รายการพระเครื่อง

ชื่อ ล็อกเก็ตในหลวง วัดสุทธาราม หลังทองคำ หมายเลข8
ชื่อพระ ล็อกเก็ตในหลวง วัดสุทธาราม หลังทองคำ หมายเลข8
รายละเอียดพระ ล็อกเก็ต ในหลวงทรงสูทสากลรุ่นแรก ฉากทอง หลังปิดแผ่นทองคำ พิมพ์ทรงไข่ใหญ่ ล็อกเก็ตหน้ากระเบื้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองพระองค์สูทสากล "รุ่นแรก" มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ปี 2550 ด้านหลังปิดผนึกด้วยแผ่นทองคำ ปั๊มตราสัญลักษณ์ และประดิษฐานพระยอดธง ล็อกเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์สูทสากล ฉากทอง รูปทรงไข่ใหญ่ บรรจุผงจิตลดา และเส้นพระเจ้า ปิดหลังด้วยแผ่นทองคำแท้ และประดิษฐานพระยอดธง จัดสร้างในวาระมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ครบรอบ 25 ปี วัดสุทธาราม ธนบุรี ปี 50 เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 14 ก.ค. 2550 คณะกรรมการมูลนิธิฯ นำโดย พระครูไพศาลประชาทร เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม ได้ขอรับพระราชทานจัดสร้าง "พระบรมฉายาลักษณ์ล็อคเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" (โดยปกติจะไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง ทั้งๆที่องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างขอมามากมาย) ด้านหลังล็อคเก็ตแยกปิดผนึกด้วยโลหะ 6 ชนิด อันได้แก่ ทองคำ นาค เงิน ฝาบาตร ทองแดง และ สแตนเลส ที่ปรากฎตราสัญลักษณ์มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ จำนวนสร้างรวมทั้งสิ้น 25,880 องค์ แบ่งเป็น - ชนิดหลังปิดแผ่นทองคำ 422 องค์ - ชนิดหลังปิดแผ่นเงิน 3,128 องค์ - ชนิดหลังปิดแผ่นโลหะ (อันได้แก่ นาค ฝาบาตร ทองแดง และสแตนเลส รวมกัน 21,331 องค์ ในส่วนที่ด้านหลังปิด "แผ่นนาค" นั้นใช้แจกกรรมการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง 999 องค์ (บรรจุผงจิตรลดาและเส้นพระเจ้าด้านหลังล็อคเก็ตทุกแบบ) สำหรับการจัดสร้าง "พระบรมฉายาลักษณ์ล็อกเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์สูทสากล" เป็นครั้งแรก นั้นได้รับพระบรมราชานุญาตอย่างเป็นทางการ โดยด้านหลังบรรจุ "ผงจิตรลดา" ซึ่งเป็นมวลสารมหามงคล และ "เส้นพระเจ้า" ที่สมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ผสมผสานกับน้ำพระพุทธมนต์ผสมมวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 581 แห่ง เพื่อเป็นที่ระลึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสร้างความดีถวายองค์ในหลวง ทั้งนี้มูลนิธิฯได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ล็อกเก็ต และมงคลสักการะที่จัดสร้างในครั้งนี้ไปประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง หลายวาระ อันประกอบด้วย ครั้งที่ 1 พิธีจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ครั้งที่ 2 วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ครั้งที่ 4 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ครั้งที่ 5 วัดพลับ จ.จันทบุรี ครั้งที่ 6 วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7 ได้รับพระบรมราชานุญาตประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัส ที่ 7 มิ.ย.2550 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดให้ พล.ร.ท. ม.จ.ปุสาน สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ประกอบพิธี นอกจากนี้วันที่ 8 มิ.ย. 2550 จะประกอบพิธีสมโภชชัยมังคลาภิเษก ณ มณฑลพิธีวัดสุทธาราม โดยวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้เฉลิมพระนามว่ารุ่น "มหาเศรษฐี 4 ทิศ" รายได้จากการให้บูชานั้นนำไปจัดซื้อเครื่องฟอกไตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตในนามมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์. มาพร้อมกล่อง สภาพสวยมาก 086-8286618
หมวดหมู่ อื่นๆ
ร้านพระ

ทวีคูณ ทูลเกล้า

เบอร์โทรศัพท์ 0818189283
เมื่อวันที่ 2024-02-28
ยอดเข้าชม 345 ครั้ง
สถานะ พระโชว์
Scroll