ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2565

2022-01-17


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020565-1/3    คุณ กิตติ  เกษมหฤทัยสุข  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B020565-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020565-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B030565-1/2    คุณ มงคล  วงศ์วริทธิ์ธร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030565-2/10  คุณ ทรงสิทธิ์  ธาราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 8 รายการ

    6.B030565-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B030565-4/3    Xiang  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030565-5/7    59  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    9.B040565-1/1    Deng  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040565-2/1    คุณ สุทธิกัญญา เม้ากำเนิด ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040565-3/1    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B040565-4/1    คุณ พิชาติ  ปลั่งกลาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B040565-5/2    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B050565-1/1    คุณ กัณฑ์ภาคิน  กันยะวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B060565-1/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B060565-2/1    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060565-3/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070565-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070565-2/1    คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B070565-3/1    คุณ ชัยวุฒ  ขันอาสา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070565-4/1    คุณ ปรเมศว์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B070565-5/12  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B090565-1/2    คุณ ไพศาล  ตันหลิม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B090565-2/1    คุณ วาสนา  เปลี่ยนสำโรง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B110565-1/1    คุณ กฤษณชัย  คุณาจิรภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B110565-2/2    คุณ เกรียงไกร  อึ้งเจริญถาวร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B110565-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B120565-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B120565-2/2    คุณ นครินทร์  กิติกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B120565-3/7    Ma ha Lap 8  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  31.B120565-4/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B130565-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B130565-2/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010465-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010465-2/3    คุณ พิทวัส  จำนงค์ชอบ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010465-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010465-4/2    คุณ ปรเมศร์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B010465-5/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B010465-6/20  คุณ ศิริมา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 20 รายการ

    7.B010465-7/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B040465-1/2    คุณ เอกพัฒน์  ถ้ำสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B040465-2/4    คุณ วรพจน์  แสงระ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B050465-1/1    คุณ เสกสรรค์  สุขใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B050465-2/1    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B050465-3/5    8  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  13.B060465-1/1    คุณ รักธรรม  อตตโรทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B070465-1/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B180465-1/1    คุณ หนึ่ง เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B180465-2/6    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  17.B180465-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B180465-4/3    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร   ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B180465-5/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B190465-1/1    คุณ ธนกฤต  แซ่ลี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ , แท้ 1 รายการ

  21.B190465-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B190465-3/1    คุณ อรรถวุฒิ  คงช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B190465-4/2    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B190465-5/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  25.B200465-1/1    คุณ ศุภวัชช์  ทิพย์จำนรรจ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B200465-2/30  คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

  27.B200465-3/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  28.B210465-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B220465-1/1    HAOYU  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B220465-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B220465-3/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  32.B220465-4/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B230465-1/3    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B230465-2/1    คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B250465-1/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B250465-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B250465-3/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B250465-4/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.B250465-5/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B270465-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B270465-2/2    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B270465-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.B270465-4/18  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

  44.B270465-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B280465-1/1    คุณ วรายุภัสร์  พิศาสสาธุกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B280465-2/3    คุณ วณิชกร ห.  ส่งตรวจสอบ ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B280465-3/1    คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B300465-1/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B300465-2/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B300465-3/1    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B300465-4/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B300465-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020365-1/1    คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020365-2/1    Pongpanot  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B020365-3/3    คุณ มาณพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B020365-4/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    5.B030365-1/2    คุณ เจโปผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030365-2/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B030365-3/4    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B030365-4/2    MT  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040365-1/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040365-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040365-3/2    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B050365-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B070365-1/1    Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B070365-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B080365-1/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  16.B080365-2/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  17.B090365-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B090365-2/1    คุณ อภิชัย  อนันต์ตรีชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B090365-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B100365-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B100365-2/1    คุณ ไชยเชษฐ์  วิไลสอน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B100365-3/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B120365-1/1    คุณ ธนาดล  ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B120365-2/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B120365-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B140365-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B150365-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B170365-1/2    กองบุญ SC  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B230365-1/1    คุณ วันชัย  ภู่ยินดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B260365-1/6    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  31.B260365-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B260365-3/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  33.B280365-1/3    คุณ ชัชวาลย์  เหล่าจันทร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B280365-2/8    คุณ สันต์ชัย  รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 5 รายการ

  35.B280365-3/1    คุณ สมเกียรติ  สรรญโสภี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B280365-4/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B280365-5/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  38.B290365-1/1    คุณ ธนาดล ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B310365-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B310365-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010265-1/2    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B010265-2/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020265-1/1    Keng Sepak  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020265-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030265-1/1    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040265-1/1    คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B040265-2/2    คุณ สถาปัตย์  เชิญขวัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B050265-1/1    คุณ สุรชัย  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B070265-1/1    คุณ ผิน  จันท้วม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B070265-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ   ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B080265-1/1    Sherrywang 418  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B090265-1/1    คุณ ปรเมศร์  เบญจวิจิตรสุข   ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B090265-2/1    คุณ ภพ ระยอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B090265-3/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B100265-1/10  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  16.B100265-2/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B110265-1/13  คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  18.B140265-1/2    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B140265-2/1    คุณไชยเชษฐ์  วิไลสอน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B140265-3/1    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B140265-4/2    คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B150265-1/1    คุณ ไพศาล  ตันหลิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B160265-1/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B160265-2/1    คุณ ฑิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B180265-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B180265-2/1    คุณ จิรวัฒน์  พรมรังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B190265-1/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B210265-1/1    คุณ ปิยะวัฒน์  ธนารุ่งไพลิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B210265-2/3    Mr.Cao  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B220265-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B220265-2/3    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B220265-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B220265-4/2    คุณ ธนาดล  ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B220265-5/6    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B230265-1/5    คุณ ชวัช  วงศ์เจริญดี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  36.B230265-2/1    คุณ จีรวัฒน์  จันทสโร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B230265-3/1    คุณ  พลกฤต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B230265-4/4    คุณ โต เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B240265-1/3    คุณ สวง จำปาทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  40.B240265-2/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B240265-3/2    คุณ ธีรศักดิ์ ปานันตา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B240265-4/1    คุณ วรรณภา บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B240265-5/5    เจริญ รุ่งเรือง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  44.B260265-1/1    Sripavaporn B. Nakarin ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B260265-2/5    Draft   ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  46.B260265-3/1    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B260265-4/1    คุณ ยี่หลิน แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B280265-1/1    คุณ วรรณภา บุญโสภา   ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B100165-1/2    คุณ ชัชวาลย์  สอนศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B100165-2/1    คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B100165-3/2    คุณ โสรัตน์  อินทร์พาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B100165-4/5    คุณ ภพ ระยอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B100165-5/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B100165-6/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B100165-7/3    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B100165-8/3    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    9.B100165-9/7     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  10.B100165-10/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B100165-11/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B100165-12/2   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B100165-13/1   Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B110165-1/3     คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  15.B110165-2/1     Yannshy  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B110165-3/3     คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  17.B110165-4/3     คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  18.B110165-5/8     Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  19.B120165-1/3     WANGBAO  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B120165-2/2     คุณ นัฐพล  ศรีภิรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  21.B120165-3/1     คุณ เอกชัย  วรรณแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B130165-1/2     คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B130165-2/1     คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 ราบการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B130165-3/2     คุณ สมัย  พรสินธุ์เศรษฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  25.B130165-4/2     คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B130165-5/2     คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B140165-1/2     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B150165-1/1     Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B170165-1/5     คุณ สันต์ชัย  รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B170165-2/4     คุณ เจโปผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  31.B170165-3/3     คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B170165-4/1     คุณ พันธกร  สุขใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ , แท้ 1 รายการ

  33.B170165-5/3     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  34.B180165-1/4     คุณ ตั่ม ชุมแพ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B190165-1/1     Dai Yiqi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B190165-2/2     คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B210165-1/1     คุณ ประพล  รัตนมาลา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B210165-2/1     คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B210165-3/1     คุณ วณิชกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B220165-1/1     คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B220165-2/4     คุณ ศุภชัย  พันธุสิทธิ์เสรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  42.B220165-3/2     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B240165-1/4     สมุทรพุทธคุณ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  44.B240165-2/1     Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B250165-1/3     คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  46.B260165-1/1     คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B260165-2/1     Shawn Lee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B260165-3/1     คุณ โชควิชัย  ปัสสีแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B260165-4/3     TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B270165-1/1     Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B270165-2/1     คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B270165-3/1     Jin Zhenliang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B270165-4/2     Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  54.B270165-5/2     Life style connect shn Bhd  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.B270165-6/1     Xin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B280165-1/1     คุณ เจโปผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B280165-2/1     คุณ สุรชัย  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B280165-3/2     คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  59.B280165-4/3     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  60.B310165-1/2     คุณ นลิน  ลอยเพ็ชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B310165-2/2     คุณ กิตติภพ  สิทธิชัยเนตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  62.B310165-3/2     คุณ โต เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

Scroll