รายการพระเครื่อง

ชื่อ เหรียญอัศวัตถะ
ชื่อพระ เหรียญอัศวัตถะ
รายละเอียดพระ เหรียญอัศวัตถะ วัดดอน กทม ในปีพ.ศ.2508 ท่านอาจารย์สามเณรวิรัช ลุปต์ซ่าได้สร้างอิทธิวัตถุ คือ เหรียญ "จักรเพชร" เพื่อเผยแพร่ และเป็นตัวแทนขององค์ธรรม (องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา) ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา ได้ทรงเมตตาประทานเหรียญ "จักรเพชร" ไว้ว่า "ผู้ใดนำเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการะบูชา ผู้นั้นย่อมมีพระพรอันบริสุทธิ์และสูงสุดของบิดามารดาติดตัวอยู่เสมอไป ซึ่งบุคคลทั้งหลายที่นำเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการระบูชาก็ได้ประสบกับความสุข ความเจริญ มีอำนาจบารมีนานัปการสุดที่จะบรรยายได้ ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ก่อนที่ท่านอาจารย์วิรัช ลุปต์ซ่า จะพ้นจากหน้าที่ทางโลก และละโลกนี้ไป องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา ทรงได้มอบหมายหน้าที่ การเผยแพร่ธรรมะให้แก่ท่านอาจารย์นารโษตตมะ (อาจารย์พ่อ) เพื่อให้เป็นผู้สืบทอดทำหน้าที่ ทนุ บำรุง รักษา องค์ธรรมต่อไป ท่านอาจารย์พ่อจึงได้รวบรวมกำลังศรัทธาของบรรดาศิษย์ทุกท่านช่วยกันสร้างสถานค้นคว้าสัจธรรม โดยให้ชื่ว่า สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4/1 หมู่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จวบปี พ.ศ. 2533 มีผู้เลื่อมใสจำนวนมาก มาฝากตัวเป็นศิษย์ขององค์ธรรม (องค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา) ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ต่างมาขอรับเหรียญ "จักรเพชร" ไปสักการะบูชาจนไม่พอกับความต้องการ บรรดาศิษยานุศิษย์ทุกคนจึงขอร้องให้ท่านอาจารย์นารโษตตมะ (อาจารย์พ่อ) จัดสร้างอิทธิวัตถุขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ธรรมและประสิทธิ์ประสาทให้ศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไปนำไปสักการะบูชา ท่านจึงได้จัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมา โดยมีชื่อว่า เหรียญ "อัศวัตถะ" "อัศวัตถะ" เป็นอรูปธรรมของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ในโลกนี้จะเห็นรูปร่างของต้นไม้นี้ไม่ได้เลยยอดโคน และที่เกิดก็ไม่มี เป็นต้นไม้อมตะ ไม่รู้จักแก่และตาย ไม่เสื่อมสูญ มีรากอยู่เบื้องบน มีกิ่งอยู่เบื้องต่ำ มีใบเป็นพระเวท ผู้ใดรู้จักต้นไม้นั้น ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้รู้พระเวท (ธรรมชาติ) สาขาของต้นไม้นั้นงอกด้วยคุณที่ประกอบด้วย สัตวะ รชะ ตมะ มีอารมณ์เป็นพืชผล รากได้แผ่ไปทั้งเบื้องบน และเบื้องล่าง รากซึ่งมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน ได้แผ่เป็นลำดับไป แม้ในมนุษย์โลกเบื้องล่างอีกด้วย...แปล...ต้น "อัศวัตถะ" นี้เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รากคือดวงอาทิตย์ที่ส่องลำแสดงลงมา โลกและดาวนพเคราะห์ทั้งหลายคือ กิ่งของต้นไม้นี้ ใบคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่งอกเงยขึ้นแผ่พืชพันูสืบเชื้อสายตามลำดับต่อเนื่องกันลงไป พืชผลคือกรรมการการะทำของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะงอกเงยไปตามกรรมที่กระทำ พรหมาภิเษกและปลุกเสกครั้งที่ 1 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" 1 พรรษาของปีพุทธศักราช 2534 กับทั้งพรหมาภิเษก และปลุกเสกในพิธีน้ำทิพย์ 3 ครั้ง เทวาภิเษกและปลุกเสก ครั้งที่ 2 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ ยอดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน คือวันที่ 7-8-9 พฤศจิกายน 2534 เทวาภิเษกและปลุกเสกครั้งที่ 3 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสก ณ ทะเล ริมหาดผาแดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน คือ วันที่ 20-21-22 พฤศจิกายน 2534 พิธีมหาพุทธาภิเษก ครั้งที่ 4 อัญเชิญเหรียญ "อัศวัตถะ" ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ สถานค้นคว้าสัจธรรม "ปุรุโษตตมะ" ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11-12 กุมภาพันธ์ 2535 พระสงฆ์มี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดยานนาวา พระเทพปัญญาเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม นั่งปรก เหรียญอัศวัตถะ ปี 2535 เป็นเหรียญที่มีพิธีกรรมทั้งทางพราหมณ์และทางพุทธอย่างเข้มขลัง เป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์ ปัจจุบันเหรียญรุ่นแรก ปี 2508 ราคาเนื้ออัลปาก้าหลักแสน เนื้อฝาบาตรหลายแสนบาท 0866278195 : ID 0866278195 “ เมื่อใจมีศรัทธา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเสมอ
หมวดหมู่ เหรียญหล่อ / ปั้ม
ร้านพระ

โชคเจริญทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 0866278195 ID LINE 0866278195
เมื่อวันที่ 2023-03-21
ยอดเข้าชม 200 ครั้ง
สถานะ 2,500 บาท
Scroll