รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระชัยสี่มุมเมือง 3 โค้ต หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ((เป็นพระชัยที่มีประสบการณ์สูงมากๆๆๆ)) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อพระ พระชัยสี่มุมเมือง 3 โค้ต หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ((เป็นพระชัยที่มีประสบการณ์สูงมากๆๆๆ)) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดพระ พระชัยสี่มุมเมือง 3 โค้ต หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ((เป็นพระชัยที่มีประสบการณ์สูงมากๆๆๆ)) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง

พระชัยวัฒน์นิรโรคันตรายจตุรทิศ (พระชัยสี่มุมเมือง) *** *** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง *** *** สร้างปี พ.ศ. 2512 *** *** พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลาปลุกเสก *** *** เนื้อทองเหลือง *** *** ผิวหิ้งเดิมๆ *** *** พิเศษ 3 โค้ด หายากมากๆ *** *** เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกป้องคุ้มภัยให้แก่ประชาชนทุกทิศ พระชัยวัฒน์นิรโรคันตรายจตุรทิศ (พระชัยสี่มุมเมือง) ปี พ.ศ. 2512 เป็นมรดกล้ำค่าที่ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลาปลุกเสกให้ พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ จัดสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง “พุทธไชยปราการ” เมื่อ พ.ศ. 2511 โดยกรมการรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พล.ท. ยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกป้องคุ้มภัยให้แก่ประชาชนทุกทิศ ตามความเชื่อแต่โบราณ โดยได้นำต้นแบบมาจาก "พระพุทธนิรโรคันตราย" พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานก่อตั้งกรมการรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมายถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง" นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็น “พระสี่มุมเมือง” ของไทย แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เสด็จฯ เป็นทรงประธานในพิธีเททองหล่อพระ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กทม. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2511 และได้โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด เข้ารับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้ง 4 ทิศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 จังหวัดทั้ง 4 ทิศ คือ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคกลาง จังหวัด สระบุรี ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ จังหวัดพัทลุง พระพุทธลักษณะ พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย มีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริด หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว จังหวัดทั้ง 4 นี้ มีเพียง จ. พัทลุง เท่านั้นที่ได้มีการจัดสร้าง พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ (จำลอง) ขนาดเล็กเท่ากับพระชัยวัฒน์ ทั่วๆ ไป พุทธลักษณะคล้ายกับพระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี พ.ศ. 2500 สร้างโดยการปั๊ม ไม่รมดำ ลบขอบปั๊มด้วยตะไบหยาบ มี 3 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าใหญ่ พิมพ์หน้ากลาง และพิมพ์หน้าเล็ก ใต้ฐานตอกโค้ดตัว "เฑาะว์" ลึกลงในเนื้อพระ ส่วนใหญ่ตอก 1 โค้ด มีจำนวนน้อยที่ตอก 3 โค้ด สร้างด้วยเนื้อทองคำ (ไม่ทราบจำนวน) เนื้อเงิน 100 องค์ และเนื้อทองเหลือง 9,000 องค์ ประกอบพิธีที่วัดคูหาสวรรค์ จ. พัทลุง ปี พ.ศ. 2512 พร้อมกับพิธีสมโภช “พระพุทธนิรโรคันตรายจตุรทิศ” องค์ประจำทิศใต้ พระคณาจารย์นั่งปรกปลุกเสกหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์นำ ชินวโร วัดดอนศาลา พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน หลวงปู่เขียว วัดหรงบล พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พ่อท่านเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง หลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง
หมวดหมู่ พระชัยวัฒน์
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2022-06-14
ยอดเข้าชม 89 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll