ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2565

2022-01-17


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011165-1/1   คุณ นุชาดา  คงสะอาด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B031165-1/1   คุณ กิติศัก สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B031165-2/2   คุณ วรรณภา บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B031165-3/2   คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B031165-4/1   Felix Makmur  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B031165-5/3   Hades Chan  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.B051165-1/1   คุณ วรรณภา บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B051165-2/7   คุณ เพ็ญรัตน บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    9.B081165-1/1   คุณ ใบบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

  10.B091165-1/1   คุณ พนมชัย โชติกะสุภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B091165-2/1   คุณ ชวลิต กระจ่างศิริศิลป์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B091165-3/7   คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B091165-4/25 ร้านสมพงษ์ วังบูรพา  ส่งตรวจสอบ 25 รายการ, แท้ 25 รายการ

  14.B101165-1/2   คุณ พีชวรรษ อิ่มพรหม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B111165-1/2   คุณ ชนินทร์ เชาวรักษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011065-1/3   คุณ ปิยนันท์  จันกสรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B011065-2/2   Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B041065-1/2   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B041065-2/1   คุณ ภูมิ  จันทะโสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B041065-3/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B041065-4/1   Mythology  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B051065-1/1   คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B051065-2/16 คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B061065-1/2   คุณ อานนท์  ชะนะฮวด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B071065-1/2   คุณ สาธิต  นิราศภูเขียว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B071065-2/2   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B071065-3/2   คุณ สญชัย  แก้วอร่าม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B071065-4/1   คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B081065-1/2   Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B081065-2/1   คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B081065-3/3   คุณ พรชัย  พิพลพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  17.B101065-1/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B101065-2/1   คุณ วิบูลย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B111065-1/5   คุณ ขนมหวาน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  20.B121065-1/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B131065-1/1   คุณ วราสิทธิ  ตันติอนุชิต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B131065-2/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B131065-3/7   คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B141065-1/1   คุณ พีระ  พุ่มอินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B151065-1/1   คุณ บรรจบ  สุขกลจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B151065-2/1   คุณ อรรถภมูิ  ไฝเครือ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B171065-1/1   คุณ เอก จันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B171065-2/1   คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B171065-3/1   คุณ อธิภัทร  องค์ใหญ่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B181065-1/1   คุณ ธิติกร  มะโนคำ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B181065-2/5   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B181065-3/1   คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B191065-1/1   คุณ วิรวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B191065-2/1   คุณ ทศพล  รอนศึก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B201065-1/1   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B201065-2/8   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 5 รายการ

  37.B211065-1/1   คุณ ชูชาติ  แสนศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B211065-2/5   คุณ เสน่ห์ จันทร์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  39.B211065-3/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B221065-1/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B221065-2/2   คุณ อรรถภูมิ  ไฝเครื่อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B251065-1/1   คุณ สุรัช  ลิ้มสิริอาภร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B251065-2/2   คุณ สมชาย  Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B251065-3/17 คุณ อนุสรณ์  ยงวรรณกร  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 16 รายการ

  45.B261065-1/1   คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B261065-2/2   คุณ สญชัย  แก้วอร่าม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B261065-3/2   เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B271065-1/1   คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B281065-1/1   คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B291065-1/2   คุณ อรรถภูมิ  ไฝเครือ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B291065-2/1   คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B311065-1/1   คุณ เดชชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B311065-2/1   คุณ พันธกร  สุขใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B311065-3/1   คุณ รักชัย  สุธีวรนันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010965-1/3   พระวรพงศ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B010965-2/1   คุณ เอก จันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010965-3/9   Maha chok  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    4.B010965-4/2   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020965-1/1   คุณ มัสยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B020965-2/2   คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B020965-3/1   ติงนั๋ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B020965-4/3   คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B020965-5/1   คุณ ภัทรพงศ์  เกตุมณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B020965-6/1   คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050965-1/3   คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B050965-2/1   คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B060965-1/1   คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B060965-2/1   คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B070965-1/1   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

  16.B070965-2/1   คุณ ณัฐฎศักดิ์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B080965-1/2   คุณ ปรเมศว์  เบญจวิจิตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B080965-2/1   คุณ เอก จันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B080965-3/4   คุณ พินเอก  จุลลางกูร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  20.B080965-4/24 คุณ ธนกฤต  ส่งตรวจสอบ 24 รายการ, ไม่แท้ 24 รายการ

  21.B100965-1/1   คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B100965-2/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B120965-1/1   คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B140965-1/1   คุณ ศุภณัฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B140965-2/3   คุณ ขนมหวาน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  26.B140965-3/1   คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B140965-4/7   คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B140965-5/10 พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  29.B150965-1/1   คุณ กฤตณ์  ยอดนิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B150965-2/2   คุณ วิรวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B160965-1/2   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B160965-2/2   คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B170965-1/4   คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B170965-2/2   คุณ ศักดิ์ดา  อิริกุลเจริญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B170965-3/2   คุณ วิบูลย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  36.B190965-1/7   คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 4 รายการ

  37.B190965-2/2   คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B200965-1/4   คุณ สถิตย์  ไชยปัญญา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  39.B200965-2/3   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  40.B200965-3/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B210965-1/3   คุณ พ.  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  42.B210965-2/1   คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B210965-3/3   เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B220965-1/1   คุณ ณหทัย  ธีระวัฒนกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B230965-1/2   คุณ พินเอก  จุลลางกูร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B240965-1/1   คุณ วิบูลย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B240965-2/2   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  48.B240965-3/2   คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  49.B260965-1/1   จ.ส.ต. ธเรศ  ศรีโปภก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  50.B260965-2/3   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010865-1/1   คุณ พันธกร  สุขใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010865-2/1   คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B010865-3/1   คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010865-4/5   Ro Amulet  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.B020865-1/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B020865-2/1   คุณ สมบัติ  เหล่าเจริญวาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B030865-1/1   Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B030865-2/3   Chen  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B030865-3/1   คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B040865-1/1   คุณ จิรัฎฐ์  มงคลกิตติ์อารี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040865-2/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B060865-1/2   คุณ เจโป  ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B060865-2/11 Meigui  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  14.B080865-1/1   คุณ ฉัตรชัย  รัศมีทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B080865-2/4   คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.B130865-1/5   คุณ ขนมหวาน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  17.B130865-2/10 พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  18.B130865-3/1   คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B130865-4/1   คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B130865-5/8   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  21.B150865-1/2   คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ  รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B150865-2/1   คุณ ธีรวัต  เพชรรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B150865-3/1   คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B150865-4/1   มโหสถ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B150865-5/1   คุณ บอย เมลเบริ้น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B150865-6/5   Meigui  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  27.B160865-1/1   คุณ พนมชัย  โชติกะสุภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B160865-2/4   คุณ สองทวีป  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  29.B160865-3/1   มโหสถ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B160865-4/4   Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B180865-1/2   คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B190865-1/2   เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B230865-1/1   คุณ วินัย  ลายโถ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B250865-1/2   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B250865-2/1   คุณ พงศ์ภวัน  หงษ์ภิบาลศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B250865-3/2   พันแสงพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B250865-4/1   Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B250865-5/3   คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  39.B250865-6/1   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B260865-1/1   คุณ ชัยภัทร  ตั้งอภิวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B290865-1/1   คุณ ณัฐวัฒน์  แย้มโรจน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B290865-2/1   BB  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B290865-3/2   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B290865-4/2   คุณ กรกฎ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  45.B290865-5/1   คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B300865-1/1   คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B300865-2/1   คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B310865-1/1   คุณ พรชัย  พิพลพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010765-1/1   คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010765-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B010765-3/2    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B010765-4/3    คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B020765-1/1    คุณ ใหญ่ เทพประสาท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B050765-1/6    คุณ ขนมหวาน  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    7.B050765-2/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B050765-3/2    คุณ กวินพันธุ์  ภัทรจิราวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B050765-4/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B050765-5/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050765-6/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B050765-7/7    Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  13.B070765-1/8    THAI AMULET  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 3 รายการ

  14.B080765-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B080765-2/2    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  16.B110765-1/1    คุณ ภวินท์  ตรัยวรัญญู  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B110765-2/1    คุณ ปราโมทย์  ไชยะโอชะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B110765-3/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B110765-4/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B120765-1/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B120765-2/1    คุณ เอ สุขุมวิท  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B160765-1/1    คุณ สมบัติ  เหล่าเจริญวาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B180765-1/6    คุณ ศุภณัฐ  นัยเนตร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  24.B180765-2/1    คุณ สุชาติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B190765-1/2    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B200765-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B200765-2/4    Hades Chan  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B200765-3/10  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  29.B200765-4/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B210765-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B210765-2/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B220765-1/1    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B220765-2/8    Domin Ques  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  34.B230765-1/2    คุณ ปรเมศว์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B230765-2/8    Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  36.B250765-1/1    คุณ ทีรเดช  ทรัพย์พิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B260765-1/1    คุณ วราสูร  ศิริบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B260765-2/1    คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B260765-3/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B270765-1/3    คุณ วณิชกร ห.  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.B270765-2/1    คุณ เอ บางปะกง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B270765-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B290765-1/3    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  44.B290765-2/3    คุณ ธนภัทร  คงเจริญ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020665-1/2    MTK  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B030665-1/2    คุณ ทองพูน  วงศ์จันทร์ลา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B030665-2/2    คุณ เอ็ม นครสวรรค์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B060665-1/1    คุณ อินทนนท์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B060665-2/3    คุณ ธนารัตน์  บุญฑริกชาติ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    6.B060665-3/1    คุณ วราสูร  ศิริบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B060665-4/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B070665-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B070665-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ 

  10.B080665-1/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B080665-2/10  พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ 

  12.B090665-1/1    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B100665-1/1    chang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ 

  14.B110665-1/4    คุณ กฤษฎา  ศุภเสริสกุล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  15.B110665-2/1    HAOYU  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B130665-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B140665-1/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B140665-2/1    คุณ สุชาติ  บางม่วง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B140665-3/10  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ 

  20.B150665-1/1    คุณ ชลิต  เอื้องสุวรรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B150665-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B150665-3/2    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B150665-4/8    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  24.B160665-1/1    คุณ อภิสิทธิ์  จันทร์เปรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B170665-1/3    คุณ กฤษนนท์  อัยยปัญญา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  26.B200665-1/4    คุณ อมรวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  27.B200665-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B200665-3/3    คุณ ภิพบ  กาวิละ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  29.B210665-1/1    คุณ วราสูร  ศิริบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B210665-2/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B220665-1/5    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  32.B220665-2/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B230665-1/3    คุณ กฤษฏา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B230665-2/40  คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 40 รายการ, แท้ 40 รายการ

  35.B240665-1/1    คุณ เจโป ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B240665-2/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B240665-3/1    คุณ ขวลิต  ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B270665-1/4    คุณ กวินพันธุ์  ภัทรจิรารัตน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  39.B270665-2/2    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B280665-1/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.B280665-2/2    คุณ อมรศักดิ์  พงษ์ปรีชา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  42.B280665-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B280665-4/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020565-1/3    คุณ กิตติ  เกษมหฤทัยสุข  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B020565-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020565-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B030565-1/2    คุณ มงคล  วงศ์วริทธิ์ธร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030565-2/10  คุณ ทรงสิทธิ์  ธาราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 8 รายการ

    6.B030565-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B030565-4/3    Xiang  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B030565-5/7    59  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    9.B040565-1/1    Deng  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040565-2/1    คุณ สุทธิกัญญา เม้ากำเนิด ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040565-3/1    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B040565-4/1    คุณ พิชาติ  ปลั่งกลาง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B040565-5/2    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B050565-1/1    คุณ กัณฑ์ภาคิน  กันยะวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B060565-1/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B060565-2/1    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B060565-3/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070565-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070565-2/1    คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B070565-3/1    คุณ ชัยวุฒ  ขันอาสา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070565-4/1    คุณ ปรเมศว์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B070565-5/12  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B090565-1/2    คุณ ไพศาล  ตันหลิม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B090565-2/1    คุณ วาสนา  เปลี่ยนสำโรง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B110565-1/1    คุณ กฤษณชัย  คุณาจิรภรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B110565-2/2    คุณ เกรียงไกร  อึ้งเจริญถาวร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B110565-3/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B120565-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B120565-2/2    คุณ นครินทร์  กิติกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B120565-3/7    Ma ha Lap 8  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  31.B120565-4/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B130565-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B130565-2/1    พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B140565-1/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B140565-2/1    คุณ วราสูร  ศิริบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B140565-3/4    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B170565-1/3    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  38.B170565-2/1    คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B180565-1/2    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B180565-2/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B190565-1/2    คุณ สุทธา  ภัทรสุภฤกษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B190565-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B200565-1/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B210565-1/2    คุณ สิทธิเดช  บุญศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  45.B210565-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B230565-1/1    พ.ต.ท.สมชาย จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  47.B230565-2/1    คุณ วราสูร  ศิริบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B240565-1/1    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B250565-1/2    คุณ ธีรศักดิ์  ต่ายนิล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B250565-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B250565-3/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  52.B260565-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B260565-2/9    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  54.B270565-1/2    Raymond Yip  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B270565-2/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.B280565-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  57.B280565-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  58.B300565-1/7    Ong Ong  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  59.B310565-1/2    TUMSLEEPFIRST  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  60.B310565-2/1    คุณ พรพรหมมา  แป้งทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B310565-3/3    MTK  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010465-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010465-2/3    คุณ พิทวัส  จำนงค์ชอบ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010465-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010465-4/2    คุณ ปรเมศร์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B010465-5/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    6.B010465-6/20  คุณ ศิริมา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 20 รายการ

    7.B010465-7/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B040465-1/2    คุณ เอกพัฒน์  ถ้ำสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B040465-2/4    คุณ วรพจน์  แสงระ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B050465-1/1    คุณ เสกสรรค์  สุขใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B050465-2/1    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B050465-3/5    8  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  13.B060465-1/1    คุณ รักธรรม  อุตตโรทัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B070465-1/5    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B180465-1/1    คุณ หนึ่ง เซ็นเตอร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B180465-2/6    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  17.B180465-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B180465-4/3    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร   ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  19.B180465-5/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B190465-1/1    คุณ ธนกฤต  แซ่ลี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ , แท้ 1 รายการ

  21.B190465-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B190465-3/1    คุณ อรรถวุฒิ  คงช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B190465-4/2    คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B190465-5/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  25.B200465-1/1    คุณ ศุภวัชช์  ทิพย์จำนรรจ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B200465-2/30  คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

  27.B200465-3/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  28.B210465-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  29.B220465-1/1    HAOYU  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B220465-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B220465-3/5    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  32.B220465-4/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B230465-1/3    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B230465-2/1    คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B250465-1/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B250465-2/2    คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B250465-3/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B250465-4/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.B250465-5/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B270465-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B270465-2/2    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B270465-3/2    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.B270465-4/18  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

  44.B270465-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B280465-1/1    คุณ วรายุภัสร์  พิศาสสาธุกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B280465-2/3    คุณ วณิชกร ห.  ส่งตรวจสอบ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B280465-3/1    คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B300465-1/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B300465-2/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  50.B300465-3/1    คุณ วุฒิกร  เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B300465-4/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  52.B300465-5/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020365-1/1    คุณ วิบูลย์  ทองประจง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020365-2/1    Pongpanot  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B020365-3/3    คุณ มาณพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B020365-4/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    5.B030365-1/2    คุณ เจโป ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B030365-2/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B030365-3/4    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B030365-4/2    MT  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B040365-1/2    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B040365-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040365-3/2    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  12.B050365-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B070365-1/1    Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B070365-2/1    คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B080365-1/8    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  16.B080365-2/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  17.B090365-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B090365-2/1    คุณ อภิชัย  อนันต์ตรีชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B090365-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B100365-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B100365-2/1    คุณ ไชยเชษฐ์  วิไลสอน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B100365-3/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B120365-1/1    คุณ ธนาดล  ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B120365-2/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B120365-3/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B140365-1/2    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B150365-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B170365-1/2    กองบุญ SC  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B230365-1/1    คุณ วันชัย  ภู่ยินดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B260365-1/6    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  31.B260365-2/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B260365-3/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  33.B280365-1/3    คุณ ชัชวาลย์  เหล่าจันทร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B280365-2/8    คุณ สันต์ชัย  รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 5 รายการ

  35.B280365-3/1    คุณ สมเกียรติ  สรรญโสภี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B280365-4/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B280365-5/6    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  38.B290365-1/1    คุณ ธนาดล  ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B310365-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B310365-2/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010265-1/2    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B010265-2/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020265-1/1    Keng Sepak  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020265-2/1    คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030265-1/1    Phongpanot  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040265-1/1    คุณ ธิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B040265-2/2    คุณ สถาปัตย์  เชิญขวัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B050265-1/1    คุณ สุรชัย  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B070265-1/1    คุณ ผิน  จันท้วม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B070265-2/2    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B080265-1/1    Sherrywang 418  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B090265-1/1    คุณ ปรเมศร์  เบญจวิจิตรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B090265-2/1    คุณ ภพ ระยอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B090265-3/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B100265-1/10  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  16.B100265-2/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B110265-1/13  คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  18.B140265-1/2    คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B140265-2/1    คุณไชยเชษฐ์  วิไลสอน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B140265-3/1    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B140265-4/2    คุณ ณัฐพล  ศิริพรโณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B150265-1/1    คุณ ไพศาล  ตันหลิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B160265-1/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B160265-2/1    คุณ ฑิติ  ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B180265-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B180265-2/1    คุณ จิรวัฒน์  พรมรังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B190265-1/7    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B210265-1/1    คุณ ปิยะวัฒน์  ธนารุ่งไพลิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B210265-2/3    Mr.Cao  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B220265-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B220265-2/3    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B220265-3/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B220265-4/2    คุณ ธนาดล  ลาภากุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B220265-5/6    เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B230265-1/5    คุณ ชวัช  วงศ์เจริญดี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

  36.B230265-2/1    คุณ จีรวัฒน์  จันทสโร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B230265-3/1    คุณ พลกฤต  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B230265-4/4    คุณ โต เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B240265-1/3    คุณ สวง  จำปาทอง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  40.B240265-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B240265-3/2    คุณ ธีรศักดิ์  ปานันตา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B240265-4/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  43.B240265-5/5    เจริญ รุ่งเรือง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  44.B260265-1/1    Sripavaporn B. Nakarin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B260265-2/5    Draft  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  46.B260265-3/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B260265-4/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B280265-1/1    คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2565  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B100165-1/2    คุณ ชัชวาลย์  สอนศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B100165-2/1    คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B100165-3/2    คุณ โสรัตน์  อินทร์พาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B100165-4/5    คุณ ภพ ระยอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B100165-5/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B100165-6/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B100165-7/3    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B100165-8/3    TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    9.B100165-9/7     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  10.B100165-10/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B100165-11/1   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B100165-12/2   คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B100165-13/1   Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B110165-1/3     คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  15.B110165-2/1     Yannshy  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B110165-3/3     คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  17.B110165-4/3     คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  18.B110165-5/8     Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  19.B120165-1/3     WANGBAO  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  20.B120165-2/2     คุณ นัฐพล  ศรีภิรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  21.B120165-3/1     คุณ เอกชัย  วรรณแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B130165-1/2     คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B130165-2/1     คุณ วรรณภา  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 ราบการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B130165-3/2     คุณ สมัย  พรสินธุ์เศรษฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  25.B130165-4/2     คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B130165-5/2     คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B140165-1/2     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B150165-1/1     Qintaiyuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B170165-1/5     คุณ สันต์ชัย  รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B170165-2/4     คุณ เจโป ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  31.B170165-3/3     คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B170165-4/1     คุณ พันธกร  สุขใส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ , แท้ 1 รายการ

  33.B170165-5/3     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  34.B180165-1/4     คุณ ตั้ม ชุมแพ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B190165-1/1     Dai Yiqi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B190165-2/2     คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B210165-1/1     คุณ ประพล  รัตนมาลา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B210165-2/1     คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B210165-3/1     คุณ วณิชกร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B220165-1/1     คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B220165-2/4     คุณ ศุภชัย  พันธุสิทธิ์เสรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  42.B220165-3/2     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B240165-1/4     สมุทรพุทธคุณ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  44.B240165-2/1     Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B250165-1/3     คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  46.B260165-1/1     คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B260165-2/1     Shawn Lee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B260165-3/1     คุณ โชควิชัย  ปัสสีแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B260165-4/3     TANG YUAN  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B270165-1/1     Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  51.B270165-2/1     คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  52.B270165-3/1     Jin Zhenliang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  53.B270165-4/2     Heng Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  54.B270165-5/2     Life style connect shn Bhd  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  55.B270165-6/1     Xin  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B280165-1/1     คุณ เจโป ผงวิเศษ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B280165-2/1     คุณ สุรชัย  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  58.B280165-3/2     คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  59.B280165-4/3     คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  60.B310165-1/2     คุณ นลิน  ลอยเพ็ชร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  61.B310165-2/2     คุณ กิตติภพ  สิทธิชัยเนตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  62.B310165-3/2     คุณ โต เมืองชล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

Scroll