตี้ย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก หลวงพ่อถิรวัดป่าเรไร ฯลฯ จำนวนการสร้างพระกริ่ง 108 องค์ เป็นเนื้อนวะโลหะ ส่วนพระชัยวัฒน์สร้างด้วยเนื้อนวะโลหะจำนวน 500 องค์ เป็นพระที่มีมวลสารถูกต้อง พิธีดีและสร้างจำนวนน้อย วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นวัดโบราณ เรียกขานกันหลายชื่อว่า "วัดแมลงภู่ทอง" บ้าง "วัดบางลำพูล่าง" บ้าง "วัดกำพูฉัตร" บ้าง สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง รัชสมัยพระบาทสมเด็จฯพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พระองค์เจ้าฉัตร) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยให้รื้อพระตำหนักมาสร้างเป็นหมู่กุฏิใหญ่ สร้างพระอุโบสถและพระวิหารขึ้นใหม่เป็นศิลปะทรงพระราชนิยม ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จฯพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ. 2493 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จฯพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานทรัพย์ทรงช่วยปฏิสังขรณ์ พร้อมพระราชทานนามว่า "วัดเศวตฉัตร" ตามพระนามเดิมของผู้สร้าง (พระองค์เจ้าฉัตร) “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ “
หมวดหมู่ พระชัยวัฒน์
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 086-6278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2021-10-26
ยอดเข้าชม 127 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll