รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระชัยวัฒน์ วชิรมงกุฏ ปี2511 เนื้อทองคำ
ชื่อพระ พระชัยวัฒน์ วชิรมงกุฏ ปี2511 เนื้อทองคำ
รายละเอียดพระ พระชัยวัฒน์ วชิรมงกุฏ  เนื้อทองคำ วัดมกุฏกษัตริยาราม ปี2511  
สภาพสวยมากครับ จมูกโด่ง กริ่งดัง โค้ดคมชัด หายากมากครับ
(รุ่นนี้เป็นพระชัยอุดกริ่งนะครับ) น้ำหนัก 5.35 กรัม
ถือเป็นพระดี พิธีใหญ่ เกจิอาจารย์ดังๆร่วมปลุกเสกหลายท่าน น่าบูชาครับ

รับประกันพระแท้ และเดิม VIP ตลอดชีพครับ

ประวัติการสร้างครับ
- เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก มีอายุครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑
ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑
 
ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง ๒ วาระเป็นงานเดียวกัน
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ โดยคณะกรรมการมีมติว่า
ในศุภวาระมงคลวโรกาสดังกล่าวจึงควรจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบ “พระพุทธรูป” และ “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์” สำหรับเป็นที่ระลึก
และเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ศิษยานุศิษย์ ตลอดจนผู้เคารพนับถือทั่วไปมีไว้สักการบูชาโดยมีเหตุผลในการจัดสร้างดังนี้
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงมีพระปรมาภิไธยเดิมเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฏ”
และพระนามฉายาทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช (ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์) ว่า “พระวชิรญาโณภิกขุ”
อีกทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชปนัดดาก็มีคำต้นพระนามว่า “วชิรญาณ” อีกด้วย
ดังนั้นจึงเห็นควรถวายพระนาม “พระพุทธรูป” ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ว่า “พระวชิรมงกุฏ” หรือ “พระพุทธวชิรมงกุฏ”
ส่วน “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์” ถวายพระนามว่า “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ”
 
หลังจากรวบรวมโลหะวัตถุและแผ่นโลหะที่ลงอักขระยันต์ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว
คณะกรรมการจัดสร้างได้นำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามก่อน
จากนั้นจึงนำไปประกอบพิธีเททองเฉพาะ “พระพุทธรูป” และ “พระกริ่งวชิรมงกุฏ” ณ มณฑลพิธี หน้าพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
เททองเป็นปฐมฤกษ์ “พระพุทธวชิรมงกุฏ (พระพุทธรูปบูชา)” และ “พระกริ่งวชิรมงกุฏ” ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๑๕ นาที
 
โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิต เช่น
หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ, หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า จ.ชลบุรี, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม,
หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม, หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร, หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเฉลิมอาสน์ จ.ราชบุรี,
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี, พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
 
เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงกฏ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธีโดยช่างหลวงในยุคนั้น
ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่างๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฏกษัตริยาราม ครั้งที่ ๒
อีก ๓ คืน เมื่อวันอังคารที่ ๙ วันพุธที่ ๑๐ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑
หมวดหมู่ พระชัยวัฒน์
ร้านพระ

กรณ์ ตรอกจันทน์

เบอร์โทรศัพท์ 086-908-8068(11.00-24.00น.)
เมื่อวันที่ 2021-11-04
ยอดเข้าชม 87 ครั้ง
สถานะ 39,000 บาท
Scroll