รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระราหู(กะลาแกะ) หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ
ชื่อพระ พระราหู(กะลาแกะ) หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ
รายละเอียดพระ
พระราหู(กะลาแกะ) หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ สร้างราวปี 2530-2539
***พร้อมบัตรรับรองพระแท้จาก "สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย"

หลวงพ่อพุฒท่านได้ศึกษาวิชาการสร้างราหูอมจันทร์ด้วยกะลาตาเดียวมาจากหลวงพ่อน้อย และอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง สำหรับองค์นี้ศิลป์แกะโดยลุงหนุ่ย(ลูกชายลุงศรีใหญ่ ช่างแกะกะลาคู่บุญหลวงพ่อน้อย) จารสองฤกษ์สุริยะประภา จันทรประภา และด้านล่างยังมีเซ็นชื่อหลวงพ่อพุฒไว้อีกด้วย ถือว่าสวยงามหาชมยากครับ

ประวัติพระครูสุนทรวุฒิคุณ หลวงพ่อพุฒ สุนฺทโร
1.สถานะเดิม 
ชื่อพุฒ นามสกุลหาญสมัย เกิด6ฯ12 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันศุกร์ที่ 13พฤจิกายน พ.ศ.2453
บิดาชื่อนายขำ มารดาชื่อนางปาน เกิดที่บ้านบางพระ เลขที่8 หมู่ที่4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
2.บรรพชา
วันที่2ฯ4ค่ำ ปีจอ วันจันทร์ที่ 1เมษายน พ.ศ.2489 ณ วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม โดยมีพระอธิการหิ่ม อินทโชโต วัดบางพระเป้นพระอุปัชฌาย์
3.อุปสมบท
วันที่2ฯ4ค่ำ ปีจอ วันจันทร์ที่ 1เมษายน พ.ศ.2489 ณ วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม โดยมีพระอธิการหิ่ม อินทโชโต วัดบางพระเป้นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์เปลี่ยน ฐิตธมโมวัดบางพระเป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอาจารย์อยู่ ปทุมรตโน วัดบางพระเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุนฺทโร
4.วิทยฐานะ
พ.ศ.2467 สำเร็จวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโณงเรียนวัดบางพระ
พ.ศ.2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบางพระ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2491 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดบางพระ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2535 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2513 สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลางแผนกศึกษาอบรมรุ่นที่1
5.งานปกครอง
พ.ศ.2495 เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
พ.ศ.2497 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2537 เป็นพระอุปัชฌาย์
6.ความสามารถพิเศษ
เป็นผู้มีความรอบรูในอักขระและคาถาต่างๆ ภาษาขอม ตำรายาแผนโบราณและมีความชำนาญในการก่อสร้าง
7.สมณศักดิ์
พ.ศ.2509 เป็นพระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ.2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
พ.ศ.2517 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
พ.ศ.2533 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

ประวัติความเป้นมาโดยสังเขป
หลวงพ่อพุฒเกิดที่บ้านบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีพี่น้อง5คนคือ
-นางสาวบุญรอด หาญสมัย
-นายพุฒ หาญสมัย (หลวงพ่อพุฒ สุนทโร)
-นางปุ่น นาคละมัย
-นายปั่น หาญสมัย
-นางบุญนาค กลั่นสนิท
หลวงพ่อพุฒได้รับการศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ติดตัวมาจากวัดและจบชั้นประถม4ในเวลาต่อมา ครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนาท่านจึงต้องช่วยบิดามารดาทำนา เมื่ออายุครบ20ปีได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดบางพระ ต่อมาได้ลาสิกขาบทไปเป็นทาหรรักาพระองค์อยู่2ปี เมื่อครบกำหนดรับราชการทหารแล้วได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำนาเช่นเดิมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ท่านได้ดูแลลูกบ้านจนมีความร่มเย้นเป้นสุขตลอดมาและได้ทำหน้าที่อยู่ 5ปีเต็ม จึงได้ขอลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน ขออนุญาตบิดามารดาลาชีวติทางโลกเข้าสู่ร่วมกาสาวพัตรด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรัย เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมวัดบางพระ เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ.2489 โดยมีหลวงพ่อหิ่ม วัดบางพระเป็นพระอุปัชฌาชย์ ซึ่งถือเป้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านโดยได้รับฉายาว่า “สุนฺทโร”
มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและเมื่อมีโอกาสจะศึกษาตำราต่างๆอาทิเช่นหนังสือขอม ตำรายาแผนโบราณ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาธรรมของท่านทำให้ท่านสอบได้นักธรมชั้นตรีและโทตามลำดับ ท่านเป้นผู้ฝักใฝ่ในการศึกษามีปัญญาดี มีความสามารถในการท่องจำและสวดมนต์อยู่ในระดับขั้นต้นๆของผู้ที่มีความสามารถ ทั้งยังมีความชำนาญในการเทศนาโวหารเป็นที่ยอมรับของคณะสงห์และสาธุชนทั่วไป ต่อมาท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการปฎิบัติธรรมจึงเริ่มศึกษาหาความรู้ในเรื่องธุดงค์วัตรจนมีความเข้าใจและชำนาญ จึงเริ่มออกธุดงคืไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเจิรญสมาธิธรรมกัมมัฎฐาน ต่อมาท่านได้ศึกษาตำรายาสมุนไพรจากหมอชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่เป็นผู้มีความสามารถ เพื่อมาช่วยรักษาชาวบ้านในถิ่นทุระกันดารที่ห่างไกลหมอและยา จนต่อมาท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง หลวงพ่อน้อยวัดศรีษะทอง หลวงพ่อกี๋วัดหูช้าง และหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว 

“พระอธิการพุฒวัดวัดกลางบางพระ”
หลังจากที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทและมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิทยาคมต่างๆรวมทั้งการออกรุกขมูล(ธุดงค์) เมื่อพรรษได้6พรรษาในปีพ.ศ.2494 เจ้าอาวาสองค์ที่6ของวัดกลางบางพระได้มรณะภาพลง คณะสงฆ์และชาวบ้านได้มีมติให้หลวงพ่อพุฒขึ้นดำรงตำแหน่งเป้นเจ้าอาวาสองคที่๗สืบต่อมา หลังจากที่หลวงพ่อได้รับภาระหน้าที่เจ้าอาวาสแล้วก็มุ่งมั่นที่จะบูรณะปฎิสังขรร์วัดกลางบางพระให้สามารถใช้งานได้เหมือนวัดทั่วๆไป เพราะถาวรวัตถุและสิ่งปลุกสร้างภายในวัดได้ทรุดโทรมไปตามการเวลา หลวงพ่อพุฒได้บูรณะปฎิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่คือ ศาลาการเปรียญ กุฎิพระสงฆ์ เมรุ วิหาร โรงเรียนพระปริยิติธรรม หอฉัน โรงครัง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ศาลาประชุม กำแพงวัด ซุ่มประตู ศาลาเอนกประสงค์ มณฑปพระเกศจุฬามณี ห้องน้ำ ศาลาการเปรียยหลังใหม่ กุฎิ ศาลาปติบัติธรรมและอุโบสถหลังใหม่ วัดกลางบางพระจึงมีความเจิรญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

คำสอนของหลวงพ่อพุฒ
1.เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน และมีความเมตตากรุณาอยู่เป็นนิจ
2.เว้นจากการลักทรัพย์และเลี้ยงชีพทำมาหากินในทางสุจริต
3.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม และให้มีความสำรวมเรื่องกาม
4.เว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด เพ้อเจ้อ สอนให้มีสัจจะ
5.เว้นจากการดื่มของมึนเมา ให้มีสติสัมปชัญยะรุ้ตัวอยู่เสมอ 
หลักคสอนนี้คือเบญศีลเบญจธรรมในพุทธศาสนา

ปฎิปทาข้อปฎิบัติ
หลวงพ่อพุฒเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฎิบัติตามพระธรรมวินัย และวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารย์ มีความเป้นอยู่แบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันเป็นกันเอง พูดจามึงกูตามเอกลักษร์ของท่าน สมถะ ใจดีมีเมตตาเป็นพระเถระที่พบได้ง่ายที่สุดไม่ต้องมีพิธีรีตองเป็นกันเองและอารมรืดีอยู่เสมอ กิจวัตรของหลวงพ่อคือไหว้พระสวดมนตืปฎิบัติวิปัสสนาทุกเช้าไม่เคยให้ขาดให้ความสำคัญในการปกครองพระภายในวัดให้รักใคร่สามัคคีและอยู่ในพระธรรมวินัย ท่านได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารยืช่วยอนุเคราะห์สาธุชนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะจนเป็นที่เคารพศรัทธากับสาธุชนทั้งหลาย ในช่วงปีพ.ศ.2535-2540 ท่านได้รับนิมนต์พิธีพุทธาภิเษกมาแล้วทั่วประเทศเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับรุปหนึ่งของเมืองไทย วัตถุมงคลของท่านที่สร้างมาแต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณควรค่าแก่การบูชาเป็นสิริมงคล นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิวัดกลางบางพระโดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเก็บดอกออกผลบำรุงบูรณะปฎิสังขรร์ถาวารวัตถุภายในวัดและอุปถัมภ์การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกุสามเณรวัดกลางบางพระ

มรณะภาพละสังขาร
หลวงพ่อเข้ารับการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ เมื่อวันที่14มกราคม พ.ศ.2542 และได้ถึงแก่มรณะภาพละสังขารเมื่อวัน1ฯ3ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มกราคม พ.ศ.2542 เวลา 8.45น. สิริรวมอายุได้88ปี2เดือน8วันศิษย์ยานุศิษย์ได้นำสังขารหลวงพ่อกลับมายังวัดกลางบางพระและจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติ คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีและคำสั่งสอนอบรมของท่านที่ศิษย์ยานุศิษยืจะยึดถือไว้เป็นทางแห่งการประพฤติดีปฎิบัติชอบสืบไป
หมวดหมู่ เครื่องราง
ร้านพระ

มหาเฮง

เบอร์โทรศัพท์ 0859999829
เมื่อวันที่ 2022-11-09
ยอดเข้าชม 535 ครั้ง
สถานะ ปล่อยแล้ว
Scroll