รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อบ๋าวเอิง วัดสมณานัมบริหาร หรือวัดญวนสะพานขาว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2499 เป็นเหรียญยอดนิยมที่หายาก เหมาะสำหรับบูชาไว้ เพื่ออธิษฐานให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ
ชื่อพระ เหรียญท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อบ๋าวเอิง วัดสมณานัมบริหาร หรือวัดญวนสะพานขาว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2499 เป็นเหรียญยอดนิยมที่หายาก เหมาะสำหรับบูชาไว้ เพื่ออธิษฐานให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ
รายละเอียดพระ เหรียญท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อบ๋าวเอิง วัดสมณานัมบริหาร หรือวัดญวนสะพานขาว สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2499 เป็นเหรียญยอดนิยมที่หายาก เหมาะสำหรับบูชาไว้ เพื่ออธิษฐานให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

ซึ่งเหรียญนี้ผู้ที่นำไปใช้ต่างก็มีประสบการณ์เป็นอันมาก เพราะหมอชีวกฯ ท่านเป็นหมอประจำพระองค์ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านการแพทย์ ซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่เจริญก้าวหน้า แต่ท่านสามารถรักษาโรคต่างๆให้ผู้เจ็บป่วยหายได้อย่างไม่น่าเชื่อ รวมทั้งท่านยังเคยเป็นหมอผ่าตัดสมองให้ผู้ป่วยสมัยนั้นรอดตายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน หลวงพ่อบ๋าวเอิง เจ้าอาวาสวัดญวนสะพานขาว ท่านสามารถติดต่อกับหมอชีวก ฯ ได้ทางจิต ท่านจึงได้สร้างเหรียญหมอชีวก ฯ ไว้ให้ผู้คนบูชา โดยสร้างจากรูปในนิมิตของท่าน นอกจากนั้นหลวงพ่อโอภาสี บางมด และอาจารย์ชุม ไชยคีรี ก็ร่วมพุทธาพิเษกด้วยแถมมวลสารที่นำมาสร้างก็มีตะปูสังฆวานร 9โบสถ์ สมเด็จวัดระฆังที่แตกหัก ชนวนพระกริ่งสังฆราชแพวัดสุทัศน์ แร่เมฆสิทธิ์วัดอนงค์ ปรอทเบี้ยแก้ วัดกลางบางแก้ว เหล็กน้ำพี้ แผ่นตะกรุดจารมือเกจิทั่วประเทศ ว่านรักษาโรค ฯลฯ ซึ่งมวลสารเหล่านี้ครูบาอาจารย์ดังเมื่อก่อนได้ใช้ทำการรักษาโรคให้กับญาติโยมมาแล้ทั้งสิ้น ส่วนจำนวนการสร้างไม่มากเนื่องจากมวลสารมีจำนวนจำกัด พอสร้างและปลุกเสกเสร็จก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว โดยทางวัดญวนไม่มีการสร้างเสริมหรือทำเหรียญขึ้นมาใหม่อีกเนื่องจากการรวบรวมมวลสารนั้นช่างหาได้ยากมาก สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อบ๋าวเอิงท่านเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในยุคสมัยนั้นคือ “การอัญเชิญวิญญาณ” และ “การติดต่อสื่อสารกับสิ่งเร้นลับ” เช่น เทพ เทวดา วิญญาณของนักบวชที่ล่วงลับไปแล้ว ฯลฯ ท่านเป็นพระที่ได้รับการยอมรับของลูกศิษย์และคนทั่วไปว่ามีความสามารถในการเชิญวิญญาณ ซึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองมีความสนใจในเรื่องของจิตและวิญญาณ ท่านจึงได้เริ่มค้นคว้าและทดสอบอยู่หลายปี จนท่านสามารถเชิญวิญญาณลงมาประทับบนร่างทรงได้ หลวงพ่อบ๋าวเอิงมักจะถ่อมตนเสมอว่าท่านเองเป็นเพียงนักปฏิบัติและชอบศึกษาค้นคว้าหาความจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ท่านเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้า หากท่านใดต้องการกราบสักการะบูชา รูปหล่อขององค์หมอชีวกฯสามารถไปได้ที่วัดญวนสะพานขาว ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ใกล้ตลาดโบ๊เบ๊) ชาวญวนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้สร้างขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดสมณานัมบริหาร" กล่าวกันว่า ณ วัดญวน สะพานขาวแห่งนี้ คือจุดกำเนิดของหมอชีวกโกมารภัจจ์ รูปหล่อนี้เกิดจากการที่หลวงพ่อบ๋าวเอิง อัญเชิญให้มาปรากฏบนนิ้วมือเพราะท่านต้องการปั้นพระพักตร์ของท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ไว้สำหรับเคารพบูชาในฐานะที่ตัวหลวงพ่อเองท่านเป็นพระที่รักษาโรคแก่คนทั่วไปด้วย ท่านเล่าว่าได้ติดต่อช่างปั้นคนหนึ่งชื่อว่า “นายโชติ สโมสร” ขณะนั้นนายโชติกำลังรับปั้นรูปหล่อหลวงพ่อคง ของสำนักท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี เชื่อกันว่ารูปท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ที่ถือกำเนิดจากฝีมือของนายโชติ สโมสร และอำนาจพลังจิตของหลวงพ่อบ๋าวเอิง ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปว่าเป็น ”รูปหมอชีวกโกมารภัจจ์ที่ปรากฏเป็นลักษณะองค์จริงครั้งแรกของโลก” หลวงพ่อบ๋าวเอิงได้ขนานนามรูปหล่อท่านชีวกโกมารภัจจ์ว่า “บรมคุรุแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์” ทุกวันนี้จะมีชาวต่างชาติที่ให้ความเคารพท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์แวะเวียนเข้ามากราบไหว้ สักการะ ขอพรกับรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของท่าน ณ วัดญวน สะพานขาวแห่งนี้เสมอๆ ตลอดชีวิตของหลวงพ่อ ท่านได้ทุ่มเทกับเรื่องราวของจิต วิญญาณและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือและมีการพิมพ์เผยแพร่แจกเป็นวิทยาทาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนอ่านเข้าใจในเรื่องพวกนี้และเชื่อมั่นในเรื่องของ"บาปบุญคุณโทษ" ท่านกล่าวว่า “พูดถึงเรื่องการทำบุญ จะเอาบุญมาล้างบาปเห็นเป็นไม่ได้ ทำกรรมใดกรรมนั้นก็ติดตัวไป ใช้หนี้กรรมเรื่อยไป การทำบุญทุกครั้งไม่ต้องขอร้องวิงวอนให้ผลบุญสนองอย่างนั้นอย่างนี้ผลแห่งการสร้างบุญที่ได้สร้างไปในทางใดก็ให้ผลในทางนั้น และจุดมุ่งหมายหรือทางที่บุญจะให้ผลดีที่สุดคือพระนิพพาน ไม่มีการเกิดมาใช้หนี้กรรมอีกต่อไป” พุทธคุณ ใช้แก้กรรม และใช้บูชาเป็นครูบาอาจารย์สำหรับคนที่ทำงานด้านสุขภาพท่านใดบูชาจะเจริญหน้าที่การงานสำหรับสายสุขภาพนะครับ บางคนใช้แช่น้ำขอบารมีท่านดื่มกินอาบแก้โรคกรรมโรคเวรและใช้ขับพวกคุณไสยก็มี
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2022-01-12
ยอดเข้าชม 229 ครั้ง
สถานะ โทรถาม
Scroll